http://my.aegean.gr e-Magazino
Πανεπιστήμιο

Ημερομηνία:
Θεματική Κατηγορία: Πανεπιστήμιο

O καταστατικός πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστημίου Αιγαίου γράφει για το Σύλλογο

Γράφει ο Κώστας Γεωργακάς:

Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Επιστημών της ΘάλασσαςΗ ακόλουθη επιστολή είναι δημόσια προσβάσιμη κάτω από την έγκρισή μου, μέσω του δικτύου MyAegean. Δημοσιεύεται ως η απάντηση-αντίδρασή μου, απέναντι στην κοινοποίηση από το εν θητεία-απερχόμενο Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ.), την 02 Μαρτίου 2016 για Εκλογές-Διάλυση του Συλλόγου.04 Μαρτίου 2016

Αγαπητοί Συνάδελφοι (του Τμήματος καθώς και του Πανεπιστημίου Αιγαίου),

Διαβάζοντας της 02ας Μαρτίου 2016 κοινοποίηση του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας προς τα Μέλη του, για εκλογές-διάλυση του Συλλόγου, στέλνω το παρόν.

Αρχικά, ώστε να υπενθυμίσω από την μεριά μου σε όσους ήδη τυχόν το γνωρίζουν, αλλά καταθέσω γραπτώς και δημόσια με την ευκαιρία, την προ επταετίας αρχική μου και ακόμα ισχύουσα δέσμευση όπως και επιθυμία, προς μη αναζήτησή μου περαιτέρω θεσμικού ρόλου στον Σύλλογο. Όχι πέραν αυτού, όπως και μέχρι τώρα, της παραμονής μου ως τακτικού του Μέλους. Αυτό, μετά από τον ρόλο μου της περιόδου ίδρυσης του Συλλόγου, κατά τα έτη 2008-2011, όταν και ανέλαβα την ευθύνη της σύστασής του, η οποία και πραγματοποιήθηκε.

Περαιτέρω να σημειώσω, πως εκτός σωστής προ ετών κίνησης του Συλλόγου παραγωγής στατιστικής καταγραφής τάσης αποκατάστασης του όποιου καταγεγραμμένου δείγματος Αποφοίτων-Μελών του και μη υπήρξε τότε διαθέσιμο, μια κίνηση η οποία μαζί με την αξιολόγηση του Τμήματος από τα διαθέσιμα Μέλη του Συλλόγου έπαιξε ρόλο σε θετική εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος το 2013 κι έπειτα, καθώς εν γένει και του Πανεπιστημίου απ’ όπου όλοι προερχόμαστε, όπως και της έστω καθυστερημένα κατασκευής ιστοσελίδας του Συλλόγου (http://syateth.aegean.gr/), στα συνολικά μεσολαβούντα πέντε χρόνια από την ίδρυσή του, δεν έπεσε στην αντίληψή μου κάποια άλλη κίνηση ή και πρωτοβουλία των Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων μας. Αν υπήρξε, τότε ίσως να έχω λανθασμένη εικόνα ή κάποια υποπληροφόρηση.

Τούτο και αναφέρω, καθώς προσωπική μου, αλλά και προφανώς λογική πεποίθηση αποτελεί, πως μόνο έτσι το ενδιαφέρον υποψήφιων, αλλά και σταθερών Μελών Αποφοίτων του Συλλόγου μας, κι όχι μόνο, θα παρέμενε κι αυξανόταν. Εκτός κι αν ο συγκεκριμένος Σύλλογος έχει το ‘προνόμιο’ στη κατά κόρον αδιαφορία προς αυτόν, αλλά και...από αυτόν.

Αντιλαμβάνεστε ίσως Συνάδελφοι Απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, Μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του και μη, Απόφοιτοι και φοιτούντες του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και τυχόν γενικότερα ενδιαφερόμενοι, πως όπως μπορεί για κάποιους από εσάς, όσο και σίγουρα για εμένα προσωπικά, που αφιέρωσα τρία δύσκολα χρόνια έχοντας αναλάβει την ευθύνη να παραδώσω στο πρώτο θεσμικά κατοχυρωμένο Δ.Σ. του Συλλόγου, καθώς και στα εν δυνάμει τότε μέλη του, την επί χρόνια επιθυμητή ίδρυση του Συλλόγου μας, πως μια σοβαρή εκδοχή διάλυσης του Συλλόγου, το λιγότερο και χαρακτηρίζεται.. απογοητευτική.

