τΟΔΙΤ: πρωτοετείς στο νέο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο

   
   

 τμ. Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

 
Συγγραφέας τΟΔΙΤ: πρωτοετείς στο νέο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο
 
       
Σαβ, 01 Ιούλ 2017 6:18 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


inertia
Ανεμοδαρμένος
Ανεμοδαρμένος


Dec 14, 2003
5131


Νέο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο, με τίτλο: "Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού"!

Παράθεση:
Αποστολή του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης στη Χίο, είναι η ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση, με θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση, στους επιστημονικούς κλάδους που εξετάζουν την ανάπτυξη του τουρισμού και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων. Στόχος του Τμήματος είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων και επιτυχημένων επαγγελματιών στον τομέα του τουρισμού.

Το νεοσύστατο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Τ.Ο.ΔΙ.Τ.) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης με έδρα τη Χίο (ΦΕΚ 17/15.02.2017, τ. Α’), έχει ως αποστολή αφενός να συνθέτει, να εξελίσσει και να ολοκληρώνει όλους τους επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και αφετέρου να παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση που θα τους εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία στους διαφορετικούς κλάδους του τουριστικού τομέα.

Ειδικότερα, το Τμήμα έχει ως αποστολή να εκπαιδεύει συστηματικά επιστήμονες ικανούς/ές να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς σε θέματα οικονομίας και διοίκησης τουρισμού καθώς και ζητήματα που αφορούν στις ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, δίνει τη δυνατότητα επιλογής συνδυασμού μαθημάτων, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό κάθε φοιτητή/τριας, με τις Κατευθύνσεις «Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού» και «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων». Το Τμήμα θα δεχθεί τους/τις πρώτους/ες 70 φοιτητές/τριές του το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Στο καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προβλέπονται διεθνοποιημένες ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις καθώς και ποικίλες συνέργειες με σημαντικούς φορείς του τουρισμού στο νότιο και βόρειο Αιγαίο, προς όφελος των φοιτητών και φοιτητριών του Ιδρύματος και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας γενικότερα.


Παράθεση:

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού διαρθρώνεται σε οκτώ ( 8 ) εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά, πρακτική άσκηση και διπλωματική εργασία.

Ειδικότερα, τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα σπουδών εστιάζουν στην ανάπτυξη γνώσεων υποδομής στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης, των μαθηματικών, της στατιστικής, των ξένων γλωσσών, των κοινωνικών επιστημών και των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής.

Με αφετηρία τις βασικές γνώσεις υποδομής, προσφέρονται στη συνέχεια εξειδικευμένα μαθήματα τα οποία, κατά περίπτωση:

1. Εξετάζουν τις ιδιομορφίες του τουριστικού σχεδιασμού και οργάνωσης, αλλά και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων είτε σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, είτε κατά το ισχύον σύστημα ιδιοκτησίας και ελέγχου της επιχείρησης,

2. Εμβαθύνουν είτε στη μελέτη επιμέρους λειτουργιών της τουριστικής επιχείρησης ή οργανισμού, εν γένει, είτε στη σπουδή των προϋποθέσεων και των συνεπειών της αξιοποίησης ορισμένων μεθόδων, τεχνικών ή και τεχνολογιών για την προώθηση ή ανάλυση ειδικών σκοπών της επιχείρησης,

3. Εστιάζουν στη σπουδή επιλεγμένων κοινωνικών, ανθρωπιστικών, οικονομικών ή νομικών διαστάσεων του τουριστικού περιβάλλοντος.

Οι κατευθύνσεις σπουδών απαρτίζονται από δέσμες μαθημάτων που η διδασκαλία τους οδηγεί σε μια σχετική εξειδίκευση του φοιτητή. Οι συνδυασμοί των μαθημάτων που είναι ενταγμένα στις προτεινόμενες κατευθύνσεις αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες προβλημάτων και μεθόδων στις οποίες ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να δώσει έμφαση κατά τη διάρκεια των σπουδών του.


