http://my.aegean.gr e-Magazino
Περιβάλλον

Ημερομηνία:
Θεματική Κατηγορία: Περιβάλλον

Διαχείριση και Ανακύκλωση Αποβλήτων από Κατασκευαστικές Δραστηριότητες στην Ταϊβάν

Γράφει η Αικατερίνη Ταπαζίδου:

urbanization construction wasteΣτην Ταϊβάν τα τελευταία χρόνια παράγονται περίπου 2 εκατομμύρια τόνοι οικοδομικών αποβλήτων ετησίως, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για διαχείριση των αποβλήτων αυτών. Η πλειοψηφία των αποβλήτων ανήκει σε πόρους που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, ώστε να μειωθεί η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Το παρόν άρθρο μελετά τη διαχείριση και την επεξεργασία για επαναχρησιμοποίηση αυτών των αποβλήτων.
Στην Ταϊβάν τα τελευταία χρόνια παράγονται περίπου 2 εκατομμύρια τόνοι οικοδομικών αποβλήτων ετησίως, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για διαχείριση των αποβλήτων αυτών. Η πλειοψηφία των αποβλήτων ανήκει σε πόρους που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, ώστε να μειωθεί η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας της Ταϊβάν (TEPA) ξεκίνησε το 1997 ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής για την καλύτερη διαχείριση της παρακολούθησης των αποβλήτων, ενώ τρία χρόνια αργότερα το 2000, ιδρύθηκε επίσημα το Κέντρο Ελέγχου Βιομηχανικών Αποβλήτων (IWCC), το οποίο ελέγχει τη ροή των αποβλήτων και την παρακολούθηση της πραγματικής τους ποσότητας, ενώ εξασφαλίζει ότι τα βιομηχανικά απόβλητα καθαρίζονται και απορρίπτονται. Το παρόν άρθρο μελετά τη διαχείριση και την επεξεργασία για επαναχρησιμοποίηση των οικοδομικών αποβλήτων της Ταϊβάν.

Η πορεία του κύκλου ζωής μιας οικοδομικής κατασκευής ξεκινά από τη σχεδίαση του αρχιτέκτονα (planning & design), τα σχέδια κατασκευής, την κατασκευή, τη διαχείριση λειτουργίας και συντήρησης του έργου και ολοκληρώνεται με την κατεδάφισή του, ενώ σε κάθε περίοδο του κύκλου ζωής ενός έργου παράγονται διάφοροι τύποι οικοδομικών αποβλήτων. Για την ανέγερση ενός κτιρίου απαιτούνται πόροι όπως τούβλα, κεραμίδια, σκυρόδερμα, λάσπη, άργιλος, χώμα, άμμος, και χαλίκια. Οι πόροι αυτοί των χωματουργικών εργασιών μπορούν να ταξινομηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν άμεσα. Η Υπηρεσία Κατασκευών και Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (CPAMI), διαχειρίζεται τους πόρους αυτούς των χωματουργικών εργασιών. Αντίθετα, δομικά υλικά όπως το ξύλο, το γυαλί, τα διάφορα σιδηρούχα μέταλλα, το πλαστικό, το καουτσούκ και η άσφαλτος, αποτελούν απόβλητα και η TEPA αναλαμβάνει την διαχείρισή τους, μετά την κατεδάφιση του κτιρίου.


crash stones debris site demolition


Στην Ταϊβάν, θεσπίστηκε ένα πλαίσιο περιβαλλοντικής πολιτικής και υιοθετήθηκε νομοθεσία για τη διάθεση των αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία τα οικοδομικά απόβλητα αρχικά πρέπει να ταξινομούνται, στη συνέχεια να διαχωρίζονται, να αποθηκεύονται, να επεξεργάζονται και να διατίθενται εκ νέου προς χρήση. Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας της Ταϊβάν (TEPA), ήταν υποχρεωμένη από το 2005 να πραγματοποιεί on-line αναφορές για την πορεία του έργου, οι οποίες περιλάμβαναν στοιχεία από την κατασκευή μέχρι την κατεδάφισή του. Επιπλέον, η ΤΕΡΑ καθιστά υποχρεωτική την εγκατάσταση συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) στα φορτηγά μεταφοράς των αποβλήτων, καθώς και την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) σε όλες τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας τους. Τέλος, καθιέρωσε μία στρατηγική για τη διαχείριση οικοδομικών αποβλήτων απαιτώντας από τα αρμόδια υπουργεία να την εφαρμόσουν από το 2014, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο έτος να υπάρχουν στη χώρα 156 εγκαταστάσεις ανακύκλωσης -τις οποίες διαχειρίζεται η τοπική κυβέρνηση- και περίπου 126,4 εκατομμύρια τόνοι χωματουργικών έργων είχαν υποστεί επεξεργασία.


Viable technology on Construction waste recycling

Διαδικασία διαχωρισμού οικοδομικών αποβλήτων


Η διαδικασία επεξεργασίας των οικοδομικών αποβλήτων χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Αρχικά γίνεται η πρωτοβάθμια ταξινόμηση, όπου αποβάλλονται τα ογκώδη απόβλητα που είναι ικανά να μπλοκάρουν τα μηχανήματα και τα οικοδομικά απόβλητα χωρίζονται ανάλογα με το μέγεθός τους (λεπτή άμμος – χοντρά υλικά). Στη συνέχεια ακολουθεί μία φιλτραρισμένη ταξινόμηση κατά την οποία τα ελαφριά υλικά συλλέγονται από το μηχάνημα ταξινόμησης με τη βοήθεια του αέρα, ενώ τα χοντρά υλικά μέσω του μεταφορέα οδηγούνται προς τον χειροκίνητο διαχωρισμό, όπου εκεί συλλέγονται τα μη σιδηρούχα μέταλλα, τα ξύλινα υλικά, τα πλαστικά και το καουτσούκ. Τέλος, η μηχανή μαγνητικού διαχωρισμού απομονώνει τα σιδηρούχα μέταλλα. Η διαδικασία διαχωρισμού των οικοδομικών αποβλήτων απεικονίζεται στην Εικόνα 2. Μετά την επεξεργασία των οικοδομικών απορριμμάτων, τα μπλοκ από μπετόν και τούβλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πόρος για τους χώρους υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, το ξύλο μπορεί να γίνει καύσιμο ή λίπασμα, ενώ τα μέταλλα μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

