Συχνές Ερωτήσεις: Services-WebRadio
Απάντηση

Σχετικά με το WebRadio

Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της προσπάθειάς μας, φιλοδοξούμε να υπάρξει μια υπηρεσία υποστήριξης web αναμετάδοσης για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Παν. Αιγαίου. Υπάρχει μια γενικότερη ιδέα και οραματισμός, για να δημιουργηθούν δομές, με στόχο την απρόσκοπτη αναμετάδοση και δυνατότητα ακρόασης των Ρ.Σ. από το διαδίκτυο (internet). Σε αυτή την ιδέα περιλαμβάνεται η προώθηση ήδη υπαρχόντων στο διαδίκτυο σταθμών, αλλά κι η υποστήριξη σε άλλους να περάσουν στο internet. Στόχος μας η συνεχής συνδιαλλαγή κι ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας, καθώς κι η βοήθεια, μέσα από έναν κοινό χώρο επικοινωνίας.


Διάγραμμα διάταξης βασικής υποδομής της Υπηρεσίας Υποστήριξης WebradioΑυτή τη στιγμή, βάσει της εύρωστης υποδομής που παρέχεται συμπληρωματικά στις υπηρεσίες της κοινότητας για πάνω από 8 έτη, έχει επιτευχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία 3 ραδιοφωνικών σταθμών/ομάδων σε διαφορετικά νησιά (πανεπιστημιακές μονάδες).

Η υπηρεσία αναμετάδοσης προσφέρεται ελεύθερα στις ομάδες που ενδιαφέρονται, με αμοιβαίο σεβασμό και στην Πολιτική Χρήσης Υπηρεσιών (βλ. παρακάτω). Σημειώνεται πως η κοινότητα και πύλη My.Aegean.gr δεν έχει ευθύνη ή παρέμβαση επί του ύφους ή περιεχομένου των εκπομπών και της λειτουργίας των αντίστοιχων φοιτητικών ομάδων.


Διάγραμμα διάταξης κορμού ρυθμίσεων της Υπηρεσίας Υποστήριξης Webradio


Μπορείτε να βρείτε μερικές χρήσιμες πληροφορίες επίσης:


Δείτε σχετικές πληροφορίες...[ Επιστροφή ]

Πολιτική Χρήσης Υπηρεσιών WebRadio

Πολιτική Χρήσης - Διάθεσης των υπηρεσιών webradio προς την κοινότητα

Η υπηρεσία «web-radio» που παρέχεται ως υποστηρικτική και αναμεταδίδεται μέσω των σελίδων της πύλης/κοινότητας my.aegean.gr αποτελεί ένα εγχείρημα που βασίζεται στην εθελοντική προσπάθεια και είναι αποτέλεσμα ελεύθερου πειραματισμού με τεχνολογίες, τεχνικές και ομαδικότητα μεταξύ φοιτητικών πρωτοβουλιών.

Οι υπηρεσίες (α) παρέχονται «as-is» χωρίς απαραίτητα εγγύηση για την πλήρη απρόσκοπτη ή αποδοτική λειτουργία τους, (β) για κανένα λόγο η φοιτητική ομάδα ή μέλη της κοινότητας δεν υπόκεινται σε ευθύνες ή κυρώσεις επί της ποιότητας των υπηρεσιών ή άλλων βλαβών από αυτές, (γ) η παροχή των υπηρεσιών δρα με κριτήρια μή-κερδοσκοπικά και οι συνεργαζόμενοι φορείς/πρόσωπα δεσμεύονται πως δεν θα επιτελούν οποιασδήποτε μορφής κερδοσκοπική δραστηριότητα εξ`αυτών ή μέσω αυτών (δ) σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του προηγούμενου όρου, άρεται αυτόματα το δικαίωμα πρόσβασης των υπηρεσιών και επιτελείται αναλυτική αναφορά (log) ή ενημέρωση από/προς την κοινότητα και συνεργαζόμενους φορείς (ε) τα προσωπικά δεδομένα ή άλλα στοιχεία στατιστικού χαρακτήρα των μελών ή παράγωγων υπηρεσιών απαγορεύεται καθ`οποιονδήποτε τρόπο να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τρίτους, για διαφημιστικούς, πολιτικούς ή άλλους λόγους, (δ) με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων μερών γίνεται σεβαστό το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και θεμελιώδεις αρχές του παγκόσμιου ιστού, ως μέρος ανθρώπινης δημιουργικής δραστηριότητας και έκφανσης δράσεων που στηρίζονται αμιγώς στον εθελοντισμό, αρχές που πρεσβεύουν και διαμοιράζονται πλήθος εκ των μελών και ανθρώπων που συνεισφέρουν στην κοινότητα και πύλη.


