Τι είναι το MyAegean - Αρχές & ΦιλοσοφίαΤο ΜyAegean είναι μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε εξ'ολοκλήρου από φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να φέρει πιο κοντά φοιτητές και όχι μόνο, από κάθε γωνιά του Αρχιπελάγους. Εδώ μπορείς να ενημερώσεις και να ενημερωθείς για διάφορα και ποικίλα θέματα για κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Η προσπάθεια αποτελεί μια ανεξάρτητη αμεσοσυμμετοχική πρωτοβουλία, εθελοντική και μη-κερδοσκοπική, από φοιτητές πρoς φοιτητές (και κάθε ενδιαφερόμενο). Μπορεί οποιοσδήποτε να συμμετέχει, αρκεί να σέβεται και να αποδέχεται τις αξίες και φιλοσοφία της προσπάθειας.


Το MyAegean αποτελεί μια ανοιχτή συμμετοχική φοιτητική πρωτοβουλία. Χρονικά, η ίδρυση της προσπάθειας οριοθετείται το χειμώνα του 2002 και κυρίως την άνοιξη του 2003 από ένα αρχικό πυρήνα φοιτητριών και φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δραστηριοποιείται στα πλαίσια των πολιτιστικών ομάδων του ιδρύματος, με κατεύθυνση διατμηματική και δυνατότητα συμμετοχής ανοιχτή, μέσω της σχετικής δικτυακής πύλης.

Όπως αναφέρεται στο Καταστατικό ίδρυσής της, Αρχές & Σκοποί της Ομάδας είναι:

  • Η επικοινωνία των φοιτητών και των λοιπών μελών του Πανεπιστημίου τόσο σε επίπεδο σχολών όσο και σε επίπεδο Πανεπιστημίου.
  • Οι επαφές και συνεργασίες μεταξύ των μελών του Πανεπιστημίου αλλά και άλλων ενδιαφερομένων, ούτως ώστε να μοιράζεται τεχνογνωσία, εμπειρία, σκέψεις, ιδέες και να διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες της κοινότητας. Αυτό εμπεριέχει την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της Ομάδας MYaegean και άλλων φοιτητικών ομάδων, καθώς επίσης και την ανάπτυξη και τόνωση δεσμών των φοιτητικών ομάδων μεταξύ τους.
  • Να συνιστά μια δυναμική παρουσία στο χώρο του Πανεπιστημίου, η οποία διευκολύνει και υποστηρίζει μεταξύ άλλων ενέργειες και δραστηριότητες των φοιτητών και άλλων μελών του, δίνοντας παράλληλα αφορμές για κινητοποίηση και δραστηριοποίησή τους.
  • Η υποστήριξη και η παρουσία σε πολιτιστικούς θεσμούς (όπως η ετήσια Πολιτιστική Εβδομάδα) και η εκτενής συμμετοχή για την εξέλιξη της μορφής του MYaegean μέσα από ανοιχτές συζητήσεις και συναντήσεις.
  • Να συμβάλλει στη διάχυση της ακαδημαϊκής γνώσης και προαγωγή της επιστημονικής έρευνας προς πάσα κατεύθυνση.

Η φιλοσοφία της οργάνωσης της Ομάδας MYaegean βασίζεται στη δυνατότητα για ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή, σε όλες τις δραστηριότητες και για όλα τα μέλη.


Islands - Units Aegean Uni

Αρχικοί στόχοι και κίνητρα της πρωτοβουλίας αποτέλεσαν η διάθεση προσφοράς και εφαρμογής γνώσεων και εμπειρίας σε ένα κοινό τόπο ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης, με σημείο αναφοράς το ίδιο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και κατ`επέκταση για κάθε ενεργό πολίτη της κοινωνίας.

