eMagazine_titleCover16_h47.png

Στήλη

Publisher: MyAegean ISSN: 2459-2692

aboutusWhatDo_emag

Σου αρέσει η ιδέα να αρθρογραφείς;

   Μάθε περισσότερα..


Μπορείς να λαμβάνεις περισσότερα "φρέσκα" νέα στο e-mail σου μέσω του RSS feed - (τι είν´τούτο;)

Παρέχεται μέσω MailChimp | Σύνοψη νέων άρθρων - NO spam!

>
Περιβάλλον

Από το μέλος Epistimi-gia-Perivallon :

Γράφει η Μαρίνα Μπουντούνη:

household food trashΣε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία όπου ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται, η ζήτηση για παραγωγή περισσοτέρων τροφίμων και ενέργειας είναι γεγονός. Αυτή η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην εποχή μας. Πολλά απόβλητα τροφίμων όπως είναι οι πρωτεΐνες, τα λιπίδια και διάφορες θρεπτικές ουσίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρώτη ύλη για τη δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής αξίας. Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται πώς η αξιοποίηση αυτών των αποβλήτων οδηγεί σε παραγωγή βιοκαυσίμου, ενζύμων, νανοσωματιδίων, βιοαποικοδομήσεων πλαστικών και βιοδραστικών ενώσεων.

Δημοσιοποίηση:

>
Περιβάλλον

Από το μέλος Epistimi-gia-Perivallon :

Γράφει ο Σπύρος Ιωσηφίδης:

ecosystem sea angelfish undewaterΟι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (ΘΠΠ) έχουν ομολογουμένως οικολογικά οφέλη, αλλά παράλληλα έχουν σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες. Με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα υπήρξαν πολλές δυσκολίες και περιορισμοί στη συνολική εκτίμηση των παραπάνω επιπτώσεων. Αυτό το άρθρο περιγράφει ένα νέο πλαίσιο εκτίμησης και παρακολούθησης αυτών των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στις ΘΠΠ, βοήθησε να ξεπεραστούν πολλά από τα προηγούμενα εμπόδια, ενώ παράλληλα απέδωσε μεγαλύτερη αξία στις αποφάσεις των αρμόδιων φορέων..


Δημοσιοποίηση:

>
Περιβάλλον

Από το μέλος Epistimi-gia-Perivallon :

Γράφει η Αρετή Μπένου:

survey in parkΟ έλεγχος της ποιότητας και η επικύρωση των δεδομένων είναι σημαντικοί παράγοντες και αποτελούν μεγάλο θέμα συζήτησης για την επιστήμη των πολιτών. Το κλίμα εμπιστοσύνης θεωρείται αναγκαίο και η ισορροπία είναι λεπτή· λανθασμένοι χειρισμοί ενδέχεται να αποθαρρύνουν την τροφοδότηση δεδομένων από τους εθελοντές ή να υποβαθμίσουν την αξιοπιστία των καταγραφών.

Δημοσιοποίηση:

>
Περιβάλλον

Από το μέλος Epistimi-gia-Perivallon :

Γράφει ο Στυλιανός Ζαννέτος:

Gypful SpainΤο παρόν κείμενο παρουσιάζει την αξιολόγηση του δικτύου προστατευόμενων περιοχών τροφοληψίας για τα πτωματοφάγα πτηνά στην Ισπανία. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν τα οφέλη που προέκυψαν από αυτή την πρωτοποριακή κίνηση. Το δίκτυο αυτό είχε εξαιρετικά αποτελέσματα στο τομέα της διατήρησης και προστασίας της Βιοποικιλότητας καθώς καθοριστικός ήταν και ο ρόλος του δικτύου στην μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Δημοσιοποίηση:

>
Περιβάλλον

Από το μέλος Epistimi-gia-Perivallon :

Γράφει η Παναγιώτα Φατσέα:

bamboo forestΗ Κίνα δίνει το παράδειγμα μιας ευέλικτης και κοινά ωφέλιμης συνεργασίας κράτους και αγροτών. Παρέχοντας τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το θεσμικό πλαίσιο στις τοπικές ανάγκες, δόθηκε η δυνατότητα να αξιοποιηθεί αχρησιμοποίητη γη τόσο με περιβαλλοντικά όσο και με οικονομικά οφέλη. Το παρόν κείμενο δείχνει τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης, αναδεικνύοντας πως οι κάτοικοι έχουν προσαρμοστεί στους κινδύνους και τις προοπτικές των δασών αυτών, καθώς και τις συνέπειες στα αγροτικά εισοδήματα και τα τοπία.
Δημοσιοποίηση:

>
Περιβάλλον

Από το μέλος Epistimi-gia-Perivallon :

Γράφει ο Νίκος Τσιόπελας:

Horticulture farm in ChinaΤα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα αποτελούν ένα εναλλακτικό τρόπο προστασίας του περιβάλλοντος, και τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο δημοφιλή. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τα διαθέσιμα δεδομένα εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων και καταλήγει ότι παρά την επιτυχία τους σε περιοχές χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω της πολυπλοκότητας των εν λόγω συστημάτων, απέχουμε ακόμα αρκετά από το να εφαρμοστούν γενικότερα και να υιοθετηθούν ευρύτερα, και σε μεγαλύτερη κλίμακα, από τους τους αγροτικούς παραγωγούς.

