Εβδομάδα 4 ημερών για εργασία - 3 για ανάπαυση...?

   
   

 Κοινωνικά θέματα, Πολιτική, Επικαιρότητα

 
Συγγραφέας Εβδομάδα 4 ημερών για εργασία - 3 για ανάπαυση...?
 
       
Παρ, 14 Αύγ 2009 4:18 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


inertia
Ανεμοδαρμένος
Ανεμοδαρμένος


Dec 14, 2003
5131


Πριν από λίγο καιρό πέτυχα ένα άρθρο στο ξενόγλωσσο Scientific American... Έθιγε ένα θέμα περί νέου "μοντέλου" εργασίας: 4 ημέρες δουλειά των 10 ωρών, 3 ημέρες ανάπαυση...

Παραθέτω πλήρως το άρθρο, προκειμένου να γίνει η όποια συζήτηση/σχολιασμός...

Παράθεση:
Should Thursday Be the New Friday? The Environmental and Economic Pluses of the 4-Day Workweek
Evidence builds that working 40 hours in four days makes good sense for employee health and well-being, too
By Lynne Peeples


THANK GOD IT'S THURSDAY: Working four 10-hour days a week could offer many benefits, including an extra day of rest for employees and the environment.
ISTOCKPHOTO/POLARICA


As government agencies and corporations scramble to cut expenses, one idea gaining widespread attention involves cutting something most employees wouldn't mind losing: work on Fridays. Regular three-day weekends, without a decrease in the actual hours worked per week, could not only save money, but also ease pressures on the environment and public health, advocates say. In fact, several states, cities and companies across the country are considering, or have already implemented on a trial basis, the condensed schedule for their employees.

The economic downturn started the trend, as companies looked to avoid laying off employees, notes John Langmaid, organizer of an upcoming symposium on the issue for the Connecticut Law Review. Firms soon realized that when they closed on Fridays they could save money without having to reduce weekly hours. Indeed, Langmaid remarks, the idea of a four-day, 40-hour workweek "has been out there for quite some time as a response to environmental issues, commuting pressures, as well as work-family balance."

Local governments in particular have had their eyes on Utah over the last year; the state redefined the workday for more than 17,000 of its employees last August. For those workplaces, there's no longer a need to turn on the lights, elevators or computers on Fridays—nor do janitors need to clean vacant buildings. Electric bills have dropped even further during the summer, thanks to less air-conditioning: Friday's midday hours have been replaced by cooler mornings and evenings on Monday through Thursday. As of May, the state had saved $1.8 million.

Perhaps as important, workers seem all too ready to replace "TGIF" with "TGIT". "People just love it," says Lori Wadsworth, a professor of public management at Brigham Young University in Provo. She helped survey those on the new Working 4 Utah schedule this May and found 82 percent would prefer to stick with it.

The environment seems to like it, too. "If employees are on the road 20 percent less, and office buildings are only powered four days a week," Langmaid says, "the energy savings and congestion savings would be enormous." Plus, the hour shift for the Monday through Thursday workers means fewer commuters during the traditional rush hours, speeding travel for all. It also means less time spent idling in traffic and therefore less spewing of greenhouse gases and other pollutants. The 9-to-5 crowd also gets the benefit of extended hours at the DMV and other state agencies that adopt the four-day schedule.

An interim report released by the Utah state government in February projected a drop of at least 6,000 metric tons of carbon dioxide emissions annually from Friday building shutdowns. If reductions in greenhouse gases from commuting are included, the state would check the generation of at least 12,000 metric tons of CO2—the equivalent of taking about 2,300 cars off the road for one year.
πηγή: scientificamerican.com


     
 
       
Παρ, 14 Αύγ 2009 1:58 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


dissenter
Γκουρού
Γκουρού


Dec 31, 2008
1071
Τόπος: Θεσσαλονίκη


inertia έγραψε:
Παράθεση:
Should Thursday Be the New Friday? The Environmental and Economic Pluses of the 4-Day Workweek
Evidence builds that working 40 hours in four days makes good sense for employee health and well-being, too
By Lynne Peeples


THANK GOD IT'S THURSDAY: Working four 10-hour days a week could offer many benefits, including an extra day of rest for employees and the environment.
ISTOCKPHOTO/POLARICA


As government agencies and corporations scramble to cut expenses, one idea gaining widespread attention involves cutting something most employees wouldn't mind losing: work on Fridays. Regular three-day weekends, without a decrease in the actual hours worked per week, could not only save money, but also ease pressures on the environment and public health, advocates say. In fact, several states, cities and companies across the country are considering, or have already implemented on a trial basis, the condensed schedule for their employees.

