[τΜΣ] Ύλη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2011-2012

   
   

 τμ. Μεσογειακών Σπουδών

 
Συγγραφέας [τΜΣ] Ύλη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2011-2012
 
       
Πεμ, 12 Ιαν 2012 1:50 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


mario_eco
Μεγάλο μολύβι
Μεγάλο μολύβι


Sep 26, 2011
109


Παρακάτω παρατίθεται η ύλη από τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου 2011-2012. Κάνουμε μια προσπάθεια να περισυλλέξουμε την ύλη από όλα τα μαθήματα - όπως γνωρίζετε, βέβαια, ο όγκος είναι τεράστιος, οπότε μια μικρή συμβολή στην προσπάθεια αυτή θα είναι ευπρόσδεκτη.

Πολιτική Οικονομία
Θεματικές Ενότητες
1. Η οικονομία, οι τρόποι οργάνωσής της, οι στόχοι και τα προβλήματά της
2. Ιστορική διαμόρφωση και εξέλιξη οικονομικών συστημάτων
3. Πώς λειτουργούν οι επιμέρους αγορές:
α) Χρήση χρήματος στην οικονομία
β) Αγαθά και υπηρεσίες
4. Πώς λειτουργούν οι επιμέρους αγορές για τους παραγωγικούς συντελεστές
5. Επιχειρήσεις: μορφές αγοράς και επιχειρήσεις, παραγωγή προϊόντων, κόστος παραγωγής,
6. Γιατί πραγματοποιούνται επενδύσεις-συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων
7. Βασικά συνολικά μεγέθη σε μια οικονομία
8. Κρατική οικονομική δραστηριότητα και δημοσιονομική πολιτική
9. Βασικά οικονομικά προβλήματα
10. Σχολές οικονομικής σκέψης

Διεθνείς Οργανισμοί Ι
Θεματικές Ενότητες
1. Τι είναι οι ΔΟ - εξέλιξη και ιστορική αναδρομή (από το 19ο αιώνα ως σήμερα)
2. Κατηγορίες ΔΟ (παγκόσμιοι, περιφερειακοί, οικονομικοί, τεχνικοί, στρατιωτικοί κλπ)
3. Αποστολή ΔΟ - θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών
4. Διαδικασία και συνέπειες ιδρύσεως ΔΟ και ειδικότερα ΟΗΕ
5. Έννοια, σκοπός και λειτουργία ιδρυτικής συνθήκης - καταστατικός χάρτης ως το "Σύνταγμα" ενός ΔΟ
6. Βασικές αρχές που διέπουν τους ΔΟ και ειδικότερα τον ΟΗΕ - αρχή ισότητας μεταξύ κρατών-μελών
7. Ιδιότητα κράτους-μέλους και συνέπειες (απόκτηση, απώλεια, υποχρεώσεις, δικαιώματα) και ειδικότερα στον ΟΗΕ
8. Τα όργανα των ΔΟ και ειδικότερα στον ΟΗΕ (σύνθεση, δομή, τρόπος λειτουργία) και λήψη αποφάσεων (διαδικασία, δεσμευτικότητα)
9. Ειρηνική επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών-μελών - διαδικασίες που προβλέπονται στο χάρτη του ΟΗΕ
10. Μη τήρηση υποχρεώσεων από τα κράτη-μέλη: συνέπειες και επιβολή κυρώσεων.
11. Η λύση των ΔΟ (λόγοι, τρόποι, αποτελέσματα)
12. Ο ρόλος των ΔΟ και κυρίως του ΟΗΕ στη σημερινή διεθνή κοινότητα - αποτίμηση σημασίας ΔΟ


