http://my.aegean.gr e-Magazino
Πανεπιστήμιο

Ημερομηνία:
Θεματική Κατηγορία: Πανεπιστήμιο

Ακαδημαϊκή Συνεργασία Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κρήτης και Πολυτεχνείο Κρήτης

Ακαδημαϊκή Συνεργασία Αιγαίου - αφίσαTo Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχοντας επενδύσει στην υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης και έρευνας, προχωρούν, με τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη στις 16 Δεκεμβρίου 2007, στη δικτύωση των δραστηριοτήτων τους για το μετασχηματισμό του Αιγαίου σε ενιαίο εκπαιδευτικό και ερευνητικό χώρο. Έναν χώρο πρότυπο, όπου η γόνιμη συνεργασία αποδίδει πολλαπλασιαστικά οφέλη στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, στις τοπικές κοινωνίες και τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Η ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου αποτέλεσε το λίκνο σημαντικών πολιτισμών και το πνευματικό εργαστήρι, όπου άνθισαν Τέχνες και Γράμματα. Σήμερα, σ' αυτή την περιοχή, τρία μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα καλούνται να παίξουν το ρόλο του θεματοφύλακα της βαριάς πνευματικής κληρονομιάς και να χαράξουν νέους δρόμους για την Παιδεία και τον Πολιτισμό.

Για την εφαρμογή των προβλέψεων της συμφωνίας, απαιτείται η ανάληψη συγκεκριμένων πρακτικών και αξιολογήσιμων πρωτοβουλιών.

Προκρίθηκαν ως εναρκτήριες ενέργειες:

  1. Η δημιουργία Επιτροπής Συντονισμού της Συνεργασίας, με μέλη εκ των τριών Πρυτανικών Αρχών και διοικητικά στελέχη των Ιδρυμάτων.
  2. Η αλληλοενημέρωση των Διοικητικών Μονάδων των Ιδρυμάτων επί των μεθόδων και διαδικασιών τους και η ανταλλαγή των κατά περίπτωση «καλών πρακτικών» στη Διοίκηση (π.χ. διαδικασίες γραμματειών Τμημάτων, φοιτητολόγια, ΕΛΚΕ, Γραφεία Διαμεσολάβησης, κ.λπ.).
  3. Η υποστήριξη προγραμμάτων κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων μεταξύ των Ιδρυμάτων, καθώς και η διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης, γεωγραφικά και θεματολογικά, ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων εκπαίδευσης και έρευνας.
  4. Η ανάληψη επιστημονικών πρωτοβουλιών υποστήριξης τοπικών κοινωνιών με κοινωνικές, οικονομικές ή γεωγραφικές ιδιαιτερότητες αποκλεισμού σε ορεινές περιοχές ή μικρά νησιά. Στόχος είναι η αναζωογόνησή τους, τόσο στο οικιστικό περιβάλλον, όσο και στο παραγωγικό και πολιτιστικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής, με έμφαση στη διατήρηση των γνωρισμάτων της παράδοσής τους και την αναζήτησης καινοτόμων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Ακαδημαϊκή Συνεργασία Αιγαίου - έναρξη Ακαδημαϊκή Συνεργασία Αιγαίου - συνέντευξη τύπου

Όπως αναφέρεται επίσης, στο σχετικό Δελτίο Τύπου:

Οι βασικοί άξονες της συνεργασίας αυτής αναφέρονται:

  • στην ανταλλαγή επιστημονικού δυναμικού και τεχνογνωσίας και στο σχεδιασμό κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
  • στην υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
  • στη διασύνδεση λειτουργικών μονάδων τους, όπως η Βιβλιοθήκη, ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και το Γραφείο Διαμεσολάβησης
  • στην επεξεργασία θεσμικού πλαισίου για την προαγωγή της έρευνας σε τομείς της σύγχρονης τεχνολογίας
  • στην καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας με τις κοινωνικές ομάδες της ευρύτερης περιοχής.

Τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη, που φιλοξενούν τα τρία εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποτελούν ήδη κύτταρα πνευματικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης καθώς αξιοποιούν σε σημαντικό βαθμό την παρουσία των μελών των τριών πανεπιστημιακών κοινοτήτων. To εκπαιδευτικό προσωπικό και οι φοιτητές, 'Έλληνες και αλλοδαποί, ως φορείς διαφορετικών ταυτοτήτων που συναντώνται στα νησιά μας, διαμορφώνουν ένα εξαιρετικό πολιτισμικό μωσαϊκό.

Ταυτόχρονα, ως δυναμικά στοιχεία που βρίσκονται στην πιο δημιουργική φάση της ζωής τους, επενδύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, καθιστώντας τα νησιά μας ισχυρούς πόλους ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας. Εντούτοις, μια συστηματική συνεργασία, στη βάση μιας μακροπρόθεσμης στοχοθεσίας, πρέπει να προσβλέπει στην εμπέδωση και επέκταση της σύνδεσης του επιστημονικού έργου με τις τοπικές κοινωνίες, με γνώμονα την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής.

Η περιοχή του Αιγαίου και η Ανατολική Μεσόγειος λειτούργησαν ιστορικά ως ενιαίος χώρος δημιουργίας και ανάπτυξης. Τη δυναμική σχέση που συνέδεσε διαχρονικά ανθρώπους και πολιτισμούς, οφείλουμε σήμερα να δούμε υπό το πρίσμα των σύγχρονων αναγκών και ζητημάτων.

Η σύμπραξη των τριών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οφείλει να στρέψει το βλέμμα της προς την περιοχή αυτή, καταγράφοντας τις δυνατότητες και τις προοπτικές που θα μας επιτρέψουν μεσοπρόθεσμα να διαδραματίσουμε έναν ουσιαστικό ρόλο στην περιοχή.

Ακαδημαϊκή Συνεργασία Αιγαίου - Αναμνηστική φωτογραφία των πρυτανικών αρχών
Αναμνηστική φωτογραφία των πρυτανικών αρχών

Σημειώνεται ότι το κείμενο της συμφωνίας όπως και επιπλέον πληροφοριακό και οπτικοακουστικό υλικό είναι αναρτημένο στη διεύθυνση http://www.aegean.gr/aegeancrete


Οργάνωση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Επικοινωνία: Γραφείο Πρυτανείας
Τηλ.: 22510 36013, 36 012

Διεύθυνση Δημοσίων - Διεθνών Σχέσεων και Δημοσιευμάτων
Τηλ.: 22510 36003, 36173
Email: relations@aegean.grΜπορείτε να συνεισφέρετε σε Συζήτηση που έχει ανοίξει και στο Forum (Χώρο Συζητήσεων) για το θέμα αυτό.

Αποστολή άρθρου από ομάδα Σύνταξης My.Aegean.gr e-Magazine.

Το άρθρο αυτό προέρχεται από: MY.aegean.gr Community http://my.aegean.gr/web/ e-Περιοδικό Publisher: MyAegean (ISSN: 2459-2692)

My.Aegean.gr, άρθρο «Ακαδημαϊκή Συνεργασία Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κρήτης και Πολυτεχνείο Κρήτης», http://my.aegean.gr/web/article2631.html από ομάδα Σύνταξης My.Aegean.gr e-Magazine [ανακτήθηκε: 2018-06-25 16:51:54]