Το ζήτημα της δημιουργίας ενός τέτοιου χώρου συνδέεται με μια άμεση, συνεχή και πηγαία έκφανση ενός πλήθους χαρακτηριστικών που αναδύονται από την ιδιάζουσα δομή του ιδρύματος, με πανεπιστημιακές μονάδες σε διαφορετικές νησιωτικές περιοχές του αρχιπελάγους. Εντοπίζεται συνεπώς μια διαρκής ανάγκη ανάπτυξης πρωτοβουλιών στη βάση ενός αισθήματος «ανήκειν» και μιας συνειδητοποίησης αυτού (awareness) σε μια ενιαία ακαδημαϊκή οικογένεια που υφίσταται με ιδιαίτερα χαλαρούς δεσμούς.

Η πρόταση της προσπάθειας μέσω αυτής της δράσης του «MyAegean» αποτελεί μια έμπρακτη και ουσιαστική κίνηση προς μια τέτοια κατεύθυνση, διαρκώς εξελισσόμενη ώστε να δρα δυνητικά κι ως ένα λίκνο ελεύθερης σκέψης, δημιουργίας, εφαρμογής επιστημονικής γνώσης και πολιτισμού.


Δείτε σχετικές πληροφορίες...Λίγα λόγια για το MyAegean - about MyAegean

^ [PDF, 118kb] - έκδοση Δεκ. 2009


Το myAegean αποτελεί μια πρωτοβουλία φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Φιλοδοξία και σκοπός μας είναι η άμεση, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, συμμετοχική και ποιοτική επικοινωνία και ενημέρωση και η δημιουργία ενός μορφώματος τέτοιου, ώστε όλος ο ακαδημαϊκός κόσμος (φοιτητές, διδάσκοντες, ερευνητικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό) του ιδρύματος αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος εκτός αυτού να έχουν ένα τόπο κοινής αναφοράς και δραστηριοποίησης.

myAegean is a student initiative of the University of the Aegean. It has come to act as a springboard for creative collaboration and exchange of ideas, a vehicle which encourage and promote direct, collective and qualitative communication and information exchange, without geographical restrictions.

 

 

Συνέντευξη μελών ομάδας MyAegean - "Αρχιπέλαγος TV" [full]
Μάρτιος 2008: Συνέντευξη φοιτητών Πανεπιστημίου Αιγαίου και μελών της ομάδας του MyAegean.gr στο τοπικό κανάλι «Αρχιπέλαγος» του Β. Αιγαίου με θεματολογία: Πληροφορική, Internet, Blogs, Chat, Fora/Forum, Video-Games, εθισμός, Διαδίκτυο, σύγχρονη καθημερινότητα και προεκτάσεις αυτών. Συμμετείχαν φοιτητές από διαφορετικά γνωστικά πεδία και τμήματα του Πανεπιστημίου και δόθηκε μια σχετικά διεπιστημονική προσέγγιση σε όλα τα παραπάνω θέματα.

Δείτε επίσης:Αφιερώματα-άρθρα:
Η αίσθηση συλλογικού πνεύματος είναι απαραίτητη όχι μόνο σε επίπεδο πανεπιστημίου αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, αφού δύναται να αποβεί ιδιαίτερα προσοδοφόρα. Μέσω της συνεργασίας και του συνδυασμού των διαφορετικών γνώσεων των φοιτητών του κάθε τμήματος, διαμορφώνεται μια πιο συνολική άποψη του επιστητού, εφαρμόζεται στην πράξη η αρχή της διεπιστημονικότητας. Οι φοιτητικές δραστηριότητες (φοιτητικός ραδιοφωνικός σταθμός, φοιτητικές διαδικτυακές κοινότητες, φοιτητικό περιοδικό και άλλα) γίνονται πιο ολοκληρωμένες, η αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων πιο δυναμική. «Καθένας από εμάς είναι μια σταγόνα, όλοι μαζί ένας Ωκεανός», στην προκείμενη περίπτωση, ένα Αρχιπέλαγος, παραφράζοντας τη γνωστή ρήση του Ryunosuke.

