Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πανεπιστημίου Αιγαίου

   
   

 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Γενικά θέματα

 
Συγγραφέας Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πανεπιστημίου Αιγαίου
 
       
Κυρ, 14 Νοέ 2010 9:41 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


slide
Γκουρού
Γκουρού


Nov 04, 2008
772


Ένας συγκεντρωτικός κατάλογος για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών όλων των τμημάτων του πανεπιστημίου.

Η αρχική μου σκέψη ήταν να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ενημερωτικό topic για τα μεταπτυχιακά προγράμματα και τις ερευνητικές δραστηριότητες, αλλά τελικά έκρινα ότι δεν αποτελεί την καλύτερη λύση -κυρίως λόγω του όγκου των πληροφοριών- και έτσι δημιουργήθηκαν δύο ξεχωριστά θέματα.
Όπως και για το θέμα Ερευνητικά εργαστήρια πανεπιστημίου Αιγαίου της ίδιας ενότητας, αναλυτικές και ακριβείς πληροφορίες βρίσκονται στον οδηγό σπουδών και στα επίσημα site κάθε τμήματος.

Για όλα τα προσφερόμενα προγράμματα κατά κανόνα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.
Όπου είναι δυνατόν, δίνονται συνοπτικές πληροφορίες για τις επιμέρους κατευθύνσεις, το καθεστώς λειτουργίας και το έτος έναρξης.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2009-2010
( γενική εισαγωγή )


Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ( Λέσβος )

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
- Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία (ακαδ. έτος 2001-2002)
  Α': Ιστορίας
  Β': Ανθρωπολογίας
- Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις
(ακαδ. έτος 2003-2004)

Τμήμα Γεωγραφίας
- Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική (ακαδ. έτος 2005-2006)
  Α': Εφαρμ. Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και τον Σχεδιασμό του Χώρου
  Β': Εφαρμ. Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων

Τμήμα Κοινωνιολογίας
- Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
- Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή
(ακαδ. έτος 2004-2005)
- Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία
(ακαδ. έτος 2008-2009)

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
- Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία (ακαδ. έτος 2007-2008) ( παλιό site )
  Α': Μουσειολογία
  Β': Σχεδιασμός Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων
- Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική (ακαδ. έτος 2008-2009)
( Διατμηματικό σε συνεργασία με τμήματα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Παν.Πατρών )


Σχολή Περιβάλλοντος ( Λέσβος )

Τμήμα Περιβάλλοντος
- Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση (ακαδ. έτος 1997-1998)
  Α': Περιβαλλοντικές προκλήσεις
  Β': Περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση
- Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική
(ακαδ. έτος 2003-2004)
- Γεωργία και Περιβάλλον (ακαδ. έτος 2003-04)
( Μονοετές ή Διετές - Διατμηματικό σε συνεργασία με τμήματα: Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων )
- MESPOM - Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση
( Erasmus Mundus σε συνεργασία με: Central European University, International Institute for Industrial Environmental Economics Lund University, University of Manchester )


Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
- Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών (ακαδ. έτος 2003-2004)
( Διατμηματικό σε συνεργασία με τμήματα: Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας Παν.Αιγαίου και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών )
- Διατήρηση της Βιοποικιλότητας (ακαδ. έτος 2007-2008)
( Κοινό ελληνο-γαλλικό ΠΜΣ σε συνεργασία με: Laboratoire Écosystèmes Lagunaires Universite Montpellier II )

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής


Σχολή Επιστημών της Διοίκησης ( Χίος )

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα M.B.A. (ακαδ. έτος 2003-2004)
  Α': Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
  Β': Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
  Γ': Λογιστική - Ελεγκτική
- Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού (M.Sc.) (ακαδ. έτος 1998-1999)
( νέο site / παλιό site )
( Διατμηματικό σε συνεργασία με τμήματα: Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Παν.Αιγαίου )

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
- Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ακαδ. έτος 1998-1999)
  Α': Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
  Β': Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο
  Γ': Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες
  Δ': Διεθνής Οικονομική και Χρηματοοικονομική

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
- Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς (ακαδ. έτος 2005-2006)
  Α': Χρηματοοικονομικής Μηχανικής
  Β': Μηχανικής της Διοίκησης


