Προπτυχιακά Προγράμματα Πανεπιστημίου Αιγαίου

   
   

 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Γενικά θέματα

 
Συγγραφέας Προπτυχιακά Προγράμματα Πανεπιστημίου Αιγαίου
 
       
Κυρ, 28 Νοέ 2010 8:35 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


slide
Γκουρού
Γκουρού


Nov 04, 2008
772


Ένας συγκεντρωτικός κατάλογος για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όλων των τμημάτων του πανεπιστημίου.

Στο πανεπιστήμιο Αιγαίου λειτουργούν 17 τμήματα συγκροτημένα σε 5 σχολές
Από το 2000 λειτουργεί ένα ανεξάρτητο τμήμα στη Σύρο με την προοπτική ένταξής του σε Πολυτεχνική Σχολή (δεν έχει εκδοθεί ΦΕΚ, απόφαση ΣΑΠΕ 2009), η οποία θα περιλαμβάνει επίσης τα τμήματα Μηχ. Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) και Μηχ. Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος).

_ Σχετικό έγγραφο με αναφορά στο ζήτημα (σελ. 7):
Πρακτικά 2ης συνάντησης Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών
( 4/12/2007 )

_ Σχετικό topic του forum:
Ίδρυση ενιαίας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου ( 2007 )


Το Τμήμα αποτελεί τη βασική λειτουργική ακαδημαϊκή μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μίας επιστήμης. Ορισμένα τμήματα διαιρούνται σε Τομείς - ο κάθε τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης. Στους τομείς ανήκουν τα Εργαστήρια, των οποίων η λειτουργία διέπεται από εσωτερικό κανονισμό.
Στα πλαίσια των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών παρέχεται μία ποικιλία μαθημάτων, τα οποία οδηγούν σε Πτυχίο (4 έτη σπουδών) ή σε Δίπλωμα (5 έτη σπουδών).


Οργάνωση και Διοίκηση
H διοίκηση του Πανεπιστημίου ασκείται από τη Σύγκλητο (παλιό site), το Πρυτανικό Συμβούλιο και τον Πρύτανη.

• Πρυτανικές Αρχές
  Πρύτανης
  Πάρις Τσάρτας
  Καθηγητής τμήματος Διοίκησης των Επιχειρήσεων

  Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
  Νικόλαος Σουλακέλλης
  Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Γεωγραφίας

  Αντιπρύτανης Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού
  Αγγελική Δημητρακοπούλου
  Καθηγήτρια τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

  Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
  Ιωάννης Κάλλας
  Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Κοινωνιολογίας


Αναλυτικές και ακριβείς πληροφορίες δίνονται από τις Γραμματείες των τμημάτων.

     
 
       
Σαβ, 04 Δεκ 2010 2:15 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


slide
Γκουρού
Γκουρού


Nov 04, 2008
772


Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ( Λέσβος )


• Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε δύο διετείς Κύκλους Σπουδών.

Στον Α' κύκλο περιλαμβάνονται Υποχρεωτικά μαθήματα που καλύπτουν τον βασικό κορμό μαθημάτων στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και την Ιστορία αλλά και υποστηρικτικά μαθήματα, όπως Πολιτική Οικονομία, Γλωσσολογία κ.ά., με στόχο την καλύτερη εξοικείωση με τα δύο κύρια γνωστικά αντικείμενα που υπηρετεί το Τμήμα.
Στον Β' κύκλο προσφέρονται μαθήματα Επιλογής και μια ειδική κατηγορία μαθημάτων, οι Πρακτικές Ασκήσεις/Σεμινάρια.

Κατά τον Α' κύκλο σπουδών προσφέρονται 26 Υποχρεωτικά μαθήματα.
Στον Β' κύκλο κατανέμονται τα υπόλοιπα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των Πρακτικών Ασκήσεων/Σεμιναρίων. Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική.