Εξωτερική Πολιτική της Τουρκίας
Θεματικές Ενότητες
1. Οι βασικοί παράμετροι και παράγοντες που προσδιορίζουν την τουρκική εξωτερική πολιτική από το 1923 μέχρι το 1945. Η περίοδος της διευθέτησης των διαφορών.
2. Οι βασικοί παράμετροι και παράγοντες που προσδιορίζουν την τουρκική εξωτερική πολιτική από το 1945 μέχρι το 2002.
α) Η περίοδος από το 1945 μέχρι το 1964: η αποκλειστική σχέση με τη Δύση.
β) Η περίοδος από το 1964 μέχρι το 1989: η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης πολιτικής
γ) Η περίοδος από το 1989 μέχρι το 2002: σε αναζήτηση ενός ρόλου.
3. Οι βασικοί παράμετροι και παράγοντες που προσδιορίζουν την τουρκική εξωτερική πολιτική μετά το 2002. Η ανάδυση του νέο-οθωμανισμού. Η περίοδος της ανάδειξης μιας ισχυρής περιφερειακής δύναμης;
4. Οι εξωτερικοί παράγοντες προσδιορισμού της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Ο γεωστρατηγικός ρόλος της Τουρκίας στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου.
5. Οι εξωτερικοί παράγοντες προσδιορισμού της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Ο γεωστρατηγικός ρόλος της Τουρκίας μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου.
6. Οι εσωτερικοί παράγοντες προσδιορισμού της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Ο ρόλος του Στρατού στην εξωτερική πολιτική, ο ρόλος των πολιτικών ηγετών, των πολιτικών κομμάτων και της κοινής γνώμης και η σημασία του κουρδικού ζητήματος.
7. Η Τουρκία και οι σχέσεις της με τις ΗΠΑ. Από την αποκλειστική σχέση σε έναν προβληματικό συνεταιρισμό.
8. Η Τουρκία και οι σχέσεις της με τη Ρωσία. Από την εχθρότητα σε μια ανταγωνιστική συνύπαρξη. Η Τουρκία και Οργανισμός Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας. Η Τουρκία και οι σχέσεις της με τα Βαλκάνια. Από την σύμπραξη και καλή γειτνίαση στην ανάμειξη.
9. Η Τουρκία και η Μέση Ανατολή. Από την αδιαφορία στην ανησυχητική εμπλοκή. Η Τουρκία και οι σχέσεις ΕΕ- Μεσογειακών χωρών.
10. Η Τουρκία και ο Καύκασος/Κεντρική Ασία. Από τη φιλοδοξία επέκτασης της επιρροής μέχρι την Ανατολική Ασία στο ψαλίδισμα των παντουρικών φιλοδοξιών.
11. Η Τουρκία και η ΕΕ. Από την προσδοκία της ένταξης στην αντιμετώπιση της κεκαλυμμένης άρνησης.
12. Η Τουρκία και το Κυπριακό πρόβλημα. Από τη διχοτόμηση στην αποδοχή της ανεξαρτησίας και από την ομοσπονδία στην συνομοσπονδία


Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων
Θεματικές Ενότητες
1. Γένεση και εξέλιξη της Διεθνούς πολιτικής οικονομίας
2. Το διεθνές εμπορικό σύστημα (και GATT/ΓΣΔΕ,ΠΟΕ)
3. Το διεθνές νομισματικό σύστημα (και ΔΝΤ ,Παγκόσμια Τράπεζα).
4. Οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και η Παγκόσμια Παραγωγή
5. Η θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας
6. Η θεωρία των καθεστώτων (Κανονιστικού πλαισίου) και η Κριτική της
7. Οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις
8. Η Πολιτική οικονομία και (ερμηνείες –θεωρίες) της Περιφερειακής ολοκλήρωσης
9. Σύγχρονες θεωρίες της Διεθνούς πολιτικής οικονομίας (θεωρία ενδογενούς ανάπτυξης , νέα οικονομική γεωγραφία, θεωρία στρατηγικού εμπορίου)


Διπλωματία και Πολιτική στο Μεταπολεμικό Κόσμο
Σημειώσεις του μαθήματος στην πλατφόρμα Vista

Δίκαιο των Υδάτων και του Περιβάλλοντος
Θεματικές Ενότητες
1. Η έννοια της ανοιχτή θάλασσας,των διεθνών ποταμών και λιμνών και η άσκηση κυριαρχίας απο τα παράκτια κράτη.
2. Η σημασία των υδάτων απο την αρχαιότητα
3. Οι διεθνείς συνθήκες του δικαίου της θάλασσας
4. Η αιγιαλίτιδα,η συνορεύουσα και η ΑΟΖ
5. Το περιβάλλον ως κοινό κτήμα της ανθρωπότητας
6. Η ρύπανση του περιβάλλοντος και πως εκδηλώνεται
7. Η συνθήκη για την κλιματική αλλαγή
8. Οι αρχές που διέπουν το Δίκαιο