The economic downturn started the trend, as companies looked to avoid laying off employees, notes John Langmaid, organizer of an upcoming symposium on the issue for the Connecticut Law Review. Firms soon realized that when they closed on Fridays they could save money without having to reduce weekly hours. Indeed, Langmaid remarks, the idea of a four-day, 40-hour workweek "has been out there for quite some time as a response to environmental issues, commuting pressures, as well as work-family balance."

Local governments in particular have had their eyes on Utah over the last year; the state redefined the workday for more than 17,000 of its employees last August. For those workplaces, there's no longer a need to turn on the lights, elevators or computers on Fridays—nor do janitors need to clean vacant buildings. Electric bills have dropped even further during the summer, thanks to less air-conditioning: Friday's midday hours have been replaced by cooler mornings and evenings on Monday through Thursday. As of May, the state had saved $1.8 million.

Perhaps as important, workers seem all too ready to replace "TGIF" with "TGIT". "People just love it," says Lori Wadsworth, a professor of public management at Brigham Young University in Provo. She helped survey those on the new Working 4 Utah schedule this May and found 82 percent would prefer to stick with it.

The environment seems to like it, too. "If employees are on the road 20 percent less, and office buildings are only powered four days a week," Langmaid says, "the energy savings and congestion savings would be enormous." Plus, the hour shift for the Monday through Thursday workers means fewer commuters during the traditional rush hours, speeding travel for all. It also means less time spent idling in traffic and therefore less spewing of greenhouse gases and other pollutants. The 9-to-5 crowd also gets the benefit of extended hours at the DMV and other state agencies that adopt the four-day schedule.

An interim report released by the Utah state government in February projected a drop of at least 6,000 metric tons of carbon dioxide emissions annually from Friday building shutdowns. If reductions in greenhouse gases from commuting are included, the state would check the generation of at least 12,000 metric tons of CO2—the equivalent of taking about 2,300 cars off the road for one year.
πηγή: scientificamerican.com


Και μια ωραία μεταφρασούλα στα ελληνικά για να μην κουραζόμαστε και χανόμαστε! Wink

Παράθεση:
Μήπως πρέπει η Πέμπτη να γίνει η νέα Παρασκευή; Τα Οικολογικά και Οικονομικά "Συν" της Τεσσάρων-Ημερών Εργασιακής Εβδομάδας
Αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται σε 40 ώρες δουλειάς σε τέσσερις μέρες βγάζει καλό νόημα για την υγεία και ευημερία των εργαζομένων επίσης
Από Lynne Peeples


ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΜΠΤΗ: Δουλεύοντας τέσσερις "10ωρες" ημέρες την εβδομάδα μπορεί να προσφέρει πολλές παροχές, συμπεριλαμβάνοντας μια παραπάνω ημέρα για ξεκούραση για τους υπαλλήλους και το περιβαλλον.
ISTOCKPHOTO/POLARICA


Καθώς οι κυβερνητικοί οργανισμοί και οι εταιρίες ανναριχώνται για να "κόψουν" έξοδα, μια ιδέα κερδίζει ευρεία προσοχή, συνεπάγεται με το "κόψιμο" από κάτι που οι υπάλληλοι δεν θα ενδιαφέρονταν να χάσουν: την δουλειά τις Παρασκευές. Κανονικά τριήμερα Σαββατοκύριακα, χωρίς μείωση στις πραγματικές ώρες δουλειάς κάθε εβδομάδα, θα μπορούσε όχι μόνο να αποταμιεύσει χρήματα, αλλά και να διευκολείνει την πίεση στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία, λένε υποστηρικτές. Στην πραγματικότητα, πολλές πολιτείες, πόλεις και εταιρίες ανά την χώρα εξετάζουν, ή έχουν εφαρμόσει ήδη σε δοκιμαστική βάση, το συμπυκνωμένο ωράριο για τους εργαζομένους.

H οικονομική ανάκαμψη άρχισε την τάση, καθώς οι εταιρίες κοίταξαν να αποδύγουν την σχέση με τους εργαζομένους, σημειώνει ο John Langmaid, οργανωτής ενός επερχόμενου συμπόσιου σχετικά με το θέμα για το Connecticut Law Review. Οι φίρμες σύντομα συνειδητοποίησαν ότι αν κλείνουν τις Παρασκευές θα μπορούσαν να αποταμιεύσουν χρήματα χωρίς να χρειαστεί να μειώσουν τις ώρες της εβδομάδας. Όντως, Langmaid παρατηρεί, η ιδέα της τετραήμερης, σαραντάωρη εβδομάδα "ήταν εκεί έξω για αρκετό καιρό ως μια απάντηση για τα θέματα περιβάλλοντος, προς την πίεση, καθώς και την ισορροπία εργασίας-οικογένειας."