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγράφονται οι φοιτητές σε κάθε εξάμηνο είναι 10.
Κατά τον Α' κύκλο σπουδών δεν μπορούν να δηλωθούν μαθήματα του Β' κύκλου σπουδών.
Στο Ε' εξάμηνο η εγγραφή στον Β' κύκλο είναι ελεύθερη και δεν προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα του Α' κύκλου.

+ Θερινή Άσκηση / Πτυχιακή Εργασία


• Τμήμα Γεωγραφίας ( Αναμόρφωση ΕΠΕΑΕΚ )
Η λήψη πτυχίου απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση:
  των 23 Υποχρεωτικών μαθημάτων,
  των 12 Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικών (ΚΕΥ) και των 11 Προαιρετικών μαθημάτων
  και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγράφονται οι φοιτητές σε κάθε εξάμηνο είναι 6.
Προβλέπονται προαπαιτούμενα μαθήματα για επιλεγμένα Yποχρεωτικά και KΕΥ μαθήματα.

Στο Δ' εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν 2 από τις 4 Ομάδες Γνωστικών Περιοχών.
Η μία χαρακτηρίζεται ως κύρια (8 ΚΕΥ μαθήματα) και η άλλη ως δευτερεύουσα (4 ΚΕΥ μαθήματα).
  - Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον
  - Ανθρωπογεωγραφία
  - Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου
  - Γεωπληροφορική
Προβλέπονται 2 Εκπαιδευτικές Εκδρομές κατά τη διάρκεια της τετραετούς περιόδου των σπουδών.
Η πρώτη (εσωτερικού), γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος «Γεωγραφία της Ελλάδος» (6ου εξαμήνου), είναι υποχρεωτική και υπόκειται σε απαιτήσεις οι οποίες προσδιορίζονται από τα μέλη ΔΕΠ τα οποία έχουν την ευθύνη διεξαγωγής του μαθήματος και οργάνωσης της εκδρομής.
Η δεύτερη (εξωτερικού), προγραμματίζεται για το 8ο εξάμηνο και είναι προαιρετική.

+ Πρακτική Άσκηση / Θερινό Σχολείο


• Τμήμα Κοινωνιολογίας
Η λήψη πτυχίου απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση:
  των 19 Υποχρεωτικών μαθημάτων «κορμού» των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων
  είτε (α) συνολικά 40 μαθημάτων χωρίς τη συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας
  είτε (β) συνολικά 38 μαθημάτων και συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας
  και την επιτυχή παρακολούθηση τουλάχιστον 4 σεμιναρίων
Δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων ανώτερου εξαμήνου τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα.
Τα Yποχρεωτικά Kατ' Eπιλογήν μαθήματα δεν μπορούν να καταχωρούνται με απαλλακτικές εργασίες.


• Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Στο E' εξάμηνο οι φοιτητές δηλώνουν 1 από τις 4 προσφερόμενες Κατευθύνσεις Σπουδών.
Η διάρκεια σπουδών της Κατεύθυνσης καλύπτει τo 3ο και 4ο έτος σπουδών.
Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική.

Παράλληλα, οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν 1 από τους 3 Κύκλους Πληροφορικής
(θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα που εστιάζουν στη χρήση της Πληροφορικής).
  - Δημιουργία Websites (Δικτυακών Τόπων)
  - Ανάπτυξη CD-Rom (Υπερμεσικών Εφαρμογών)
  - 3D Modelling Animation (Τρισδιάστατα Γραφικά)
+ Θερινή Πρακτική Άσκηση / Πτυχιακή Εργασία

     
 
       
Σαβ, 04 Δεκ 2010 2:23 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


slide
Γκουρού
Γκουρού


Nov 04, 2008
772


Σχολή Περιβάλλοντος ( Λέσβος και Λήμνος )


