Ιστορία - στιγμές στην πορεία της κοινότηταςIslands - Units Aegean Uni

Χρονικά, η ίδρυση της προσπάθειας οριοθετείται το χειμώνα του 2002 και κυρίως την άνοιξη του 2003. Αρχικοί στόχοι και κίνητρα της πρωτοβουλίας του MyAegean αποτέλεσαν η διάθεση προσφοράς και εφαρμογής γνώσεων και εμπειρίας σε ένα κοινό τόπο ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης, με σημείο αναφοράς το ίδιο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και κατ`επέκταση για κάθε ενεργό πολίτη της κοινωνίας.

Το ζήτημα της δημιουργίας ενός τέτοιου χώρου συνδέεται με μια άμεση, συνεχή και πηγαία έκφανση ενός πλήθους χαρακτηριστικών που αναδύονται από την ιδιάζουσα δομή του ιδρύματος, με πανεπιστημιακές μονάδες σε διαφορετικές νησιωτικές περιοχές του αρχιπελάγους. Εντοπίζεται συνεπώς μια διαρκής ανάγκη ανάπτυξης πρωτοβουλιών στη βάση ενός αισθήματος «ανήκειν» και μιας συνειδητοποίησης αυτού (awareness) σε μια ενιαία ακαδημαϊκή οικογένεια που υφίσταται με ιδιαίτερα χαλαρούς δεσμούς.

Η πρόταση της προσπάθειας μέσω αυτής της δράσης του «MyAegean» αποτελεί μια έμπρακτη και ουσιαστική κίνηση προς μια τέτοια κατεύθυνση, διαρκώς εξελισσόμενη ώστε να δρα δυνητικά κι ως ένα λίκνο ελεύθερης σκέψης, δημιουργίας, εφαρμογής επιστημονικής γνώσης και πολιτισμού.


Ιστορικές επισημάνσεις - ορόσημα


Μερικές από τις βασικές στιγμές στην πορεία της ομάδας & κοινότητας:

2003-2004  Το χειμώνα του 2002 και κυρίως την άνοιξη του 2003 διαμορφώνεται ο αρχικός πυρήνας της δραστηριότητας/πρωτοβουλίας στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων που έχει την έδρα του στην Ερμούπολη-Σύρο στις Κυκλάδες. Εκκινείται ως φοιτητική ομάδα και λειτουργεί στα πλαίσια των πολιτιστικών/αθλητικών ομάδων του ιδρύματος.

 Αρχικές ιδέες, δοκιμές, έρευνα, στρατηγική ανάπτυξης της πρωτοβουλίας (ανάπτυξη πιλοτικής ιστοσελίδας με πληροφοριακό υλικό και πρώτοι άξονες οπτικοποίησης). Στο διάστημα αυτό ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις ως προς το θέμα τεχνικού υποβάθρου, τεχνικών ζητημάτων και οριοθέτησης προτεραιοτήτων. Η δικτυακή πύλη αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα (software) που λειτουργεί σε ένα φυσικό μηχάνημα (server) που βρίσκεται στο χώρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στις πρώτες φάσεις της ανάπτυξης της ομάδας το μηχάνημα (server hardware) αποτέλεσε σύνθεση από εξοπλισμό που ήταν σε μερική αχρηστία ή λειτουργικά ατελής. Από τον εξοπλισμό αυτό έγινε σύνθεση σε ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα, ικανό σε πρώτη φάση να ανταποκριθεί έστω στο ελάχιστο στη φιλοξενία βασικών ιστοσελίδων. Σε μετέπειτα φάσεις εξέλιξης υπήρξαν βελτιώσεις τόσο σε hardware όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού/ανάπτυξης λειτουργιών (software) για το χτίσιμο των βασικών υπηρεσιών της πύλης.

 Τη χρονιά 2004 λειτούργησε πιλοτικά μια βασική δομή με πρώτες υπηρεσίες δικτύωσης & επικοινωνίας για την πρώτη ανάπτυξη της διατμηματικής προσπάθειας και ευρύτερου συντονισμού. Λόγω προβλημάτων ασφάλειας και κακόβουλων επιθέσεων (χακερς) η πιλοτική ιστοσελίδα απενεργοποιήθηκε και παράλληλα επεκτάθηκαν οι συντονισμένες κινήσεις για αποσφαλμάτωση και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών.