(πηγή: άρθρο μελών κοινότητας Ανάγκη για μια κοινή συνείδηση...)


Μπορείς να λαμβάνεις περισσότερα "φρέσκα" νέα στο e-mail σου μέσω του RSS feed - (τι είν´τούτο;)

Παρέχεται μέσω MailChimp | Σύνοψη νέων άρθρων - NO spam!   ΕΣΥ: Φοιτητής στο Αιγαίο. My.Aegean.gr Community: Η δική σου γωνιά![GREEK] - [ENGLISH] - [FRENCH]
Greek AboutUs version
[GREEK VERSION]

Το myAegean αποτελεί μια ιδέα που γεννήθηκε το 2002 από μια ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αποτελεί μια πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε με σταθερά και οργανωμένα βήματα αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες κάθε φορά γνώσεις και τεχνολογίες, με στόχο τη δημιουργία μιας δικτυακής πύλης για τα 5 νησιά του Αρχιπελάγους συντελώντας στη συνοχή και δραστηριοποίηση όλων των μελών της κοινότητας του Ιδρύματος, αλλά και εκτός αυτού. Ο δικτυακός κόμβος http://my.aegean.gr και οι επιμέρους ιστότοποι που έχουν αναπτυχθεί παράλληλα (http://my.aegean.gr/radio, http://my.aegean.gr/chat, http://my.aegean.gr/politistiki, http://my.aegean.gr/wap, http://my.aegean.gr/web, http://my.aegean.gr/gallery κ.ά.) τελούν υπό τη φροντίδα φοιτητών από όλα τα τμήματα, ανοιχτών σε νέες ιδέες και συμμετοχές.

myAegean About poster Greek
Acrobat PDF file Αφίσα Ενημέρωσης-Προώθησης:
[χαμηλή ανάλυση - 791KB]
[υψηλή ανάλυση - 2.26MB]

 

Φιλοδοξία και σκοπός των συντελεστών είναι η άμεση, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, συμμετοχική και ποιοτική επικοινωνία και ενημέρωση και η δημιουργία ενός μορφώματος τέτοιου, ώστε όλος ο ακαδημαϊκός κόσμος (φοιτητές, διδάσκοντες, ερευνητικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό) του ιδρύματος να έχουν ένα τόπο κοινής αναφοράς και δραστηριοποίησης.

Μέσα από τη δικτυακή πύλη-κοινότητα μπορεί κανείς να γραφτεί μέλος εύκολα και ανέξοδα και να συνομιλήσει με άλλους, να εκθέσει τις σκέψεις του, να ενημερώσει και να ενημερωθεί. Η δικτυακή πύλη, στην ανάπτυξή της, στηρίχθηκε σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες: την Ενημέρωση, τη Διασκέδαση και την Επικοινωνία, παρέχοντας διάφορα εργαλεία για την προώθηση των παραπάνω.

Αξίζει να σημειωθεί πως, με το πέρασμα του καιρού, η δικτυακή πύλη αποτέλεσε και αποτελεί ένα δυναμικό χώρο δραστηριοποίησης και προβολής του ίδιου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο ευρύ κοινό, καθώς πολλοί άνθρωποι, εντός κι εκτός ιδρύματος, έχουν έρθει σε επαφή και έχουν ξεκινήσει δημιουργικές συνεργασίες, για υλοποίηση διαφόρων ιδεών, με στόχο την προώθηση του πολιτισμού και της ποιοτικής, δημιουργικής δράσης.