Η τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικότερα, είχαν την προσοχή τους στραμένη στη Utah τα τελευταία χρόνια: η πολιτεία αναπροσδιόρισε την εργάσιμη μέρα για περισσότερους από 17.000 από τους υπαλλήλους της τον περασμένο Αύγουστο. Για τους χώρους εργασίας, δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να ανάψει τα φώτα, ανελκυστήρες ή υπολογιστές τις Παρασκευές—ούτε χρειάζεται οι καθαριστές να καθαρίζουν τα κενά κτήρια. Οι λογαριασμοί για το ηλεκτρικό έχουν μειωθεί ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, χάρη στο λιγότερο κλιματισμό: Οι μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής έχουν αντικατασταθεί από πιο δροσερά πρωινά και απογεύματα από την Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη. Από το Μάιο, η κατάσταση είχε σώσει $ 1,8 εκατ. ευρώ.

Ίσως ως σημαντικό, οι εργαζομένει φαίνονται όλοι αρκετά έτοιμοι να αντικαταστήσουν το "TGIF" με το "TGIT". "Οι άνθρωποι το λατρεύουν," λεέι ο Lori Wadsworth, ένας καθηγητής της δημόσιας διοίκησης στο Brigham Young University στο Provo. Βοήθησε στην έρευνα για το νέο Working 4 Utah πρόγραμμα αυτό το Μάϊο και βρήκε ότι το 82 τις εκατό θα προτιμούσε να μείνει με αυτό.

Το περιβάλλον δείχνει να του αρέσει. "Αν οι εργαζόμενοι στο δρόμο ήταν 20 τις εκατό λιγότεροι, και τα κτίρια γραφείων τροφοδοτούνταν με ρεύμα μόνο τέσσερις ημέρες την εβδομάδα," λέει ο Langmaid, "η εξοικονόμηση ενέργειας και η εξοικονόμηση της συμφόρησης θα είναι τεράστιες. " Συν, η ώρες βάρδιας από την Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη σημαίνει λιγότερες δεσμεύσεις κατά τη παραδοσιακή διάρκεια των ωρών αιχμής, επιτάχυνση των ταξιδιών για όλους. Σημαίνει επίσης ότι πρέπει να δαπανηθεί λιγότερος χρόνος αδράνειας της κυκλοφορίας και ως εκ τούτου λιγότερη εξάπλωση των αερίων του θερμοκηπίου και άλλων ρύπων. Το 9-με-5 πλήθος επίσης έχει το πλεονέκτημα να παραταθούν οι ώρες στη DMV και άλλες κρατικές υπηρεσίες που εγκρίνουν τις τέσσερις ημέρες του προγράμματος.

Μια ενδιάμεση έκθεση στη δημοσιότητα από την πολιτειακή κυβέρνηση της Utah τον Φεβρουάριο με προβλεπόμενη μείωση κατά τουλάχιστον 6.000 μετρικούς τόνους των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Εάν η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου από την εργασία έχουν συμπεριληφθεί, το κράτος θα ελέγχει την παραγωγή τουλάχιστον 12.000 τόνων CO2-το ισοδύναμο αποσύροντας περίπου 2.300 αυτοκίνητα από τους δρόμους για ένα έτος.
πηγή: scientificamerican.com


Μου πήρε λίγο χρόνο αλλά τα κατάφερα! Αν βρείτε κανένα λάθος παρακαλώ πείτε το για να μαθαίνουμε! Wink

     
 
       
Δευ, 17 Αύγ 2009 12:02 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


e3iswsi
Γκουρού
Γκουρού


May 07, 2009
1672
Τόπος: βιβλίο μαθηματικών


Θα ήταν όντως ενδιαφέρον για έναν εργαζόμενο να είχε τη δυνατότητα να κάνει μια τέτοια συμφωνία με τον εργοδότη του.

Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πως αυτός να είναι ένας έμμεσος τρόπος να καταργήσουν το οκτάωρο.

Ο εργαζόμενος θα έχει πλέον την ελευθερία να συμφωνήσει να δουλεύει για την εταιρία όσες περισσότερες ώρες θέλει και τις μέρες που περισσεύουν, ξεκούραστος ων, θα καταναλώνει.

Αναμφίβολα, μια πολύ συμφέρουσα για το σύστημα, προοπτική.