Αρχαια Ελληνική Γραμματεία: Πολιτικές Σχέσεις
Tο μάθημα θα εξεταστεί με απαλλακτική εργασία ή παρουσίαση

Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα (Αρχαία Ελληνική Ιστορία)
1. Οι φωτοτυπημένες σημειώσεις του διδάσκοντος
2. Από το βιβλίο των J. Bury και R. Meiggs:

α) Η εξάπλωση των Ελλήνων στο Ανατολικό Αιγαίο (σελ. 87-95)
β) Η πτώση των ελληνικών μοναρχιών και η ανατολή των δημοκρατιών (σελ. 95-97)
γ) Δημοκρατικά κινήματα: νομοθέτες και τύραννοι (σελ. 158-161)
δ) Οι τυραννίδες της Κεντρικής Ελλάδας (σελ. 162-173)
ε) Τα αίτια του αποικισμού και η λαϊκή δυσαρέσκεια στην Ελλάδα (Κεφάλαιο 2, σελ. 104)
3. Οι πανεπιστημιακές παραδόσεις
4. Θεματική ύλη για τα παραπάνω θέματα αλλά και: αρχαϊκή περίοδος, Σωκράτης, Πεισίστρατος, Κλεισθένης, Αποικισμός, Τυραννία


Ιστορία Τέχνης (Αναγέννηση)
Το μάθημα θα εξεταστεί με απαλλακτική εργασία ή παρουσίαση

Ιστορία της Μεσογείου: Μέσοι και Νεότεροι Χρόνοι
1. Σημειώσεις καθηγητή (αναρτημένες στο vista)
2. Από το βιβλίο του Σακκά "Οι Άραβες" το πρώτο μέρος, εκτός των κεφαλαίων 4, 6, 11 και 12 ή όλο το βιβλίο του Braudel "Η Μεσόγειος"


Μινωική Αρχαιολογία
Θεματικές Ενότητες:
1. Πρώιμη Εποχή του Χαλκού: Οικιστική Αρχιτεκτονική την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Πρωτομινωικοί Οικισμοί Μύρτου (Φούρνου Κορυφή) και Βασιλικής
2. Παλαιοανακτορική Περίοδος: Παλαιοανακτορικοί Οικισμοί - χαρακτηριστικά παραδείγματα: Μάλλια Quartier Mu. Ιερά της Παλαιοανακτορικής Περιόδου - Ανάκτορο Φαιστού, Μάλια, Ιερά Κορυφής, Ιερά Σπήλαια, τα Ιερά πάνω στον Γιούχτα
3. Νεοανακτορική Περίοδος: Τα Νέα Ανάκτορα - Ανακτορική Αρχιτεκτονική: Βασικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των ανακτόρων. Νεοανακτορικοί οικισμοί - χαρακτηριστικά παραδείγματα: οικίες γύρω από την Κνωσσό, Γουρνιά, Ακρωτήρι Θήρας
4. Ταφική Αρχιτεκτονική: χαρακτηριστικοί τάφοι της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού (στη Μεσαρά, τις Αρχάνες και το Μόχλο) και της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (κυρίως οι τάφοι στην περιοχή της Κνωσσού)
5. Ύλες δόμησης, τεχνικές δόμησης και εργαλεία
6. Σχέσεις Μινωικής Κρήτης με τον κόσμο γύρω από αυτή.