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

[ Πληροφοριες για το myAegean σε: τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (Σύρος) (νέο site) -ή- (παλαιά ιστοσελίδα - Φοιτητικά Θέματα) ]


English AboutUs version
[ENGLISH VERSION]

The idea of "myAegean"originated in 2002 with a group of students from the University of the Aegean. The aim of this initiative was to create a network portal for the whole of the Aegean University community by utilising any available technology.
Our aspiration is to create a vehicle which will encourage and promote direct, collective and qualitative communication and information exchange, without geographical restrictions, among all members of the Aegean community (students, academic and research staff, as well as administrative, technical or other personnel). myAegean is to serve as a common point of reference, as a scheme which will stimulate and facilitate interaction among all the members of the university.

myAegean About poster English
Acrobat PDF file Informational - Promoting poster:
[low resolution - 747KB]
[high resolution - 2.27MB]

 

The 17 departments of the University of the Aegean are situated on five islands of the Archipelago, which is a unique feature of this Institution. Accordingly, communication and interaction among the members of all departments is not an easy venture. Registration to this network portal is free of charge and easy to accomplish. By registering, one will have the opportunity to chat with other members, share one's views, be informed, as well as provide information. The initial design of the portal was based on three axes: Information, Entertainment, and Communication. These aspects can be promoted and enhanced through a range of tools and facilities provided to the user. The network node http://my.aegean.gr/ as well as the individual websites which have also been developed (http://my.aegean.gr/radio, http://my.aegean.gr/chat, http://my.aegean.gr/politistiki, http://my.aegean.gr/wap, http://my.aegean.gr/web, http://my.aegean.gr/gallery e.t.c. ) are the responsibility of students from all departments. Any students who wish to join our team, as well as any suggestions are most welcome!

It is worth noting that, with time, this network portal has grown to provide a firm ground for action, and numerous activities have been fostered and nurtured through the constructive exchange of ideas and information. At the same time, it has significantly contributed to the projection of the University, thus making it more widely known to the public. It has gradually come to act as a springboard for creative collaboration and exchange of ideas among a great number of people both within and outside the University with the aim of promoting culture and encouraging a qualitative, fruitful means of interaction.

You can contact us at:

 

[ information on: dept. Product & Systems Design Engineering (Syros) website (new site) -or- (old site - Student Issues) ]


English AboutUs version
[FRENCH VERSION]

L'idée du «My Aegean» est née en 2002 grâce à un groupe d'étudiants de l'Université Égéenne. Le but de cette initiative a été la création d'un portail en réseau en utilisant à la fois les connaissances et les nouvelles technologies.
L'ambition des étudiants, créateurs de ce portail, est d'encourager et de promouvoir une communication directe, collective et qualitative ainsi qu'un échange cohérent et permanent d'informations, sans restriction géographique, entre tous les membres de la communauté universitaire des cinq îles de la mer Égée (étudiants, enseignants, personnel de l'administration, techniciens?).

myAegean About poster French
Acrobat PDF file affiche:

[ qualité bonne - 2.23MB]

 

My Aegean sert ainsi de point de référence pour stimuler et faciliter la communication entre tous les membres des 17 facultés (de l'université). Le portail est basé sur trois axes : information, divertissement et communication que l'on peut promouvoir et améliorer grâce à de nombreux outils et équipements fournis à l'utilisateur.

Le portail http://my.aegean.gr ainsi que les autres sites qui ont été développés (http://my.aegean.gr/radio, http://my.aegean.gr/chat, http://my.aegean.gr/politistiki, http://my.aegean.gr/wap, http://my.aegean.gr/web, http://my.aegean.gr/gallery) sont sous la responsabilité des étudiants.

On peut remarquer qu'avec le temps, ce portail s'est amélioré en favorisant un grand nombre d'activités par l'échange constructif d'idées et d'informations.

Le portail a contribué dans le meme temps à la projection de l'université en la faisant connaître à un large public.

Il devient petit à petit un tremplin pour une collaboration créative et un échange d'idées entre les membres de l'université et les extérieurs. Leur but est de promouvoir la culture est d'encourager une interaction qualitative et fructueuse.

Contactez nous à:

 

[ information à: departement l'Ingénieurs Dessinateurs des Produits et des Systemes (Syros) website (new site) -ou- (old site - Student Issues) ]