2005-2006  Ανάπτυξη και λειτουργία πλέον της κύριας δικτυακής πύλης, ορισμός χώρου (domain: my.aegean.gr) και εργαλείων επικοινωνίας (χώροι forum, chat, πρώτα βήματα e-περιοδικού ως παράλληλο πρότζεκτ).

 Κατόπιν επαφής από την οργανωτική επιτροπή της «Πολιτιστικής Εβδομάδας» (Σάμος 2005) αναπτύχθηκαν δεσμοί προβολής-φιλοξενίας συζητήσεων & ενημέρωσης (πρώτη εδραίωση ως «Χορηγός Επικοινωνίας» της διοργάνωσης, ως αρωγή σε πληροφόρηση περί των εκδηλώσεων και επικοινωνίας μεταξύ ενδιαφερόμενων και διοργανωτών).

 Σχεδιασμός οπτικού υλικού, καταγραφή ιδεών & δικτύωση.

 Επέκταση κινήσεων υποστήριξης και φιλοξενία πληροφόρησης για τη διοργάνωση στην «Πολιτιστική Εβδομάδα» (Χίος 2006). Η επίσημη ιστοσελίδα της «Πολιτιστικής Εβδομάδας» φιλοξενείται στην υποδομή της πύλης (mini-site) και προσφέρει μαζί με τους υπόλοιπους χώρους στην ενημέρωση των συμμετεχόντων ομάδων και επισκεπτών.

 Γέννηση και αρχική ανάπτυξη ιδέας για υποστήριξη φοιτητικών ραδιοφωνικών σταθμών στο Αιγαίο (web streaming υποδομή). Συλλογή εμπειρικής γνώσης και αποτύπωσης σε εγχειρήματα υλοποίησης.

 Ανάπτυξη και πρώτο εγχείρημα δημιουργίας «Wiki», ως χώρο συμμετοχικής «δεξαμενής πληροφορίας» για μαθήματα, γνωστικά αντικείμενα και συγγενικές χρήσεις. Το πρότζεκτ ανέστειλε τη λειτουργία του (Μάρτιος 2006) λόγω προβλημάτων κατάχρησης των εργαλείων, διατηρώντας ωστόσο την όλη εργασία για πιθανή μελλοντική επαν-εκκίνηση.

2007-2008  Επίσημη έναρξη της υπηρεσίας «Φωτο-Gallery» - ένα Ψηφιακό Αποθετήριο οπτικού κυρίως υλικού με δυνατότητα αξιοποίησης ως λεύκωμα φωτογραφιών από εκδηλώσεις του ιδρύματος, φοιτητικές δραστηριότητες, μέρη/ταξίδια και άλλα δρώμενα. Η υπηρεσία είναι ανοιχτή με δημόσιας πρόσβασης albums και ελεύθερη παροχή του αναρτημένου υλικού.

 Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση εκδρομικών δράσεων μικρής κλίμακας μεταξύ νησιών, με την μετέπειτα ονομασία «eXperience». Η δράση αποτελούσε μια σύμπραξη δυνάμεων μεταξύ φοιτητικών ομάδων με αλληλο-φιλοξενία φοιτητών και διοργάνωση που περιελάμβανε πεζοπορίες στην ύπαιθρο, ποδηλατικές βόλτες, συναυλίες - μουσικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις - ομιλίες και πλήθος βιωματικών συζητήσεων με συμφοιτητές στο Αιγαίο.