Αναπαραγωγή «non-stop» μουσικής μέσω του ccradio.es

Το CCRadio.es είναι ένα online μουσικό ραδιόφωνο με έδρα την Ισπανία που παρέχει ακρόαση μουσικής που διανέμεται ελεύθερα με άδειες Creative Commons (creativecommons.org) και δεν δημιουργεί απαιτήσεις από φορείς συλλογικής διαχείρισης. Εκπέμπει 24 ώρες την ημέρα σε τρία διαφορετικά κανάλια: Pop, Disco, Ambient.

Η φοιτητική πρωτοβουλία "MyAegean" αξιοποιεί μέσω δημόσιας αναμετάδοσης την υπηρεσία ccradio.es παρέχοντας ένα επιπλέον κανάλι ακρόασης του κυρίως μουσικού stream αναμετάδοσης που βασίζεται στις άδειες Creative Commons. Το συνεχές «non-stop» κανάλι εντάσσεται και εναρμονίζεται πλήρως στις σχετικές άδειες και ακολουθείται μια παρόμοια λογική με του ccradio.ellak.gr.

Αναπαραγωγή «non-stop» μουσικής μέσω της υπηρεσίας ccradio.ellak.gr

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση του Ανοιχτού Περιεχομένου διαθέτει το ψηφιακό μουσικό ραδιόφωνο ccradio.ellak.gr.

Το ψηφιακό μουσικό ραδιόφωνο ccradio.ellak.gr είναι μια υπηρεσία που απευθύνεται κυρίως σε όσους θέλουν να αναπαράγουν δημόσια στους χώρους τους μουσική που διανέμεται ελεύθερα με άδειες Creative Commons (www.creativecommons.gr) και δεν δημιουργεί απαιτήσεις από φορείς συλλογικής διαχείρισης.

Οι άδειες Creative Commons επιτρέπουν τη διάθεση δημιουργικού περιεχομένου (μουσική, κείμενο, οπτικο-ακουστικά και καλλιτεχνικά έργα) στο ευρύ κοινό κατά τρόπο που επιτρέπει νόμιμα την ελεύθερη διανομή, αναπαραγωγή και περαιτέρω χρήση του ψηφιακού περιεχομένου. Κατά αυτό τον τρόπο αυξάνεται την προσβασιμότητα στο υλικό και επιτρέπει την νόμιμη χρήση στο ιντερνέτ καθώς και σε διαδικτυακές υπηρεσίες συμμετοχικής δημιουργίας, όπως wikis και remix sites, κλπ.

Η φοιτητική πρωτοβουλία "MyAegean" αξιοποιεί μέσω δημόσιας αναμετάδοσης την υπηρεσία ccradio.ellak.gr παρέχοντας ένα επιπλέον κανάλι ακρόασης του κυρίως μουσικού stream αναμετάδοσης που βασίζεται στις άδειες Creative Commons. Το συνεχές «non-stop» κανάλι εντάσσεται και εναρμονίζεται πλήρως στις σχετικές άδειες, όπως παρέχονται και μέσω του ίδιου του ιστότοπου (ccradio.ellak.gr). [Βεβαίωση].


