Πλατφόρμα Διαδικτυακών Μαθημάτων και σχετικές υπηρεσίες

   
   

 Το Χρονοντούλαπο

 
Συγγραφέας Πλατφόρμα Διαδικτυακών Μαθημάτων και σχετικές υπηρεσίες
 
       
Κυρ, 29 Οκτ 2006 12:17 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


inertia
Ανεμοδαρμένος
Ανεμοδαρμένος


Dec 14, 2003
5125


Μια παράθεση μερικών πληροφοριών σχετικών με τις υπηρεσίες "e-reserves" της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την πατφόρμα "ΠΛΑΤΩΝ", που στηρίζει την επίτευξη Διαδικτυακών Μαθημάτων μεταξύ των φοιτητών του ιδρύματος, ανεξάρτητα από το νησί στο οποίο βρίσκονται.

Οι πληροφορίες προέρχονται από το δικτυακό κόμβο http://portal.lib.aegean.gr/ που δρα πιλοτικά για το νέο ιστοχώρο της Βιβλιοθήκης. Περισσότερη τεκμηρίωση και Ερωτήσεις/Απαντήσεις μπορείτε να βρείτε και μέσω του helpdesk-Υπηρεσίας Υποστήριξης, από την επίσημη σελίδαΗ Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου προχώρησε στην αγορά της ηλεκτρονικής πλατφόρμας WebCT Vista για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-reserves στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου» που χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Η νέα αυτή ηλεκτρονική υπηρεσία μάθησης (e-learning), που φέρει τον συμβολικό τίτλο "Πλάτων" ("Plato"), διατίθεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και επιτρέπει την διεξαγωγή μαθημάτων κατάλληλα προσαρμοσμένων στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων, των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και των Διατμηματικών Προγραμμάτων Σπουδών. Στόχος είναι η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με νέες τεχνολογίες, ιδέες και μεθόδους, η διεύρυνση του φάσματος των τεχνικών μετάδοσης της ακαδημαϊκής γνώσης και ο περιορισμός των γεωγραφικών προβλημάτων επικοινωνίας μεταξύ των νησιών στα οποία δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τι είναι το e-Learning
Το e-learning είναι η διαδικασία εκμάθησης κατά την οποία η μαθησιακή διαδικασία εκτελείται μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών). Ο εκπαιδευόμενος έχει συνήθως πλήρη έλεγχο του ρυθμού προόδου, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει διαθέσιμη ή κατά βούληση υποστήριξη από τον εκπαιδευτή. Η υποστήριξη είναι απαραίτητη, αφού στην αντίθετη περίπτωση θα μιλούσαμε μόνο για αυτοεκπαίδευση, η οποία θα μπορούσε να γίνει με άλλα μέσα π.χ. με ένα βιβλίο ή ένα εκπαιδευτικό CD-ROM.

To e-learning εμπεριέχει συνεργατική εκπαίδευση και αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών καθώς και μεταξύ των εκπαιδευόμενων, όπως συμβαίνει δηλαδή στην παραδοσιακή εκπαίδευση (π.χ. σε μια πραγματική αίθουσα διδασκαλίας). Εξάλλου τα ηλεκτρονικά σεμινάρια γίνονται σε 'τάξη'. Απλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο εκπαιδευτικός και οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους και η έννοια της τάξης δημιουργείται εικονικά (π.χ. από τον υπολογιστή). Έτσι η διδασκαλία μπορεί να είναι με ασύγχρονη συνεργασία, με σύγχρονη συνεργασία ή σε εξατομικευμένο ρυθμό.

Στην διδασκαλία με ασύγχρονη συνεργασία, επιβάλλεται να παρέχεται στους συμμετέχοντες και εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να εργαστούν με το υλικό προς διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχοντας παράλληλα πλήρη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων με τους εκπαιδευόμενους ή με τον εκπαιδευτή.

Στην διδασκαλία με σύγχρονη συνεργασία, οι συμμετέχοντες βρίσκονται ο καθένας στον δικό του χώρο (σπίτι, γραφείο, κτλ), αλλά μπορεί μέσω σύνδεσης (Internet, LAN) να συμμετέχουν σε μια 'ζωντανή' εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μέσω της συμμετοχής εκτελούνται όλες ή μέρος των μαθησιακών διαδικασιών, όπως μελέτη μέσα από το να τρέχει εκπαιδευτικές εφαρμογές, να συμμετέχει σε audio και video conferences, να συμμετέχει σε συζητήσεις με τους συμμαθητές και τον εκπαιδευτή κτλ. Απαιτεί φυσικά τον χρονικό συντονισμό των συμμετεχόντων.

Στην διδασκαλία με εξατομικευμένο ρυθμό, υπάρχει συνδυασμός εκπαιδευτικών μέσων (βιβλία, CD-ROM, ήχος, εικόνες, video εφαρμογές). Όλα είναι στην διάθεση του εκπαιδευόμενου όποτε και όπου εκείνος θέλει. Συνήθως στερείται δυνατότητας συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων με συμμαθητές ή με τον εκπαιδευτή.

Τι είναι το WebCT Vista
Το WebCT Vista, καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά στον τομέα των επαγγελματικών ακαδημαϊκών συστημάτων (AES). Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό προϊόν που δεν περιορίζεται στην διαχείριση διαλέξεων και εξ αποστάσεως μαθημάτων αλλά προσπαθεί να δώσει μια ολοκληρωμένη λύση για ακαδημαϊκά ιδρύματα που επιθυμούν να περάσουν εύκολα και γρήγορα από την παραδοσιακή δομή σε αυτήν της κοινωνίας των πληροφοριακών συστημάτων.