Ενός Συλλόγου με βασικό στόχο - σκοπό- φύση την συσπείρωση των αποφοίτων και φοιτούντων του οικείου Τμήματος προέλευσής των, την διεκδίκηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους μας ως Αποφοίτους του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και την συμβολή του στην εγκαθίδρυση και ανάπτυξη εγχώριας αναγνωρισιμότητας ειδικοτήτων που προκύπτουν από τον κύκλο σπουδών του Τμήματος. Αυτή λοιπόν, η σοβαρή εκδοχή διάλυσης του Συλλόγου, όπως το κάλεσμα εκλογών-διάλυσής του τονίζει το εν θητεία-απερχόμενο Δ.Σ. του, υπογραμμίζοντας παράλληλα στο κάλεσμά του έλλειψη ενδιαφέροντος για εκ νέου ή και νέων υποψηφιοτήτων προς επόμενο Δ.Σ, με βρίσκει κάθετα αντίθετο.

Καθώς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, αλλά εν γένει το πτυχίο Ωκεανογράφου, λαμβάνει ολοένα και θετικότερη θέση στην εγχώρια συνθήκη – άλλωστε, με τιμή τέτοιες αναφορές που το υπογραμμίζουν φιλοξενούνται και στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας  - όπως και λαμβανομένου υπ’ όψιν, πως εν μέρει ο ρόλος αυτού του Συλλόγου σύστασή του συνέβαλε και συμβάλει στα ως άνω, καλό ήταν, είναι και θα είναι, να υπάρχει ο Σύλλογος Αποφοίτων, όπως και να λειτουργεί πραγματικά ενεργά.

Εύχομαι και ελπίζω να βρεθούν λύσεις, τόσο για την συνέχιση της παρουσίας του Συλλόγου, όσο και του ενεργού του ρόλου.

Αν δεν καταστεί αυτό δυνατόν, θεωρείστε ενδιαφερόμενοι και μη, έκδηλη όσο και πολλαπλάσια την λύπη, απογοήτευση και αντίθεσή μου, απέναντι σε σοβαρή εκδοχή, κάτω από όποια αίτια ή και αφορμές να προέρχεται, όσον αφορά διάλυση του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τελειώνοντας, εύχομαι σε παρόμοιες προσπάθειες συναδέλφων στην οικογένεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου απ’ όπου ξεκινήσαμε, αλλά και ευρύτερα, να τυγχάνουν καλύτερης πορείας και κατάληξης.

Ευχαριστώ το ΜyAegean για τη φιλοξενία της επιστολής μου.


Ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 966/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ως σύσταση Σωματείου (Αριθμός Μητρώου Σωματείου 28529)  με την επωνυμία: «Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΣΥΑΤΕΘ)», με έδρα την Αθήνα, και με σκοπό τον αναφερόμενο στο από 25.08.2010 Καταστατικό του, το οποίο αποτελείται από 30 Άρθρα (Δημοσίευση: Aθήνα, 20 Μαΐου 2011, κατά πληρεξούσια δικηγόρο Γεωργία Α. Ζάβρα, στην εφημερίδα «Αυγή», το Σάββατο 21 Μαΐου 2011, σελ. 15.), κάτω από την έκθεση επίδοσης της 02ας Ιουνίου 2011 του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μάρκου Χρ. Ιωσηφίδη προς τον περιφερειάρχη Αττικής, ως της υπ. αριθ. 966/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας), με την 02-06-2011 εντολή επίδοσης γνώσης.

Ο Σύλλογος πραγματοποίησε την 09 Σεπτεμβρίου 2011, στα γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα (Βουλγαροκτόνου 30) τις πρώτες εκλογές-εγγραφές του.

Κώστας Γεωργακάς
Μ.Sc. Μ.Sc. Ωκεανογράφος
Καταστατικός πρόεδρος (2008-2011) του Συλλόγου Αποφοίτων Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 


Αποστολή άρθρου από μέλος kgeorgakas.

Το άρθρο αυτό προέρχεται από: MY.aegean.gr Community http://my.aegean.gr/web/ e-Περιοδικό Publisher: MyAegean (ISSN: 2459-2692)

My.Aegean.gr, άρθρο «O καταστατικός πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστημίου Αιγαίου γράφει για το Σύλλογο», http://my.aegean.gr/web/article3183.html από μέλος kgeorgakas [ανακτήθηκε: 2018-05-22 09:57:31]