 Πραγματοποιήθηκαν 3 δράσεις «myaegean eXperience» συνολικά μέσω ανοιχτής πρόσκλησης, με ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ Σύρου-Σάμου στη Σάμο (Νοέμβριος 2007 - Ομάδα Ποδηλασίας Σάμου, Ομάδα Αστρονομίας Σάμου, Ομάδα MyAegean Σύρου/Σάμου), στη Λέσβο (Μάρτιος 2008 - Ομάδα MyAegean Λέσβου & συμμετέχοντες από Λέσβο), στη Σύρο (Οκτώβριος 2008 - Ομάδα MyAegean Σύρου & συμμετέχοντες από Σάμο, Λέσβο, Ρόδο).
Στη Σάμο (φθινόπωρο 2007) πραγματοποιήθηκαν πεζοπορικές και ποδηλατικές εκδρομές σε κοντινές περιοχές στο Καρλόβασι, μινι-σεμινάριο αστροπαρατήρησης και ανοιχτές συζητήσεις για χτίσιμο ιδεών και δράσεων. Προσφέρθηκε και μια συνέντευξη στο φοιτητικό ραδιοφωνικό σταθμό «Χώρος» περιγράφοντας την πρωτοβουλία MyAegean προς την ευρύτερη τοπική κοινότητα και ακροατές.
Στη Λέσβο (άνοιξη 2008) με τη συνεργασία φοιτητικών Μουσικών Ομάδων-Συγκροτημάτων διοργανώθηκε στα κεντρικά κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη ένα μουσικό πάρτι, με συναυλιακά δρώμενα (live) και μουσικές επιλογές (dj) που αγκαλιάστηκε από το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας του νησιού.
Στη Σύρο (φθινόπωρο 2008) διοργανώθηκαν πεζοπορικές διαδρομές γύρω από την Ερμούπολη και Άνω Σύρο. Επίσης προσφέρθηκε μια πλούσια ξενάγηση στο Θέατρο «Απόλλων» και την ιστορία της πόλης και του νησιού, από ανθρώπους του Δήμου Ερμούπολης και του Πολιτιστικού Οργανισμού αυτού, ενώ συνοδεύτηκε και με τοπικές μουσικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή και της φοιτητικής ραδιοφωνικής ομάδας.


 Παράλληλα, το 2008 ξεκινά στη Σύρο το Διεθνές Φεστιβάλ «AnimaSyros» και το MyAegean δρα ως αρωγός και συνεργάτης του Φεστιβάλ, διοργανώνοντας έκθεση με σχετικές φοιτητικές εργασίες ως παράλληλη εκδήλωση αλλά κι ως «Χορηγός Επικοινωνίας» (Media Sponsor). Από την πρώτη χρονιά του Φεστιβάλ ως σήμερα έχει αναπτυχθεί μια σταθερή μορφή συνεργασίας και παρουσίας ως Υποστηρικτής (Supporter) της διοργάνωσης.

2009-2010  Υιοθετούνται σε ευρεία χρήση σε όλη την πύλη της κοινότητας οι ειδικές άδειες Creative Commons (πιλοτική εφαρμογή ήδη από το 2008) ως μέσο και εργαλείο ανοιχτής αξιοποίησης υλικού και ευελιξίας χρήσης του για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι άδειες και η φιλοσοφία που τις διέπει χαρακτηρίζουν πλέον την όλη εξέλιξη του MyAegean και ανάπτυξης του παραγόμενου υλικού. Επιπρόσθετα, με πτυχές συναφών δράσεων, η προσπάθεια συνεισφέρει ενεργά ως υποστηρικτής των αδειών Creative Commons, ενημερώνοντας δυνητικό κοινό ενδιαφερόμενων και προωθώντας δράσεις ή κανάλια συνεργασίας στα πλαίσια αυτά.

 Ξεκινά η συνεργασία σε επίπεδο αρθρογραφίας με την νεοσύστατη δομή «Συμβουλευτικού Σταθμού Πανεπιστημίου Αιγαίου» στη Λέσβο. Σε σταθερή βάση δημοσιεύονται άρθρα που αφορούν σε κοινωνικά θέματα και καθημερινή ζωή, με την επιμέλεια της ομάδας σύνταξης όπως τα προσφέρουν οι υπεύθυνοι του Σταθμού. Ως αφορμή αυτό ανοίγει έπειτα το εύρος του πλαισίου συνεργασίας και με ανθρώπους του ιδρύματος πέρα από φοιτητές, ή φορείς που ασπάζονται και υποστηρίζουν τις αξίες του MyAegean ως δραστηριότητα και συνειφέρουν με εκπαιδευτικού βάρους προσφιλή στο ευρύ κοινό άρθρα.