• Τμήμα Περιβάλλοντος
Από το ακαδημαϊκό έτος 2004–2005, μετά από μια μακρά διαδικασία αξιολόγησης και αναδιαμόρφωσης των μαθημάτων, εφαρμόζεται το νέο Πιλοτικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Χωρίζεται σε δύο διετείς κύκλους μαθημάτων:
  - Α' Κύκλος (1ο και 2ο έτος), περιλαμβάνει Υποχρεωτικά μαθήματα και προσφέρει στον φοιτητή το αναγκαίο γενικό υπόβαθρο για τη συνέχιση των σπουδών του.
  - Β' Κύκλος (3ο και 4ο έτος) περιλαμβάνει Υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα Επιλογής και επιτρέπει την εξειδίκευση και εμβάθυνση.
Η λήψη πτυχίου απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση τουλάχιστον 48 μαθημάτων:
  των 25 Υποχρεωτικών μαθημάτων
  των 9 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικών και των 14 Προαιρετικών μαθημάτων
  και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι οργανωμένα σε 3 Κύκλους Μαθημάτων:
  - Περιβαλλοντικών Επιστημών
  - Εφαρμοσμένων Περιβαλλοντικών Επιστημών και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
  - Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Τα 9 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα, αφορούν σε τουλάχιστον 3 μαθήματα που θα πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς οι φοιτητές, από κάθε μία από τις τρεις παραπάνω ομάδες μαθημάτων.
Επίσης απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 120 Διδακτικών Μονάδων.

Η διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 8 εξάμηνα.

Στο τμήμα έχουν δημιουργηθεί 3 Τομείς:
  - Τομέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων
  - Τομέας Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Περιβάλλοντος
  - Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

+ Το Πρόγραμμα Σεμιναρίων ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.
+ Η Θερινή Πρακτική Άσκηση (ΘΠΑ) είναι προαιρετική και επιδίωξη του προγράμματος είναι όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Περιβάλλοντος να συμμετάσχουν σε αυτήν τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.


• Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
Διακρίνονται δύο διετείς κύκλοι μαθημάτων:
- Α' Κύκλος: Περιλαμβάνει τα Υποχρεωτικά μαθήματα - Β' Κύκλος: Περιλαμβάνει τα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Η λήψη πτυχίου απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση:
  των 36 Υποχρεωτικών μαθημάτων
  των 12 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων
  και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
Η διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 8 εξάμηνα.

+ Διατμηματικά μαθήματα


• Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής ( Λήμνος )
Η λειτουργία του τμήματος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2009 - εισήχθησαν στο Τµήµα
100 φοιτητές, εκ των οποίων οι 75 παρακολούθησαν τα µαθήµατα του 1ου έτους.
Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται πάνω και γύρω από τον Ρωµαίϊκο γιαλό της Μύρινας.

Η λήψη πτυχίου απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση:
  των 31 Υποχρεωτικών μαθημάτων,
  ορισμένων μαθημάτων Επιλογής
  και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
Οι προπτυχιακές σπουδές περιλαµβάνουν 8 εξάµηνα.

Η εκπαιδευτική διαδικασία συµπληρώνεται από Πρακτική Άσκηση.
Για τους φοιτητές που το επιθυµούν, δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής σε προγράµµατα διεθνών ανταλλαγών (ERASMUS).

Εκλεγµένα µέλη ∆.Ε.Π. είναι οι:

- ∆ηµήτριος Σκάλκος,
Επίκουρος Καθηγητής µε γνωστικό αντικείµενο: «Οικονοµία και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίµων»
- Χαράλαµπος Καραντώνης,
Επίκουρος Καθηγητής µε γνωστικό αντικείµενο: «Χηµεία Τροφίµων»
- Ευστάθιος Γκιαούρης,
Λέκτορας µε γνωστικό αντικείµενο: «Μικροβιολογία Τροφίµων»
- ∆ηµήτριος Μακρής,
Λέκτορας µε γνωστικό αντικείµενο: «Βιοχηµεία Τροφίµων»

+ Πληροφορίες διαμονής και μετακίνησης

     
 