 

Πηγή:

Ying-Ying L. et al. (2016), Management and Recycling of Construction Waste in Taiwan. Procedia Environmental Sciences, 35:723-730

Διαθέσιμο από:

DOI: 10.1016/j.proenv.2016.07.077

Το Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και Δομικών Έργων (ABRI) αποτελεί ένα κορυφαίο εθνικό ερευνητικό κέντρο στην Ταϊβάν και ήδη από 2004 δημιούργησε ένα οικολογικό σήμα, το «Green Material Mark», προωθώντας έτσι την οικολογική συμπεριφορά, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των αποβλήτων, καθώς και την ανέγερση οικολογικών κτιρίων. Η δράση αυτή στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη που βασίζεται στη γνώση νέων τεχνολογιών, στην αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, στην αναβάθμιση της βιομηχανίας, αλλά και στην ανάδυση μιας νέας, «πράσινης και φιλικής προς το περιβάλλον Ταϊβάν. Μέχρι το 2014, εγκρίθηκαν 8944 είδη προϊόντων και απέκτησαν 1219 σήματα, τα οποία περιλάμβαναν σήματα υγείας, οικολογίας, ανακύκλωσης και σήματα υψηλής απόδοσης. Στο μέλλον η ΤΕΡΑ στοχεύει να εφαρμόσει νέες πολιτικές για την επίτευξη του στόχου των Μηδενικών Βιομηχανικών Αποβλήτων (Zero Industrial Wastes), λαμβάνοντας υπόψιν το βιομηχανικό και οικονομικό υπόβαθρο της Ταϊβάν, τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τα οικονομικά οφέλη μιας τέτοιας ενέργειας. Τέλος, η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας της Ταϊβάν (TEPA) αναμένει τη μείωση των βιομηχανικών αποβλήτων κατά 10% και επαναχρησιμοποίηση του 85% των συλλεγόμενων αποβλήτων μέχρι το 2020.

 

Στις αρχές του 21ου αιώνα οι διεθνείς τάσεις στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη, στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των πόρων και στα μηδενικά απόβλητα (zero waste). Πολλές χώρες ακολουθούν τις τάσεις αυτές, ώστε να εξασφαλίσουν την κοινωνική τους ευημερία και την οικονομική τους ανάπτυξη, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος. Όπως προκύπτει από το παρόν άρθρο, η Ταϊβάν είναι μία απ' τις χώρες που φαίνεται να υποστηρίζει τις τάσεις αυτές και θα τις ακολουθήσει μέσω της εφαρμογής κατάλληλων περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών πολιτικών.

 

 


Πηγές εικόνων (επιμέλεια από ομάδα σύνταξης MyAegean): (alenmii), (mih83), (10.1016/j.proenv.2016.07.077)


Σημειώσεις σχετικά με το παρόν άρθρο:

Το παρόν άρθρο δημοσιεύεται στο e-Περιοδικό της φοιτητικής πύλης My.Aegean.gr σε συνεργασία με την έκδοση «Επιστήμη για το Περιβάλλον» και άρθρα μεταπτυχιακών συμφοιτητριών και συμφοιτητών μας δημοσιεύονται σε τακτική βάση. Το συνοδευτικό οπτικό υλικό των άρθρων επιμελείται, στην πλειονότητά του, η ομάδα σύνταξης και περιεχομένου του e-Περιοδικού, με σεβασμό-αναφορά στους δημιουργούς του υλικού.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συντελεστές και συναδέρφους - συμφοιτητές για την εμπιστοσύνη τους.

Αικατερίνη Ταπαζίδου

Αικατερίνη Ταπαζίδου
Απόφοιτη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση στην αγροτική οικονομία. Εργάστηκε σε εταιρεία της Θεσσαλονίκης που δραστηριοποιείται στον τομέα της ολοκληρωμένης τεχνικοοικονομικής υποστήριξης των γεωργών, καθώς και της σύνταξης των φακέλων τους για τα προγράμματα επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την περιβαλλοντική οικονομία και τις "πράσινες" ενέργειες για την αειφόρο ανάπτυξη.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Issue 4
Καλοκαίρι 2018

Εκδίδεται από το: 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην
«Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση Βιοποικιλότητας»
Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
http://www.env.aegean.gr/epistimi-gia-periballon

Υπεύθυνος Έκδοσης:

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωσήφ Μποτετζάγιας
email: iosif@aegean.gr


Αποστολή άρθρου από μέλος Epistimi-gia-Perivallon.

Το άρθρο αυτό προέρχεται από: MY.aegean.gr Community http://my.aegean.gr/web/ e-Περιοδικό Publisher: MyAegean (ISSN: 2459-2692)

My.Aegean.gr, άρθρο «Διαχείριση και Ανακύκλωση Αποβλήτων από Κατασκευαστικές Δραστηριότητες στην Ταϊβάν», http://my.aegean.gr/web/article3224.html από μέλος Epistimi-gia-Perivallon [ανακτήθηκε: 2022-08-09 09:58:14]