Δημοσιοποίηση:

>
Περιβάλλον

Από το μέλος Epistimi-gia-Perivallon :

Γράφει η Δήμητρα Νικολαΐδου:

pulluted riverΤο άρθρο εξετάζει τον τρόπο που γίνεται αντιληπτή η περιβαλλοντική μετανάστευση στο πλαίσιο του λόγου διάφορων δρώντων και το πώς επηρεάζονται οι πολιτικές επιλογές. Παρουσιάζονται τέσσερις νοηματικές πλαισιώσεις όπου ο περιβαλλοντικός μετανάστης θεωρείται: (1) θύμα, (2) απειλή για την ασφάλεια, (3) ευπροσάρμοστο άτομο και (4) πολιτικό υποκείμενο. Τέλος, επισημαίνεται η δυναμική φύση και ο αναστοχαστικός χαρακτήρας των νοηματικών πλαισιώσεων.

Δημοσιοποίηση:

>
Περιβάλλον

Από το μέλος Epistimi-gia-Perivallon :

Γράφει ο Παναγιώτης Βούρος:

city street traffic carsΗ συγκεκριμένη έρευνα εξέτασε τη σχέση μεταξύ της αστικής μορφής και της βιώσιμης κατανάλωσης σε 24 πόλεις και μητροπολιτικές περιοχές του ΟΟΣΑ. Μέσα από την ανάλυση χαρακτηριστικών αστικής μορφής των πόλεων, βιώσιμης συμπεριφοράς και κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων των κατοίκων τους, προέκυψε ότι η ανάπτυξη προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης, είναι συνάρτηση των προσωπικών παραγόντων. Κάποια χωρικά χαρακτηριστικά (περιοχές με χώρους πρασίνου, πληθυσμιακή πυκνότητα, μέγεθος πληθυσμού) έχουν μέτρια επίπτωση στην καθημερινή πρακτική βιώσιμης συμπεριφοράς των ανθρώπων.


Δημοσιοποίηση:

>
Περιβάλλον

Από το μέλος Epistimi-gia-Perivallon :

Γράφει ο Αλέξανδρος Θέρμος:

Port of RotterdamTα τελευταία χρόνια η ενσωμάτωση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών στα ευρωπαϊκά λιμάνια κερδίζει έδαφος. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στις τρέχουσες τάσεις και στις αλλαγές περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων που θέτουν τα ευρωπαϊκά λιμάνια κατά την τελευταία εικοσαετία (1994-2013), όπως αυτές προκύπτουν από την έκθεση του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Λιμένων του 2013. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διακρίνεται αύξηση 33% στην ύπαρξη περιβαλλοντικής διαχείρισης και καταγραφής των ρύπων στα ευρωπαϊκά λιμάνια τα τελευταία 9 χρόνια, με το 90% να δηλώνει ότι έχει περιβαλλοντική πολιτική και το 94% ότι διαθέτει καταρτισμένο προσωπικό. Γενικά, τα ευρωπαϊκά λιμάνια δίνουν έμφαση στα θέματα διαχείρισης της ενέργειας, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των αποβλήτων.


Δημοσιοποίηση:

>
Περιβάλλον

Από το μέλος Epistimi-gia-Perivallon :

Γράφει ο Ιωσήφ Μποτετζάγιας:

bee near a flowerΑυτοί που ασχολήθηκαν με τις επιστήμες ήταν είτε εμπειριστές είτε δογματικοί. Οι πρώτοι μοιάζουν με τα μερμήγκια, απλώς συλλέγουν και χρησιμοποιούν. Οι δεύτεροι μοιάζουν με τις αράχνες, που φτιάχνουν τον ιστό τους από το υλικό που ήδη έχουν. Αλλά η μέλισσα ακολουθεί μια μέση οδό: μαζεύει το υλικό που της χρειάζεται από τα λουλούδια του αγρού αλλά το μεταμορφώνει και το επενδύει με μια δική της δύναμη.