       
Κυρ, 05 Δεκ 2010 8:21 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


slide
Γκουρού
Γκουρού


Nov 04, 2008
772


Σχολή Επιστημών της Διοίκησης ( Χίος )


• Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διακρίνονται δύο διετείς κύκλοι μαθημάτων:

- Α\' Κύκλος: Περιλαμβάνει τα Υποχρεωτικά Μαθήματα (Μαθήματα Κορμού) (Υ), τα οποία καλύπτουν πλήρως τα δύο πρώτα έτη σπουδών καθώς και ένα μέρος του τρίτου έτους.
- Β\' Κύκλος: Περιλαμβάνει τα Μαθήματα Κατεύθυνσης, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΚ) και Επιλογής Κατεύθυνσης (Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά) (ΕΚ).

Η λήψη πτυχίου απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων με τα οποία ο φοιτητής συγκεντρώνει κατ' ελάχιστον 114 Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.), δηλαδή:
  το σύνολο των Υποχρεωτικών μαθημάτων ( Υ -> 102 Δ.Μ. )
  των 4 Υποχρεωτικών Κατεύθυνσης ( ΥΚ -> 12 Δ.Μ. )
  των απαραίτητων Επιλογής Κατεύθυνσης ( ΕΚ -> 15 Δ.Μ. )
  τουλάχιστον 3 μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής ( ΕΕ -> 9 Δ.Μ. )
  και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
Στο E' εξάμηνο οι φοιτητές δηλώνουν 1 από τις 5 προσφερόμενες Κατευθύνσεις Εξειδίκευσης: Προϋπόθεση για την εγγραφή σε κατεύθυνση είναι η επιτυχία τουλάχιστον στο ½ των μαθημάτων Κορμού. Η ανάληψη Πτυχιακής Εργασίας γίνεται κατά την έναρξη του 4ου έτους σπουδών, εφόσον οι φοιτητές έχουν επιτύχει σε όλα τα Μαθήματα Κορμού και τουλάχιστον στο ½ των μαθημάτων Κατεύθυνσης.

Η διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 7 εξάμηνα.

+ Πρακτική Άσκηση / Υποτροφίες


• Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Διακρίνονται δύο διετείς κύκλοι μαθημάτων:

- Α' Κύκλος: Απαιτούμενες γνώσεις υποδομής με παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων
  12 μαθημάτων γενικής εκπαίδευσης ( όπως Μαθηματικά, Οικονομική Θεωρία, Στατιστική, Πληροφορική, Δίκαιο, Κοινωνιολογία )
  17 μαθημάτων βασικής εκπαίδευσης στη Διοίκηση
  9 μαθημάτων διεύρυνσης γνώσεων στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και το Εμπόριο
- Β' Κύκλος: Επιλογή κατεύθυνσης για εξειδίκευση σε γνωστικό αντικείμενο
  6 μαθημάτων εμβάθυνσης γνώσεων στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο
  2 μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής
  εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
Δομή και Κατευθύνσεις
  - Ναυτιλία
  - Μεταφορές
  - Νέες τεχνολογίες και Επιχειρηματικότητα ( Διεθνές Εμπόριο )
+ Θερινή Πρακτική Άσκηση / Πτυχιακή Εργασία


• Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Διακρίνονται δύο κύκλοι σπουδών - κατά τα πρώτα 3,5 έτη παρέχονται μαθήματα γενικών γνώσεων ενώ από το 4ο έτος επιλέγεται ειδίκευση σε συγκεκριμένο τομέα.

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 55 μαθημάτων:
  41 Υποχρεωτικών μαθημάτων (Μαθήματα Κορμού)
  7 Υποχρεωτικών Κατεύθυνσης
  3 Επιλογής Κατεύθυνσης (Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατεύθυνσης)
  4 μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής (Μαθήματα Γενικής Επιλογής)
Έχουν δημιουργηθεί 3 Κατευθύνσεις:
  - Χρηματοοικονομική Μηχανική
  - Διοίκηση Έργων και Λειτουργιών
  - Μηχανική της Διοίκησης και Πληροφοριακά Συστήματα
Υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγγραφή σε κατεύθυνση.
Η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας είναι υποχρεωτική απαίτηση.

