ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

   
   

 τμ. Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

 
Συγγραφέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
       
Πεμ, 03 Ιούλ 2014 11:23 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


pariszoul
Ψαρούκλα
Ψαρούκλα


Jul 03, 2014
1


«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 - 2015


Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την έναρξη του νέου κύκλου σπουδών του αναθεωρημένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη "Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά", το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά με δύο (2) κατευθύνσεις :Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων

Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά ΜαθηματικάΚατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα εισαχθούν στο Πρόγραμμα έως 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων με συναφή γνωστικά αντικείμενα των Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι. Υποψήφιοι μπορούν επίσης να είναι και τελειόφοιτοι των προαναφερθέντων τμημάτων οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2014 προβλέπεται ότι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα είναι σε θέση να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση προ της έναρξης μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015.

Ο Κανονισμός του ΠΜΣ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος : http://www.actuar.aegean.gr/postgraduate.html.


Η επιλογή των φοιτητών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον γίνεται συνεκτιμώντας το βαθμό πτυχίου, τη βαθμολογία σε σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, συστατικές επιστολές, προσωπική συνέντευξη, τυχόν διπλωματικές εργασίες ή και επιστημονικές δημοσιεύσεις σε θέματα σχετικά με το Π.Μ.Σ. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προφορικές συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος στο Καρλόβασι της Σάμου, είτε διαδικτυακά, εντός του Σεπτεμβρίου, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι είναι:

1. Αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ (διαθέσιμη στο ιστότοπο του προγράμματος)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

4. Αντίγραφο πτυχίου. Οι κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το Δ..Ο.Α.Τ.Α.Π. (το αργότερο κατά την περίοδο των εγγραφών).

5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο θα αναγράφεται με ακρίβεια και ο βαθμός του πτυχίου.

6. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

7. Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (αν εκπονήθηκε).

8. Μονοσέλιδο κείμενο, όπου θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα παρακολούθησης και δραστηριοποίησης στα πλαίσια του συγκεκριμένου ΠΜΣ.

9. Αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα των κριτών (αν υπάρχουν).

10. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας.

11. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.


Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 1500 ευρώ για το σύνολο των σπουδών τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις
κατά την έναρξη του 1ου και 2ου εξαμήνου σπουδών.


Σημειώνεται ότι ο πρώτος σε σειρά κατάταξης πλήρους φοίτησης εισακτέος ανά κατεύθυνση, απαλλάσσεται πλήρως της καταβολής διδάκτρων.

Επίσης το τμήμα προσφέρει μια υποτροφία ανά κατεύθυνση (ίση με το ύψος των διδάκτρων) στο μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια με την υψηλότερη επίδοση και πληροί τις προϋποθέσεις λήψης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μέχρι το τέλος της ελάχιστης διάρκειας σπουδών των 3 εξαμήνων.

Τέλος σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.


Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στnν Ακαδημαϊκή Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, κα N. Αντωνίου

(Τηλ. επικοινωνίας 22730-82024 Fax 22730-82309, email: dmsas ΣΤΟ aegean ΤΕΛΕΙΑ gr).


Οι αιτήσεις των υποψηφίων μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dmsas ΣΤΟ aegean ΤΕΛΕΙΑ gr, ή να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: κτήριο Βουρλιώτη, Καρλόβασι, Τ.Κ. 83200, Σάμος,τηλ. επικοινωνίας : 22730-82024) το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Οι σχετικές οδηγίες βρίσκονται στη διεύθυνση http://www.actuar.aegean.gr/postgraduate.html

     
   
Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες (ώρα Ελλάδας)


   


 
Μετάβαση στη:  
 

Σχετικές συζητήσεις - topics

Θεματική Ενότητα Πληροφορίες Δημοσιεύθηκε
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Ερωτηματολογιο μεταπτυχιακης εργασιας

από fofi97
Συζήτηση: Ερωτηματολόγια-Questionnaires - Επιστημονική έρευνα Απαντήσεις: 0

Σαβ, 05 Αύγ 2023 2:32 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Ερωτηματολόγιο μεταπτυχιακού

από Benik
Συζήτηση: Ερωτηματολόγια-Questionnaires - Επιστημονική έρευνα Απαντήσεις: 0

Τρι, 23 Μάϊ 2023 7:40 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

από pstelios
Συζήτηση: Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές Απαντήσεις: 0

Σαβ, 07 Μάρ 2020 10:25 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Μεταπτυχιακό στη Σάμο (ΜΠΕΣ)

από dragan
Συζήτηση: Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές Απαντήσεις: 0

Κυρ, 01 Μάρ 2020 9:47 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις μεταπτυχιακο "αρχαιολογια Ανατολ...

από alikaki
Συζήτηση: Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές Απαντήσεις: 0

Δευ, 08 Οκτ 2018 8:33 pm Τελευταίο Μήνυμα


Πρόσφατες συζητήσεις - topics