Δημοσιοποίηση:

>
Περιβάλλον

Από το μέλος elenoui :

της Έλενας Αντωνίου:

Animals Domino gameΌταν αναφερόμαστε στη παγκόσμια ημέρα των ζώων σαφώς δεν αναφερόμαστε μόνο στα κατοικίδια ζώα, αλλά σε όλα τα ζώα. Κατοικίδια, παραγωγικά, άγρια, ήμερα, εξημερωμένα, ιπτάμενα, τετράποδα, έρποντα, γνωστά και άγνωστα... Κατά μια έννοια θα μπορούσε κανείς να πει πως είναι και παγκόσμια μέρα του ανθρώπου διότι και ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και συγκεκριμένα στην συνομοταξία των χορδοτών και στην υπεροικογένεια των ανθρωπίδων στην οποία ανήκει και ο πίθηκος. Επομένως η μέρα αυτή η οποία έχει αφιερωθεί στα ζώα, δηλαδή σε όλους μας(!) θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως η παγκόσμια μέρα της ζωής, της ύπαρξης γενικότερα!
Δημοσιοποίηση:

>
Περιβάλλον

Από το μέλος PanosDramitinos :

Γράφει ο Πάνος Δραμυτινός:

vegetables - bio - organicΠριν τον άνθρωπο, η φύση γεννούσε και κατέστρεφε κατά βούληση. Λίγο ο καθεστωτικός Χριστιανισμός όμως, λίγο η συλλογική ψευδαίσθηση υπεροχής που αποκτήσαμε, μας έφερε αντιμέτωπους με ένα ζήτημα που... κάναμε πως ξεχνάμε. Το ζήτημα της επιβίωσης της ανθρωπότητας. Η συνειδητοποίηση της εξάρτησής μας από τη φύση γέννησε λεκτικές ρίζες όπως eco, bio και green που συναντούμε τακτικά. Άραγε είναι προϊόν μιας κατηγορίας marketing που θα μας δώσει τη δυνατότητα να αγοράσουμε λίγη μετάνοια; ή είναι σημάδι αυθεντικού μαζικού ενδιαφέροντος που θα μας φέρει μακροπρόθεσμα σε ισορροπία με τη φύση;Δημοσιοποίηση:

>
Περιβάλλον

Βούρος Παναγιώτης, περιβαλλοντολόγος

Σύρος - παραλία ΔελφίνιΤην 27 Σεπτεμβρίου γιορτάστηκε και στη χώρα μας η Παγκόσμια ημέρα Τουρισμού. Η φετινή 31η επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού έχει θέμα «Τουρισμός και Βιοποικιλότητα», ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο, το οποίο συνδέεται με την ανακήρυξη του 2010 ως Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας. Αλήθεια ποιες όμως είναι οι προοπτικές του τουρισμού στη χώρα μας, αξίζει να προσπαθήσουμε για μία ανανέωση και έναν επανασχεδιασμό του τουριστικού προϊόντος;Δημοσιοποίηση:

>
Περιβάλλον

Βούρος Παναγιώτης περιβαλλοντολόγος:

αλιεία - ψαράδεςΣύμφωνα με την έκθεση «Πράσινη Οικονομία» του ΟΗΕ που πρόκειται να εκδοθεί το Οκτώβριο στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος του Οργανισμού, αν συνεχισθεί η σημερινή πολιτική της υπεραλίευσης, χωρίς να παρθούν μέτρα, σε σαράντα χρόνια, αν όχι νωρίτερα, δεν θα υπάρχουν πλέον αλιεύματα. Μάλιστα σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία του οργανισμού, τα αλιευτικά αποθέματα έχουν ήδη καταρρεύσει για το 30% των ειδών αλιευόμενων ψαριών, που σημαίνει ότι η παραγωγή έχει πέσει κάτω από το 10% της αρχικής απόδοσης.Δημοσιοποίηση:

>
Περιβάλλον

Βούρος Παναγιώτης περιβαλλοντολόγος:

αλιεία ΕλλάδαΚάποτε, τα χρόνια τα παλιά, όταν αναφερόσουν στο επάγγελμα του ψαρά και στις αλιευτικές του επιδόσεις, κυριαρχούσε το ρητό «Το πιάτο του ψαρά δέκα φορές είναι αδειανό και μία φορά γεμάτο». Και αυτό φυσικά είχε να κάνει, κυρίως με τη περιορισμένη αλιευτική ικανότητα των ψαράδων εκείνης της εποχής, που περιορίζονταν από την ικανότητα των σκαφών τους, σε αλιευτικό εξοπλισμό και τη δυνατότητα αντιμετώπισης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.Δημοσιοποίηση:


Επιλέξτε σελίδα από 2 σελίδες συνολικά..