+ Πρακτική Άσκηση / Διπλωματική Εργασία ( διαδικασία ανάληψης )

     
 
       
Σαβ, 11 Δεκ 2010 6:42 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


slide
Γκουρού
Γκουρού


Nov 04, 2008
772


Σχολή Θετικών Επιστημών ( Σάμος )


• Τμήμα Μαθηματικών
Το τμήμα διαιρείται σε δύο τομείς:
  - Τομέας Θεωρητικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
  - Τομέας Παιδαγωγικών
Tα πρώτα δύο έτη σπουδών προσφέρονται μαθήματα υποδομής, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα Θεωρητικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Επίσης, προσφέρονται ορισμένα μαθήματα Πληροφορικής, που επιτρέπουν στους φοιτητές να εξοικειωθούν θεωρητικά και πρακτικά με τη σύγχρονη τεχνολογία. Στα δύο τελευταία έτη παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν μαθήματα.

Στα πρώτα 2 εξάμηνα κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια μπορεί να δηλώσει μαθήματα μέχρι και 25 Δ.Μ. (διδακτικές μονάδες) ενώ στα επόμενα εξάμηνα μέχρι και 34 Δ.Μ.

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση:
  των 15 Υποχρεωτικών μαθημάτων
  11 Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων του τμήματος ή άλλων τμημάτων της Σχολής (αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 44 Δ.Μ.)
  6 Προαιρετικών μαθημάτων
Τα μαθήματα των άλλων τμημάτων της Σχολής ή του Πανεπιστημίου τα οποία υπολογίζονται στον απαιτούμενο αριθμό για την απόκτηση πτυχίου, καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών και δεν μπορεί να είναι περισσότερα από 6 μαθήματα.

Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι 8 εξάμηνα. Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας είναι προαιρετική.
Στη διάρκεια των σπουδών προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε Πρακτική Άσκηση (ενισχυτική διδασκαλία στα μαθήματα των Μαθηματικών και της Πληροφορικής σε Γυμνάσιο, εργασία σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις).

Εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ είναι οι:

Καθηγητές
Μιχαήλ Ανούσης / Κυριάκος Κερεμίδης / Ευστράτιος Πρασίδης / Μιχαήλ Χαραλάμπους

Αναπληρωτές Καθηγητές
Νικόλαος Καραχάλιος / Βασίλειος Μεταφτσής / Χρήστος Νικολόπουλος
Γεώργιος Τσαπόγας / Ivan Todorov (Ι.Τοντορώφ) / Κώστας Χουσιάδας

Επίκουροι Καθηγητές
Κωνσταντίνα Ζορμπαλά / Χαράλαμπος Κορνάρος / Αθανάσιος Λυμπερόπουλος
Νικόλαος Παπαλεξίου / Ευάγγελος Στεφανόπουλος / Χαράλαμπος Τσιχλιάς ( Παν.Ιωαννίνων )
Αντώνιος Τσολομύτης / Ευάγγελος Φελουζής / Αγαπητός Χατζηνικήτας

Λέκτορες
Θεοδόσης Δημητράκος / Παναγιώτης Νάστου / Ανδρέας Παπασαλούρος

+ forum των φοιτητών / Πλατφόρμα e-class


• Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Διακρίνονται δύο κύκλοι μαθημάτων:

Τα δύο πρώτα χρόνια σπουδών παρέχονται οι απαραίτητες μαθηματικές και τεχνολογικές γνώσεις στις οποίες βασίζονται τα μαθήματα των Κατευθύνσεων.
Στο Δ' έτος γίνεται η επιλογή Κατεύθυνσης.

