Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα

   
   

 Παιδεία & Εκπαιδευτικά γενικά θέματα

 
Συγγραφέας Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα
 
       
Κυρ, 04 Νοέ 2012 2:19 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα


     
 
       
Δευ, 19 Νοέ 2012 2:31 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Ανανεωμένη σελίδα, με περισσότερες πληροφορίες.

  2η Ημερίδα Ενημέρωσης - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012 στις 12:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ημερίδα ενημέρωσης στο πλαίσιο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα".

  Η Δράση υλοποιείται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

  Ιδρύματα των οποίων τα μέλη καλούνται να συμμετέχουν:

  - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
  - Πανεπιστήμιo Μακεδονίας,
  - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
  - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,
  - Διεθνές Πανεπιστήμο Ελλάδος,
  - Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης,
  - Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας,
  - Τ.Ε.Ι. Καβάλας και
  - Τ.Ε.Ι. Σερρών.


  - Πρόγραμμα - Υλικό ημερίδας

  - Video 1ης ημερίδας (Αποθετήριο Ήλιος)


     
 
       
Παρ, 04 Ιαν 2013 1:04 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Συμβάσεις Έργου - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  Υποβολή αίτησης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα».

  Ο Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.


  ( seab.lib.ntua.gr - website is hosted by the National Technical University of Athens NTUA )


3η Ημερίδα Ενημέρωσης - Πανεπιστήμιο Πατρών (07.12.2012)

     
 
       
Τρι, 12 Φεβ 2013 5:28 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


«Ενιαία Πλατφόρμα Δημιουργίας και Διάθεσης Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων και βοηθημάτων»
  Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «Ενιαία Πλατφόρμα Δημιουργίας και Διάθεσης Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων και βοηθημάτων»

  Απαιτούμενη ειδίκευση για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών:

  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε διαδικτυακές εφαρμογές λογισμικού, υλοποιημένες στο περιβάλλον ανάπτυξης MS ASP.NET >= 3.5
  • Εμπειρία στο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MS SQL Server >= 2005.
  • Γνώσεις C#, HTML, Javascript και Jquery.
  • Βασικές γνώσεις σχεδιασμού και διαχείρισης κέντρων δεδομένων.
  • Εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει ότι καλύπτονται όλες οι ως άνω απαιτήσεις το αργότερο μέχρι τις 15/02/2013 στο σύνδεσμο: http://grnet.gr/default.asp?pid=107&la=1.

  Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί.

  (*) Με την υποβολή του βιογραφικού, και κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι που επιλέγονται εντάσσονται στο Γενικό Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών/Αναδόχων (Φυσικά Πρόσωπα) της ΕΔΕΤ Α.Ε. (μόνιμων και εποχιακών) και δύναται να κληθούν για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο όχι μόνο του ως άνω αλλά και κάποιου άλλου έργου, προγράμματος ή υπηρεσίας που υλοποιεί ή θα υλοποιήσει η ΕΔΕΤ Α.Ε.

  Εκτός από τα βιογραφικά που θα επιλεγούν, θα ληφθούν υπόψη και τα σχετικά βιογραφικά που εντάσσονται στο Γενικό Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών/Αναδόχων (Φυσικά Πρόσωπα) της ΕΔΕΤ Α.Ε.


     
 
       
Παρ, 15 Μάρ 2013 4:54 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Στελέχωση Θεματικών Επιτροπών
  Προσκαλούνται μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας εκ των δύο ανωτέρων βαθμίδων (Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη στελέχωση των πέντε (5) Θεματικών Επιτροπών (Θ.Ε.) του Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, καθηγητή Η.Μ.Μ.Υ. Ε.Μ.Π., η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (www.kallipos.gr).

  Οι Θεματικές Επιτροπές, όπως αυτές ορίστηκαν στο Τεχνικό Δελτίο (Τ.Δ.) του Έργου, είναι, συγκεκριμένα, οι ακόλουθες:

  Θ.Ε. 1 Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες, Επιστήμες Τεχνών & Γραμμάτων
  Θ.Ε. 2 Ιατρικές Επιστήμες – Επιστήμες της Ζωής
  Θ.Ε. 3 Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές Επιστήμες, Επιστήμες Περιβάλλοντος, Γεωπονικές Επιστήμες
  Θ.Ε. 4 Θετικές και Φυσικές Επιστήμες
  Θ.Ε. 5 Επιστήμες του Μηχανικού, Πληροφορική

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν προσωπική επιστολή μέχρι τις 30/03/2013, με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας θεωρήσουν πρόσφορο (συμβατικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία, κ.λπ.), με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα ή παραπομπή στην προσωπική τους ιστοσελίδα, και υπόδειξη της Θεματικής Επιτροπής της οποίας ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη.


     
   
Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες (ώρα Ελλάδας)


   


 
Μετάβαση στη:  
 

Σχετικές συζητήσεις - topics

Θεματική Ενότητα Πληροφορίες Δημοσιεύθηκε
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις [ Σημείωση ] [τΟΔΙΤ] Συγγράμματα Μαθημάτων

Συζήτηση: τμ. Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού Απαντήσεις: 0

Τρι, 04 Σεπ 2018 11:15 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Ερωτηματολόγιο για χειροποίητα κοσμήμ...

από abras96
Συζήτηση: Ερωτηματολόγια-Questionnaires - Επιστημονική έρευνα Απαντήσεις: 0

Σαβ, 21 Οκτ 2017 3:23 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Συγγράμματα μαθημάτων του τμ. Κοινων....

Συζήτηση: τμ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας Απαντήσεις: 0

Δευ, 13 Οκτ 2014 2:42 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις [ΕΑΠ] Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

από sgep
Συζήτηση: Παιδεία & Εκπαιδευτικά γενικά θέματα Απαντήσεις: 3

Πεμ, 01 Νοέ 2012 4:02 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις [ΡΟΔΟΣ] Προβολή από το Ελληνικό Τμήμα...

από tzorvas
Συζήτηση: ΡΟΔΟΣ Απαντήσεις: 2

Τρι, 14 Αύγ 2012 3:17 pm Τελευταίο Μήνυμα


Πρόσφατες συζητήσεις - topics