Σχολή Θετικών Επιστημών ( Σάμος )

Τμήμα Μαθηματικών
- Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και τις Σύγχρονες Τεχνολογίες
(ακαδ. έτος 2001-2002)

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ( οδηγός σπουδών )
- Τεχνολογίες - Διοίκηση Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (ακαδ. έτος 2002-2003)

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
- Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (ακαδ. έτος 2004-2005)
  Α': Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων
  Β': Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά


Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών ( Ρόδος )

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
- Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών (ακαδ. έτος 2004-2005)

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
- Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό
(ακαδ. έτος 2007-2008)
- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ( παλιό site )
(ακαδ. έτος 2004-2005)
- Φύλο και νέα Εκπαιδευτικά-Εργασιακά Περιβάλλοντα στην ΚτΠ
(ακαδ. έτος 2004-2005)
- Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων ( παλιό site )
(ακαδ. έτος 2005-2006)
- Ψυχο-Παιδαγωγική της ένταξης: Ένα σχολείο για όλους (ακαδ. έτος 2007-2008)
( Διατμηματικό σε συνεργασία με τμήματα: Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ )

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
- Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο ( παλιό site )
(ακαδ. έτος 2004-2005)


Ανεξάρτητο τμήμα ( Σύρος )

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
- Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων
(ακαδ. έτος 2003-2004)
- Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασική Ομοιοπαθητική
(ακαδ. έτος 2007-2008)

     
 
       
Σαβ, 04 Φεβ 2012 9:34 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


thespeena
Μικρό Μολύβι
Μικρό Μολύβι


Feb 15, 2011
51
Τόπος: katw aptavlaki


ρε παιδια εχω φαει τον τοπο για να αβρω οδηγο σπουδων για το μεταπτυχιακο της ομοιοπαθητικης στη Συρο.
'Η τελοσπαντων κατι που να αναφερει τους κανονισμους και τη ισχυει με τα μαθηματα. Ειναι υποχρεωτικης παρακολουθησης ας πουμεε?Έγινε επεξεργασία από τον/την thespeena στις Κυρ, 05 Φεβ 2012 12:48 pm, 1 φορά
     
 
       
Σαβ, 04 Φεβ 2012 11:36 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


e3iswsi
Γκουρού
Γκουρού


May 07, 2009
1672
Τόπος: βιβλίο μαθηματικών


στη γραμματεία δεν το έχουν;

     
 
       
Κυρ, 05 Φεβ 2012 12:45 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


thespeena
Μικρό Μολύβι
Μικρό Μολύβι


Feb 15, 2011
51
Τόπος: katw aptavlaki


Κοιτα λογικα θα το εχουν. Δυο φορες που πηγα ελειπε ομως η υπευθυνη.
Αν τα ανεβαζαν στο σιτε.... Smile

     
   
Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες (ώρα Ελλάδας)


   


 
Μετάβαση στη:  
 

Σχετικές συζητήσεις - topics

Θεματική Ενότητα Πληροφορίες Δημοσιεύθηκε
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

από pstelios
Συζήτηση: Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές Απαντήσεις: 0

Σαβ, 07 Μάρ 2020 10:25 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Μεταπτυχιακό στη Σάμο (ΜΠΕΣ)

από dragan
Συζήτηση: Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές Απαντήσεις: 0

Κυρ, 01 Μάρ 2020 9:47 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις [ Ανακοίνωση ] Προγράμματα Α.Π.Ο.Σ.Α.Ε. - Εαρινό εξά...

Συζήτηση: ΡΟΔΟΣ - Φοιτητικές Ομάδες Απαντήσεις: 1

Τετ, 15 Μάϊ 2019 9:36 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Προβολές 2018-2019 Κινηματογραφικής Λ...

Συζήτηση: ΣΥΡΟΣ Απαντήσεις: 10

Τρι, 13 Νοέ 2018 12:45 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις μεταπτυχιακο "αρχαιολογια Ανατολ...

από alikaki
Συζήτηση: Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές Απαντήσεις: 0

Δευ, 08 Οκτ 2018 8:33 pm Τελευταίο Μήνυμα


Πρόσφατες συζητήσεις - topics