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση:
  36 Υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ)
  8 Υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης (ΥΚ)
  3 μαθημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΚ)
  3 μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)
  και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
Στο Ζ' εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν 1 από τις 3 προσφερόμενες Κατευθύνσεις:
  - Πληροφοριακά Συστήματα
  - Τεχνολογίες Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
  - Θεμελιώσεις και Εφαρμογές της Επιστήμης των Υπολογιστών
O μέγιστος αριθμός μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγράφονται οι φοιτητές σε κάθε εξάμηνο είναι 9, εκ των οποίων τουλάχιστον 6 πρέπει να προέρχονται από το τυπικό εξάμηνο των φοιτητών ή από μικρότερα εξάμηνα.

Δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής σε προγράµµατα διεθνών ανταλλαγών (ERASMUS).

+ Θέματα Διπλωματικών Εργασιών / Πρακτική Άσκηση / Ιστοσελίδα αποφοίτων


• Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Διακρίνονται δύο κύκλοι μαθημάτων:

Τα δύο πρώτα χρόνια σπουδών προσφέρονται Υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ από το Γ' έτος υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης επιλεγόμενων μαθημάτων.

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 240 ECTS από:
  21 Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ)
  2 μαθήματα της κατηγορίας (Ε1) (Στοχαστικές ΙΙ, Υπολογιστική Στατιστική και Προσομοίωση, Χρονοσειρές,)
  1 μάθημα της κατηγορίας (Ε2) (Πολυμεταβλητή Ανάλυση, Βιοστατιστική, Ανάλυση Επιβίωσης, Μαθηματικά Ασφαλίσεων ζωής ΙΙ, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΙΙ, Θεωρία Κινδύνων Ι)
  1 μάθημα της κατηγορίας (Ε3) (Δειγματοληψία, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Συνταξιοδοτικά Σχήματα, Εισαγωγή στην Διοικητική Τραπεζικών Κινδύνων, Αντασφάλιση, Επενδύσεις, Μαθηματικά των Γενικών Ασφαλίσεων ΙΙ, Μαθηματικά Οικονομικά).
  μαθήματα Επιλογής, εκ των οποίων το πολύ 3 από τα Προτεινόμενα μαθήματα από άλλα τμήματα της Σχολής (Π)
Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας είναι προαιρετική. Αυτή μπορεί να αντικαταστήσει 2 μαθήματα της κατηγορίας (Ε3) και ένα μάθημα της κατηγορίας (Π).
Προσφέρεται η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης σε φορείς σε σχέση με το αντικείμενο σπουδών (ελάχιστη διάρκεια 8 εβδομάδες).

+ Σημειώσεις μαθημάτων

     
 
       
Τετ, 29 Δεκ 2010 9:29 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


slide
Γκουρού
Γκουρού


Nov 04, 2008
772


Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών ( Ρόδος )


• Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα κατανέμονται σε 4 τομείς γνωστικών αντικειμένων.
  Α΄: Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Επιστήμες
  Β΄: Κοινωνικές-Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  Γ΄: Θετικές Επιστήμες-Νέες Τεχνολογίες
  Δ΄: Ελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία-Λαογραφία
Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των διδακτικών δεξιοτήτων.• Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Το πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται σε 5 Τομείς.

Τομέας Παιδαγωγικών Σπουδών και Γενικής Διδακτικής
  _ 7 μαθήματα από τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά (21 Δ.Μ. / 28 Moν. E.C.T.S.)
  _ 2 μαθήματα από τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά Επιλογής (6 Δ.Μ. / 6 Moν. E.C.T.S.)