Μυκηναϊκή Αρχαιολογία
Θεματικές Ενότητες:
1. Η Μυκηναϊκή Ελλάδα στις γραπτές πηγές των Ελλήνων Κλασικών
2. Η ανακάλυψη του Μυκηναϊκού κόσμου το 19ο αιώνα μ.Χ.
3. Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας και οι επιπτώσεις που είχε στους πολιτισμούς του Αιγαίου - η άνθηση του Μυκηναϊκού πολιτισμού
4. Εμφάνιση του Μυκηναϊκού πολιτισμού και τα γενικά χαρακτηριστικά του: κατεξοχήν "ελληνικά" χαρακτηριστικά
5. Υστεροελλαδική Ι: Ταφική αρχιτεκτονική, ταφικοί κύκλοι Α και Β των Μυκηνών, ταφικά έθιμα. Η τέχνη της Υστεροελλαδικής Ι: λιθοτεχνία, μεταλλοτεχνία (χρυσός, άργυρος, ήλεκτρο, χαλκός), οπλοτεχνία (τεχνική της ένθεσης με μέταλλα), κοσμηματοτεχνία, σφραγιδογλυφία
6. Υστεροελλαδική ΙΙ: Ταφική αρχιτεκτονική (θαλαμωτοί τάφοι, θολωτοί τάφοι), ταφικά έθιμα (καταγωγή των θολωτών τάφων), μεταλλοτεχνία, κοσμηματοτεχνία, σφραγιδογλυφία
7. Υστεροελλαδική ΙΙΙ: Αρχιτεκτονική (ακροπόλεις, ανάκτορα, οικίες - κυρίως οι ακροπόλεις των Μυκήνων, της Τίρυνθας, της Πύλου), ομοιότητες και διαφορές με τα μινωικά ανάκτορα. Η τέχνη της τοιχογραφίας στη Μυκηναϊκή Ελλάδα (συγκρίσεις με εκείνη της μινωικής Κρήτης), ειδωλοπλαστική, οπλοτεχνία, σφραγιδογλυφία, ελεφαντουργία, κεραμική
8. Το τέλος του Μυκηναϊκού πολιτισμού

Προϊστορία Αιγαίου
Θεματικές Ενότητες:
1. Κυκλαδικός Πολιτισμός
α) η τέχνη στις Κυκλάδες την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (μαρμάρινα κυκλαδικά αγαλματίδια, χαρακτηριστικά μαρμάρινα και πήλινα αγγεία)
β) χαρακτηριστικοί τάφοι
2. Μινωικός Πολιτισμός
α) χαρακτηριστικοί τάφοι της Πρώιμης και Μέσης Εποχής του Χαλκού (θολωτοί τάφοι, ορθογώνιοι τάφοι με πλούσια κτερίσματα
β) η εξέλιξη της τεχνολογίας στην Παλαιοανακτορική Περίοδο (κεραμικός τροχός, μεταλλουργία, σύστημα επικοινωνίας)
γ) ιερά και λατρεία (ιερά κορυφής, ιερά σπήλαια, ανακτορικά ιερά, το ιερό στα Ανεμόσπηλια του Γιούχτα)
δ) Νεοανακτορική Περίοδος (βασικά χαρακτηριστικά των Νέων Ανακτόρων, οι τέχνες όπως η τοιχογραφία, η γλυπτική, η ελεφαντουργία)
3. Μυκηναϊκός Πολιτισμός
α) οι Ακροπόλεις (βασικά χαρακτηριστικά των ακροπόλεων και των ανακτόρων)
β) ταφική αρχιτεκτονική (λακκοειδείς, θολωτοί, θαλαμοειδείς τάφοι)

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
1. Από το βιβλίο του Duverger "Πολιτική Επιστήμη" το κεφάλαιο 1
2. Οι σημειώσεις του μαθήματος


Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Οι σημειώσεις του διδάσκοντος

Αρχαιολογία των Γεωμετρικών και Αρχαϊκών Χρόνων
Θεματικές Ενότητες:
1. Κεραμική - Αγγειογραφία
2. Γλυπτική
3. Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία

Αρχαιολογία των Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Χρόνων
Γραπτή εξέταση για όσους δεν παρέδωσαν απαλλακτική εργασία
Θεματικές Ενότητες:

1. Ελληνιστική ζωγραφική και ψηφιδωτό
2. Ελληνιστική Γλυπτική
3. Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική
4. Ρωμαϊκή Ζωγραφική

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία
Θεματικές Ενότητες:
1. Τεχνικές κεραμικής - αγγειογραφίας - γλυπτικής
2. Κεραμική - Αγγειογραφία (Ύστερη Γεωμετρική - Ύστερη Κλασική Περίοδος)
3. Γλυπτική (Αρχαϊκή - Κλασική Περίοδος)
4. Αρχιτεκτονική - Ναοδομία (Αρχαϊκή - Κλασική Περίοδος)

Γλωσσική Επαφή
1. Προσωπικές σημειώσεις
2. Από το βιβλίο της McMahon "Ιστορική Γλωσσολογία", κεφάλαια 8, 10 και 11
3. Από το βιβλίο της Σελλά-Μάζη "Διγλωσσία και Κοινωνία", σελ. 31-33, 53-72, 73-77, 153-162