 Συμμετοχή στην Πολιτιστική Εβδομάδα (Λέσβος 2009) με έκθεση φωτογραφίας από δράσεις της ομάδας και προβολή 3 ταινιών: «Φύλλο Πορείας: Πανεπιστήμιο στη Μυτιλήνη» (Ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε στα πλαίσια μαθήματος από συμφοιτητές του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας στη Λέσβο), «ΟργανώνΩ Camping» (Ερασιτεχνική ταινία από συμφοιτητές της Λέσβου που δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε υποκριτική, μοντάζ και παραγωγή), «Φωνή Αιγαίου» (Επαγγελματικό ντοκιμαντέρ της Λυδίας Καρρά που θίγει μεταξύ άλλων ζητήματα περιβαλλοντικά και οικιστικής ανάπτυξης στις γωνιές του αρχιπελάγους. Το ντοκιμαντέρ ήταν ευγενική παραχώρηση της σκηνοθέτιδας ύστερα από επικοινωνία της Ομάδας μαζί της). Κατά τις εκδηλώσεις επίσης, συν-διοργανώθηκε μια έκθεση Φωτογραφίας με τοπία των νησιών του Αιγαίου με τη φοιτητική ομάδα Φωτογραφίας της Ρόδου.

 Ξεκινά και αναπτύσσεται συνεργασία με το Διεθνές Μεσαιωνικό Φεστιβάλ στη Ρόδο, ένα ιδιαίτερης σημασίας και ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς δρώμενο. Η συνεργασία επεκτείνει το πλαίσιο «Χορηγίας Επικοινωνίας» (Media Sponsor) της κοινότητας προς υποστήριξη αξιοσημείωτων εκδηλώσεων με πολιτιστική και εκπαιδευτική αξία.

 Το Διεθνές Φεστιβάλ Athens Video Art Festival διοργανώνει εκδηλώσεις το καλοκαίρι του 2010 σε Σύρο και Λέσβο και γίνονται πρώτες επαφές για πιθανή μελλοντική συνεργασία.

 Εκδήλωση-παρουσίαση στη Σύρο για το MyAegean και προβολή της ταινίας «Φύλλο Πορείας: Πανεπιστήμιο στη Μυτιλήνη» που είχε προβληθεί και στην Πολιτιστική Εβδομάδα (Μάιος 2009) με παράλληλη ανοιχτή συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη ομαδικών δράσεων για πρότζεκτς και υποστήριξη ικανοτήτων αναμεταξύ της φοιτητικής κοινότητας. Η εκδήλωση αποτέλεσε αφετηρία στη γέννηση της ιδέας για ανάπτυξη μιας νέας πρωτοβουλίας με μορφή αλληλο-διδασκαλίας μεταξύ συμφοιτητών και μελών της τοπικής πανεπιστημιακής μονάδας Σύρου. Οι πρώτες αυτές συζητήσεις επεκτάθηκαν αργότερα και εξελίχθηκαν στην νεότερη επιτυχημένη πρωτοβουλία με το όνομα «Dpsd-Beyond» στο τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων.

2011-2018+  Η φοιτητική ομάδα MyAegean συμμετέχει στο ειδικό περίπτερο που προσφέρθηκε για Μη Κυβερνητικούς/Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς στη 13η Διεθνή Έκθεση «Εκπαίδευση και Εργασία 2011» (Μάρτιος 2011) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μέσω της συγκυρίας αυτής, με την επίσημη έγκριση του ιδρύματος και την προμήθεια εντύπου υλικού του για Τμήματα & Σχολές, η ομάδα ανέλαβε και το ρόλο της πλήρους «εκπροσώπησης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στους ενδιαφερόμενους επισκέπτες της έκθεσης, με μικρά δρώμενα, παροχή πληροφοριακού υλικού και με την εθελοντική σύμπραξη και συμμετοχή φοιτητών, αποφοίτων και φίλων της κοινότητας και του ιδρύματος.

 Η πύλη της κοινότητας δρα ως «Χορηγός Επικοινωνίας» (Media Sponsor) του διεθνούς συνεδριακού δρώμενου TEDxThessaloniki, που πραγματοποιούνταν για 2η χρονιά στη χώρα μας με πλούσιες εμπειρίες (Απρίλιος 2011).

 Η φοιτητική ομάδα MyAegean σε συνδυασμό με το παγκόσμιο δρώμενο του «TEDxYouthDay» διοργάνωσε στα νησιά της Ρόδου, Σύρου και Λέσβου εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η διπλή διοργάνωση περιελάμβανε ομιλίες/παρουσιάσεις, προσκεκλημένους ομιλητές και ζωντανή αναμετάδοση βίντεο και ομιλιών από άλλες πόλεις του κόσμου που είχαν συμμετάσχει στη διεθνή αυτή πρωτοβουλία (20 Νοεμβρίου 2011).