[ Επιστροφή ]

Κατάλογος Φοιτητικών Ραδιοσταθμών και WebPLAYER

Ο Κατάλογος των Φοιτητικών Ραδιοφωνικών Σταθμών αποτελεί μια εθελοντική πρωτοβουλία αναζήτησης, καταλογογράφησης και ανάπτυξης μιας λίστας πληροφόρησης περί ομάδων-συλλογικοτήτων που έχουν αναπτύξει ραδιοφωνικές δράσεις και εκπέμπουν ως επι των πλείστων στο διαδίκτυο (κάποιες και σε ραδιοσυχνότητες π.χ. FM/AM).

Στη σελίδα μπορείτε να βρείτε μια δυναμική λίστα που περιλαμβάνει πληροφορίες για τα φοιτητικά ραδιόφωνα που λειτουργούν στα πλαίσια κάποιου δημόσιου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ/Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Τεχνικό Πανεπιστήμιο) σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ δυνητικά ευελπιστούμε να εμπλουτιστεί και επεκταθεί ώστε να καλύψουμε πλήρως όλες τις ομάδες που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του λεγόμενου πανεπιστημιακού/κολεγιακού ραδιοφώνου, και σε άλλες χώρες. Οι Φοιτητικοί Ρ/Σ που αναφέρονται αποτελούν αμιγώς φοιτητικές πρωτοβουλίες που είναι είτε τυπικά είτε άτυπα αναγνωρισμένες από τα ιδρύματα στα οποία αναφέρεται, είτε αποτελούνται από φοιτητές των οικείων ιδρυμάτων και η στελέχωσή τους γίνεται από φοιτητές αυτών.

Θα προσέξετε επίσης, πως μαζί με τη σελίδα του Καταλόγου, υπάρχει και μια ειδική σελίδα [WebPLAYER] που ενσωματώνει εξτρά πληροφορίες (π.χ. Περιγραφή-About του Σταθμού, Χάρτη με σημείο εστίασης τον ίδιο τον Σταθμό είτε κεντρικό κτίριο του ιδρύματος στο οποίο ανήκει) παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης ακρόασης και από κινητές συσκευές. Στόχος αυτής της εξτρά υπηρεσίας ήταν να υπάρχει μια αυτόνομη, δωρεάν και κοινή βάση ακρόασης για κάθε ενδιαφερόμενη και ενδιαφερόμενο ακροατές, χωρίς να απαιτείται εξάρτηση από τρίτες υπηρεσίες ή εμπορικούς οργανισμούς.

WebPLAYER interface on my.aegean.gr

Η σελίδα του [WebPLAYER] έχει αναπτυχθεί ώστε να παρέχει ένα μικρό σετ επιπλέον πληροφοριών για κάθε Ρ/Σ διατηρώντας μια στοιχειώδη και τυποποιημένη μορφή λειτουργικότητας, ώστε να επιτρέπει ακρόαση και από κινητές-φορητές συσκευές (π.χ. smartphones) χωρίς εγκατάσταση άλλων πρόσθετων ή εφαρμογών.

Ο Κατάλογος προέκυψε μέσα από προσωπική έρευνα συμφοιτητών μας και μελών της κοινότητας, αλλά και πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί στο πρόσφατο παρελθόν. Γίνεται μια προσπάθεια συντονισμού αλλά και δια-σύνδεσης όποιων διαθέσιμων πληροφοριών για να μπορούμε να μοιραστούμε εμπειρίες, ιστορικά τεκμήρια και υλικοτεχνική γνώση εντός αλλά και εκτός του ιδρύματός μας. Όλες οι κινήσεις γίνονται εθελοντικά και στα πλαίσια της φοιτητικής μας ομάδας/δράσης με οικουμενικά ανοιχτή προσέγγιση ώστε να απευθύνεται σε όλες και όλους.


Δείτε σχετικές πληροφορίες...[ Επιστροφή ]

Σου φάνηκε χρήσιμο; Μοιράσου το!