Το WebCT Vista προωθεί την δημιουργία ενός συστήματος e-learning που προσαρμόζεται και ενσωματώνει ολόκληρη την προϋπάρχουσα δομή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρέχοντας μια πολυπρισματική e-learning πλατφόρμα που συνδυάζει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την δημιουργία, τη διαχείριση, την ανανέωση των εκπαιδευτικών μαθημάτων αλλά και την διασύνδεση με την προϋπάρχουσα μηχανοργάνωση του Πανεπιστημίου.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
- Επικοινωνία
chat, whiteboard, discussion board, course mail, "who's online" instant chat tool
- Ασκήσεις
Παρέχει εργαλεία για την κεντρικοποιημένη διαχείριση ασκήσεων τόσο κατά άτομο όσο και κατά ομάδες, με βάση προεπιλεγμένα κριτήρια και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων.
- Έλεγχος δεξιοτήτων και γνώσεων
Το WebCT Vista ενσωματώνει quiz, test αυτοδιάγνωσης και διαγωνίσματα με ερωτήσεις (πολλαπλών επιλογών ή ελεύθερου κειμένου) σε μία απλή και εύχρηστη διεπαφή (interface) που επικοινωνεί με μια ενοποιημένη βάση δεδομένων. Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις αυτόματα προστίθενται στην διαμοιραζόμενη βάση δεδομένων, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την επαναχρησιμοποίηση του υλικού σε διαφορετικές περιπτώσεις.
- Δυναμική Διαχείριση των Δεδομένων
Το WebCT Vista προσφέρει την δυνατότητα συγκέντρωσης των μαθησιακών δεδομένων σε επίπεδο ιδρύματος και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό και διανομής του με ελεγχόμενο τρόπο. Σε επίπεδο μαθημάτων οι εκπαιδευτές έχουν πλήρη πρόσβαση σε ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα για τον έλεγχο της πορείας των μαθητών, την βαθμολόγηση τους και την γενικότερη διαχείριση βαθμών, μαθημάτων, ομάδων εργασίας και μαθητών.
- Εξατομικευμένη e-Learning Πύλη
Το WebCT Vista προσφέρει το myWebCT, μία πύλη πλήρως προσαρμόσιμη στις ανάγκες των χρηστών και συνδεδεμένη με το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η χρήση της πύλης μπορεί να επεκταθεί έτσι ώστε να αντανακλά την ταυτότητα του εκπαιδευτικού ιδρύματος και να αναχθεί σε μια λειτουργική ακαδημαϊκή πύλη.
Οι βασικότερες υπηρεσίες που προσφέρει το WebCT Vista για την διαχείριση του υλικού είναι:
Drag-and-drop Content Acquisition, Sharable Media Library, Interactive Course Map, HTML Editor with Spell Check, Equation Editor Search Capabilities


Στόχοι της Υπηρεσίας
Η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής μάθησης 'Πλάτων©' ('Plato©') που αναπτύσσεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναβαθμίζει με νέες τεχνολογίες, ιδέες και μεθόδους την εκπαιδευτική διαδικασία και διευρύνει το φάσμα τεχνικών μετάδοσης της ακαδημαϊκής γνώσης. Παράλληλα περιορίζει τα γεωγραφικά προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των νησιών στα οποία δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αντικαθιστώντας ή συμπληρώνοντας τη φυσική παρουσία των διδασκόντων με ευέλικτους τρόπους.

Η νέα αυτή ηλεκτρονική υπηρεσία που διατίθεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επιτρέπει την διεξαγωγή μαθημάτων κατάλληλα προσαρμοσμένων στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων, των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και των Διατμηματικών Προγραμμάτων Σπουδών με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας WebCT Vista. Η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα αγοράστηκε από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-reserves στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου» που χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

     
   
Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες (ώρα Ελλάδας)


   


 
Μετάβαση στη:  
 

Σχετικές συζητήσεις - topics

Θεματική Ενότητα Πληροφορίες Δημοσιεύθηκε
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου για Πλατφό...

από gdimitr
Συζήτηση: Ερωτηματολόγια-Questionnaires - Επιστημονική έρευνα Απαντήσεις: 0

Δευ, 17 Ιαν 2022 10:00 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Ερωτηματολόγιο για τις ακτοπλοϊκές υπ...

από gpapa1994
Συζήτηση: Ερωτηματολόγια-Questionnaires - Επιστημονική έρευνα Απαντήσεις: 0

Δευ, 26 Ιούλ 2021 10:40 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις [ Σημείωση ] [τΟΔΙΤ] Συγγράμματα Μαθημάτων

Συζήτηση: τμ. Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού Απαντήσεις: 0

Τρι, 04 Σεπ 2018 11:15 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Ερωτ/γιο: «Η χρήση του διαδικτύου από...

Συζήτηση: Ερωτηματολόγια-Questionnaires - Επιστημονική έρευνα Απαντήσεις: 0

Τετ, 03 Αύγ 2016 12:09 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Εθνικές εκλογές 2015 και πρόγραμμα εξ...

από inertia
Συζήτηση: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Γενικά θέματα Απαντήσεις: 0

Τετ, 21 Ιαν 2015 11:13 pm Τελευταίο Μήνυμα


Πρόσφατες συζητήσεις - topics