Κατεύθυνση Α: Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού

Η έμφαση, στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, δίνεται στη διεπιστημονική προσέγγιση του φαινομένου του τουρισμού, και κυρίως στο σχεδιασμό, στην πολιτική και στη διοίκηση τουριστικών προορισμών, αλλά και φορέων και οργανώσεων που ασχολούνται σε μακρο-επίπεδο με ζητήματα τουρισμού.
  • 8 εξειδικευμένα μαθήματα (Τουρισμός και Περιβάλλον, Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού, Τουρισμός και Πολιτισμός, Κοινωνιολογία του Τουρισμού, Τουριστική Ανάπτυξη, Μεταφορές και Τουρισμός, Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στον Τουρισμό και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών).
  • 2 μαθήματα αφιερωμένα στις Ξένες Γλώσσες.
  • Πτυχιακή Εργασία σε αντικείμενο που εμπίπτει στο γνωστικό χώρο του Σχεδιασμού και της Πολιτικής του Τουρισμού.



Κατεύθυνση Β: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η έμφαση, στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, δίνεται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση διαφόρων πτυχών της διοίκησης, της οργάνωσης και του περιβάλλοντος των τουριστικών επιχειρήσεων, με παράλληλη μελέτη της λειτουργίας διαφορετικών ειδών τουριστικών επιχειρήσεων (όπως οι επιχειρήσεις φιλοξενίας, οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις διανομής τουριστικών προϊόντων, κ.ά.). Το ενδεικτικό πρόγραμμα της κατεύθυνσης περιλαμβάνει:
  • 8 εξειδικευμένα μαθήματα (Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών, Διοίκηση Λειτουργιών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Προβολή και Προώθηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο για Τουριστικές Επιχειρήσεις, Μεταφορές και Τουρισμός, Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό, Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Μελέτες Περίπτωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων).
  • 2 μαθήματα αφιερωμένα στις Ξένες Γλώσσες.
  • Πτυχιακή Εργασία σε αντικείμενο που εμπίπτει στον γνωστικό χώρο της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.




Θα χαρούμε πολύ οι νέες συμφοιτήτριες και νέοι συμφοιτητές μας στο ΤΟΔΙΤ να μας προσφέρουν τις ανταποκρίσεις τους από τη νέα καθημερινότητά τους, αλλά και, μιας και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά, να μοιραστούν (οι υποψήφιοι) μερικές σκέψεις τους, προσδοκίες κλπ! Θα ήταν πολύ όμορφο, και μετά να κουβεντιάζουμε σιγά-σιγά το πώς είναι οι εμπειρίες σας στο νησί..

Εκτός του παρόντος topic, όλος ο χώρος "ΧΙΟΣ Πανεπιστημιακά / Φοιτητικά" http://my.aegean.gr/web/forum-chiosuni.html είναι αφιερωμένος στο νησί και την Πανεπιστημιακή κοινότητα, ώστε να βοηθά στις συζητήσεις και μοίρασμα νέων! Ελπίζουμε να σας αρέσει και να τα αξιοποιήσετε με τον μέγιστο δυνατό τρόπο!!! Roll Eyes


(υποψήφιοι) πρωτοετείς 2017 του ΤΟΔΙΤ, παρουσιαστείτε! Cool

     
   
Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες (ώρα Ελλάδας)


   


 
Μετάβαση στη:  
 

Σχετικές συζητήσεις - topics

Θεματική Ενότητα Πληροφορίες Δημοσιεύθηκε
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Σύλλογος ΔΕΠ Π. Αιγαίου: Εκδήλωση Τιμ...

Συζήτηση: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Γενικά θέματα Απαντήσεις: 0

Κυρ, 20 Νοέ 2022 6:26 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις 17/4/2021 - (online) «Ελληνική οικογέ...

Συζήτηση: Ημερίδες - Συνέδρια - Ακαδημαϊκές Εκδηλώσεις Απαντήσεις: 0

Παρ, 16 Απρ 2021 2:25 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις 17-18/4/2021 - 5ος Διαγωνισμός Ρομποτ...

Συζήτηση: Ημερίδες - Συνέδρια - Ακαδημαϊκές Εκδηλώσεις Απαντήσεις: 0

Πεμ, 15 Απρ 2021 10:54 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις [ Σημείωση ] Ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων Πανεπιστημί...

από inertia
Συζήτηση: Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου Απαντήσεις: 0

Παρ, 19 Φεβ 2021 11:59 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Προβολές 2018-2019 Κινηματογραφικής Λ...

Συζήτηση: ΣΥΡΟΣ Απαντήσεις: 10

Τρι, 13 Νοέ 2018 12:45 pm Τελευταίο Μήνυμα


Πρόσφατες συζητήσεις - topics