  Ο ίδιος Τομέας Σπουδών φέρει την ευθύνη των Πρακτικών Ασκήσεων Α’ και Γ’ φάσης.
Τομέας Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής
  _ 5 μαθήματα από τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά (15 Δ.Μ. / 20 Moν. E.C.T.S.)
  _ 2 μαθήματα από τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά Επιλογής (6 Δ.Μ. / 6 Moν. E.C.T.S.)
Τομέας Λογοτεχνίας, Γλώσσας και Πολιτισμού
  _ 5 μαθήματα από τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά (15 Δ.Μ. / 20 Moν. E.C.T.S.)
  _ 2 μαθήματα από τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά Επιλογής (6 Δ.Μ. / 6 Moν. E.C.T.S.)

  Έχει την ευθύνη των Πρακτικών Ασκήσεων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Β’ φάσης που αφορά στην Παιδική Λογοτεχνία.
Τομέας Κοινωνιολογίας, Οικονομίας, Πολιτικής της Εκπαίδευσης και Σπουδών Φύλου
  _ 5 μαθήματα από τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά (15 Δ.Μ. / 20 Moν. E.C.T.S.)
  _ 2 μαθήματα από τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά Επιλογής (6 Δ.Μ. / 6 Moν. E.C.T.S.)

  Προσφέρει έναν Κύκλο 10 Διεπιστημονικών Μαθημάτων σε θέματα Φύλου και Ισότητας που διδάσκονται κυρίως από απόσταση, σε συνδυασμό και με διά ζώσης συναντήσεις.
Τομέας Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
  _ 5 μαθήματα από τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά (15 Δ.Μ. / 20 Moν. E.C.T.S.)
  _ 2 μαθήματα από τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά Επιλογής (6 Δ.Μ. / 6 Moν. E.C.T.S.)

  Έχει την ευθύνη των Πρακτικών Ασκήσεων Β’ φάσης που αφορούν στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τις Νέες Τεχνολογίες (σύνολο 9 Δ.Μ.)
Παράλληλα, κάθε τομέας σπουδών προσφέρει μαθήματα Έρευνας, από τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν, ανάλογα με τον προγραμματισμό τους, από 1 έως 2.
Οι τίτλοι και το περιεχόμενο θα ορίζονται στην αρχή κάθε διδακτικού έτους.
(3-6 Δ.Μ. / 4-8 Moν. E.C.T.S.)

+ Πτυχιακή Εργασία• Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών ( νέο site )Ανεξάρτητο Τμήμα ( Σύρος )

• Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων+ Διπλωματική Εργασία / Πρακτική Άσκηση

ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ - ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

     
   
Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες (ώρα Ελλάδας)


   


 
Μετάβαση στη:  
 

Σχετικές συζητήσεις - topics

Θεματική Ενότητα Πληροφορίες Δημοσιεύθηκε
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Μεταπτυχιακό στη Σάμο (ΜΠΕΣ)

από dragan
Συζήτηση: Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές Απαντήσεις: 0

Κυρ, 01 Μάρ 2020 9:47 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις [ Ανακοίνωση ] Προγράμματα Α.Π.Ο.Σ.Α.Ε. - Εαρινό εξά...

Συζήτηση: ΡΟΔΟΣ - Φοιτητικές Ομάδες Απαντήσεις: 1

Τετ, 15 Μάϊ 2019 9:36 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις ΡΟΔΟΣ: 2ο Συνέδριο «EduTopia» προπτυχ...

Συζήτηση: Ημερίδες - Συνέδρια - Ακαδημαϊκές Εκδηλώσεις Απαντήσεις: 0

Παρ, 10 Μάϊ 2019 4:32 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Προβολές 2018-2019 Κινηματογραφικής Λ...

Συζήτηση: ΣΥΡΟΣ Απαντήσεις: 10

Τρι, 13 Νοέ 2018 12:45 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Ερωτηματολόγιο για την εκπόνηση προπτ...

από Alix
Συζήτηση: Ερωτηματολόγια-Questionnaires - Επιστημονική έρευνα Απαντήσεις: 0

Δευ, 21 Μάϊ 2018 7:48 pm Τελευταίο Μήνυμα


Πρόσφατες συζητήσεις - topics