Γραμματισμός
1. Σημειώσεις του μαθήματος
2. σε Powerpoint:

α) Γραμματισμός/πολυγραμματισμός
β) Διαφορές επικοινωνιακής προσέγγισης - κριτικού γραμματισμού
3. Από το βιβλίο του Baynham "Πρακτικές Γραμματισμού", σελ. 16-21, 55-57 (μόνο οι όροι πρακτικές γραμματισμού, συμβάντα γραμματισμού, διάμεσοι γραμματισμού, δίκτυα, πεδία γραμματισμού), 97-145, 301-325
4. Από το βιβλίο του Χαραλαμπόπουλου "Γραμματισμός, Κοινωνία και Εκπαίδευση", σελ. 89-133


Για κάθε νεότερο, το έγγραφο θα ανανεώνεται αναλόγως.
Περισσότερες πληροφορίες και στην ομάδα ΤΜΣ: Δήλωση Βιβλίων και Ύλη Μαθημάτων

     
 
       
Σαβ, 14 Ιαν 2012 6:19 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


delideb
Ψαρούκλα
Ψαρούκλα


Mar 15, 2010
1


Παιδιά, λίγη προσοχή στο μάθημα "Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων" γιατί στη γραμματεία έχουν βγει 2 διαφορετικές ανακοινώσεις!
ΥΛΗ
Θεματικές Ενότητες

1. Η φύση της Διεθνούς πολιτικής οικονομίας (γέννηση κι εξέλιξη)

2. Αλλαγές στην Παγκόσμια Οικονομία

3. Το μεταπολεμικό διεθνές εμπορικό σύστημα (και GATT/ΓΣΔΕ, ΠΟΕ)

4. Η συζήτηση περί ελευθέρου εμπορίου

5. Το μεταπολεμικό διεθνές νομισματικό σύστημα ( ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα). Τεχνικά και πολιτικά προβλήματα του διεθνούς νομισματικού συστήματος.

6.Οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (ΠΕ) και η Παγκόσμια Παραγωγή. Γιατί γίνονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Ερμηνείες των ΠΕ.

7. Η θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας

8. Η θεωρία των καθεστώτων (Κανονιστικού πλαισίου) και η Κριτική της

9. Η φύση των χρηματοπιστωτικών κρίσεων.

10. Μορφές και ερμηνείες της Περιφερειακής ολοκλήρωσης (π.χ. λειτουργισμός, νεολειτουργισμός)

11. Σύγχρονες θεωρίες της Διεθνούς πολιτικής οικονομίας (θεωρία ενδογενούς ανάπτυξης , νέα οικονομική γεωγραφία, θεωρία στρατηγικού εμπορίου)

     
   
Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες (ώρα Ελλάδας)


   


 
Μετάβαση στη:  
 

Σχετικές συζητήσεις - topics

Θεματική Ενότητα Πληροφορίες Δημοσιεύθηκε
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ενημέρωση για την ολοκλή...

Συζήτηση: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Γενικά θέματα Απαντήσεις: 0

Πεμ, 30 Απρ 2020 3:51 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Εγγραφή μαθήματα α εξαμήνου

Συζήτηση: τμ. Μεσογειακών Σπουδών Απαντήσεις: 0

Κυρ, 20 Οκτ 2019 9:30 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Συμμετοχή σε έρευνα του Παντείου για ...

Συζήτηση: Ερωτηματολόγια-Questionnaires - Επιστημονική έρευνα Απαντήσεις: 0

Τετ, 14 Νοέ 2018 2:46 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις [ Σημείωση ] [τΟΔΙΤ] Συγγράμματα Μαθημάτων

Συζήτηση: τμ. Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού Απαντήσεις: 0

Τρι, 04 Σεπ 2018 11:15 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Νόμος-πλαίσιο για τριτοβάθμια εκπαίδε...

από slide
Συζήτηση: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Θεσμικό-Νομικό Πλαίσιο Απαντήσεις: 110

Παρ, 05 Αύγ 2016 10:37 pm Τελευταίο Μήνυμα


Πρόσφατες συζητήσεις - topics