Ο αυτοαπασχολούμενος μικρομεσαίος μαγαζάτορας, μάλλον δε θα μπορέσει να ανταγωνιστεί τα μεγάλα καταστήματα καθώς δεν θα μπορεί να είναι όλη μέρα στο μαγαζί και μάλλον θα αναγκαστεί να απορροφηθεί από μια μεγαλύτερη εταιρία.

Δεν ξέρω βέβαια. Απλά σκέψεις κάνω.

     
 
       
Κυρ, 13 Σεπ 2009 12:20 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


inertia
Ανεμοδαρμένος
Ανεμοδαρμένος


Dec 14, 2003
5131


Ναι... είναι επίσης ένα μεγάλο θέμα προβληματισμού κι αυτό που θίγεις e3iswsi, ένα θέμα είναι κατά πόσο κι κυρίως ποιοι μπορούν να κινηθούν με μεγαλύτερη ευελιξία (ως εργοδότες-επιχειρήσεις) σε ένα τέτοιο μοντέλο δουλειάς... Βέβαια, το πιο πιθανό είναι να γίνει από τους "big players" της εργοδοσίας, με αποτέλεσμα κάτι σαν ένα "ντόμινο" παρασέρνοντας όλους...

Αλήθεια, υπάρχει πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας ή καθημερινότητας που δεν θα επηρεαστεί από ένα τέτοιο μοντέλο? Μην ξεχνάμε πως όλα μα όλα, από τα νοικοκυριά, σχολεία, εμπορικά καταστήματα, δημόσιες κι άλλες υπηρεσίες, εστιατόρια/καφετέρειες/μπαρ και πλήθος διαδικασιών στηρίζονται και ενεργούν αυτή τη στιγμή στο παρόν πλάισιο... και μοιάζουν όλα σαν συγκοινωνούντα δοχεία, "ρέει" η ανθρώπινη δραστηριότητα (αν μπορούμε να το φανταστούμε πιο οπτικοποιημένα), με βάση αυτούς τους ρυθμούς...

     
 
       
Κυρ, 13 Σεπ 2009 6:01 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


Dali_Doc
Γκουρού
Γκουρού


Mar 31, 2006
913


Δεν το είχα παρατηρήσει, αλλά βλέπω πως ο Dissenter έκανε μεταφραστική δουλειά;
Μπράβο και χαρά στο κουράγιο σου!
Νομίζω ότι το Scientific American έχει και ελληνική έκδοση, βέβαια δε γνωρίζω αν υπάρχει ελεύθερη διάθεση του υλικού του στο διαδίκτυο...


Αυτό το θέμα με τις 4 μέρες εργασίας το προωθούσαν πολύ έντονα όταν είχε φτάσει η οικονομική κρίσης στο απόγειό της. Ίσως όμως να θεωρηθεί από πολλούς μια μελλοντική εργασιακή πρακτική. Ακόμα είναι κάπως νωρίς για να κρίνω τα "καλά" ή τα αρνητικά. Σίγουρα το πρώτο που μου έρχεται στο νου είναι για τις αποδοχές, θα είναι οι ίδιες ή μειωμένες σε σχέση με το πενθήμερο;

     
   
Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες (ώρα Ελλάδας)


   


 
Μετάβαση στη:  
 

Σχετικές συζητήσεις - topics

Θεματική Ενότητα Πληροφορίες Δημοσιεύθηκε
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Σύντομο ερωτηματολόγιο για πτυχιακή ε...

από KleopatraV
Συζήτηση: Ερωτηματολόγια-Questionnaires - Επιστημονική έρευνα Απαντήσεις: 0

Τρι, 28 Μάρ 2023 4:05 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Ερωτηματολόγιο για την τηλε-εργασία σ...

από dpsd03
Συζήτηση: Ερωτηματολόγια-Questionnaires - Επιστημονική έρευνα Απαντήσεις: 0

Πεμ, 06 Οκτ 2022 8:26 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για διπλωμ...

από AspKat
Συζήτηση: Ερωτηματολόγια-Questionnaires - Επιστημονική έρευνα Απαντήσεις: 0

Πεμ, 01 Σεπ 2022 8:05 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου για Πλατφό...

από gdimitr
Συζήτηση: Ερωτηματολόγια-Questionnaires - Επιστημονική έρευνα Απαντήσεις: 0

Δευ, 17 Ιαν 2022 10:00 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Συντομο ερωτηματολόγιο με θεμα "...

από AgisN
Συζήτηση: Ερωτηματολόγια-Questionnaires - Επιστημονική έρευνα Απαντήσεις: 0

Παρ, 08 Νοέ 2019 5:43 pm Τελευταίο Μήνυμα


Πρόσφατες συζητήσεις - topics