 Διοργανώνεται και υλοποιείται στη Ρόδο ένα περίπου 5-ωρο «Σεμινάριο-Workshop Χρήσης Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου & χρήσιμες υπηρεσίες για έρευνα και μελέτη» με στόχο την αναλυτική ενημέρωση και υποβοήθηση συμφοιτητριών & συμφοιτητών ως προς τις βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος (χρήση του πανεπιστημιακού email, αναζήτηση στη Βιβλιοθήκη, παρουσίαση υπηρεσιών όπως το «Πίθος» και το «Αναφανδόν» του Ε.Δ.Ε.Τ., αναζήτηση σε ακαδημαϊκές πύλες για ερευνητικές ανάγκες κ.λ.π). Η εκδήλωση-σεμινάριο διοργανώθκε εξ`ολοκλήρου από την ομάδα MyAegean σε αίθουσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (Μάρτιος 2013).

 Απευθύνεται κάλεσμα για συγκέντρωση χαρτιού προς ανακύκλωση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο, με συνεννόηση με τις τοπικές αρχές για την περισυλλογή του. Το συντονισμό, ιδέα, οργάνωση της δράσης ανέλαβε εξ`ολοκλήρου η ομάδα MyAegean με εθελούσια στήριξη και από ανθρώπους του διοικητικού προσωπικού της πανεπ. μονάδας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (Απρίλιος 2013).

 Αναπτύσσεται εκ νέου συνεργασία και με το Διεθνές Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου (Μάιος 2013) ως «Χορηγός Επικοινωνίας» (Media Sponsor) και παρουσίασης των δράσεων της διοργάνωσης. Η συνεργασία συνεχίζεται (Ιούνιος 2014, Ιούνιος 2015, Μάιος 2016, Μάιος 2017, Μάιος 2018).

 Επισημοποιείται η εκκίνηση συνεργασίας με το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών και Νέων Μέσων της Ελλάδος Athens Video Art Festival (που από το 2015 μετονομάστηκε σε Athens Digital Arts Festival) και δρα η πύλη my.aegean.gr ως «Χορηγός Επικοινωνίας» (Media Sponsor) του φεστιβάλ (Ιούνιος 2013). Η συνεργασία συνεχίζεται και για τις επόμενες χρονιές (Οκτώβριος 2014 και άνοιξη 2015).

  Συνεχίζεται σταθερά η συνεργασία και υποστήριξη στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων & Αγορά - «AnimaSyros» παρακολουθώντας το άνοιγμα και εξέλιξή του ως ένα σημαντικό πόλο έλξης για το Animation σε παγκόσμιο επίπεδο (Σεπτέμβριος 2015, 2016, 2017, 2018).

 Η πύλη της κοινότητας δρα ως «Χορηγός Επικοινωνίας» (Media Sponsor) του διεθνούς συνεδριακού δρώμενου TEDxLesvos, που πραγματοποιείται για 1η χρονιά στο νησί της Λέσβου (Οκτώβριος 2015).

 Εγκαινιάζεται μια υπηρεσία Αποθετηρίου φιλοξενίας και παροχής (mirroring) βιβλιοθηκών-εφαρμογών Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα. Πρώτη συνεργασία γίνεται με το Apache Software Foundation (Δεκέμβριος 2014).

 Προστίθενται επιπλέον σελίδες τεκμηρίωσης και υποστήριξης των φοιτητικών ομάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με ένα συγκεντρωτικό Κατάλογο και συνδυασμό χώρων/υποδομών και εργαλείων που παρέχονται από την πύλη.

 Υλοποιείται μια συγκεντρωτική δομή Καταλόγου φοιτητικών ραδιοφωνικών σταθμών / ομάδων, σε Ελλάδα και Κύπρο, με το συνδυασμό μιας αφιερωμένης σελίδας ακρόασης και με γρήγορη μετάβαση μεταξύ αυτών. (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2016).
{{{ σύντομα περισσότερα - περιεχόμενο υπό διαμόρφωση }}}more content soon available


Δείτε σχετικές πληροφορίες...