σχεδιο Αθηνα & ΣΑΧΜ

   
   

 τμ. Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

 
Συγγραφέας σχεδιο Αθηνα & ΣΑΧΜ
 
       
Τετ, 24 Απρ 2013 8:10 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Νέος Ακαδημαϊκός Χάρτης (23.04.2013)
  Ολοκληρώθηκε σήμερα η αποστολή των Προεδρικών Διαταγμάτων (Π.Δ.) για το Σχέδιο «Αθηνά» στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

  Η αποστολή είχε ξεκινήσει σταδιακά από την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα το πρωί στάλθηκαν και τα τελευταία (συνολικά 36 Π.Δ.). Σε αυτά δεν περιέχονται τα ήδη εξαγγελθέντα Συνομόσπονδα ΑΕΙ, διότι προφανώς το υπουργείο Παιδείας θα ακολουθήσει άλλη νομική οδό από αυτή της μορφής των Προεδρικών Διαταγμάτων.

  Από το νέο «χάρτη» έχει αφαιρεθεί η Ομοσπονδοποίηση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, κάτι που προκύπτει από το γεγονός ότι στα 36 Προεδρικά Διατάγματα δεν γίνεται καμία αναφορά σε Συνομόσπονδα ΑΕΙ, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

  Εκτιμάται ότι λόγω του Κατεπείγοντος, η επεξεργασία των Π.Δ. από το ΣτΕ θα ολοκληρωθεί σε ένα με ενάμισι μήνα, εφόσον υπάρξουν προβλήματα με επιστροφές για διορθώσεις.
  Τίποτα δε σταματάει εδώ - η ουσία της συζήτησης, ακαδημαϊκά, ξεκινά τώρα


     
 
       
Πεμ, 06 Ιούν 2013 9:03 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Απορρόφηση τμήματος ΣΑΧΜ από τμήμα Μαθηματικών (ΣΘΕ, Σάμος)

  ΦΕΚ τεύχος Α’ αριθμός φύλλου 131 - 05.06.2013

  Άρθρο 1. Συγχώνευση Τμημάτων έγραψε:
  1. Το Τμήμα Μαθηματικών συγχωνεύεται με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών−Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών στο Τμήμα Μαθηματικών με έδρα το Καρλόβασι.

  Το νέο Τμήμα έχει τις ακόλουθες εισαγωγικές κατευθύνσεις:
  i) Μαθηματικών και
  ii) Στατιστικής και Αναλογιστικών−Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.

  2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του νέου Τμήματος Μαθηματικών ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των κατευθύνσεων, το χρόνο και τη διαδικασία υποβολής των σχετικών δηλώσεων προτίμησης των φοιτητών, τον τρόπο επιλογής των ανωτέρω κατευθύνσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα που ανήκει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

  3. Τα πτυχία που ήδη έχουν χορηγηθεί από το υπό συγχώνευση Τμήμα Μαθηματικών είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το δημιουργούμενο νέο Τμήμα στην κατεύθυνση των Μαθηματικών.

  4. Τα πτυχία που ήδη έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών−Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών είναι ισότιμα και αντίστοιχα ως προς κάθε συνέπεια με τα χορηγούμενα από το Τμήμα Μαθηματικών στην κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών−Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.

  5. Στους φοιτητές των συγχωνευόμενων τμημάτων, οι οποίοι έχουν εισαχθεί σ’ αυτά μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 απονέμεται τίτλος σπουδών αντίστοιχος με αυτόν που απονεμόταν πριν από την συγχώνευση των τμημάτων.

  6. Οι φοιτητές καθώς και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των συγχωνευόμενων τμημάτων εντάσσονται στο νέο τμήμα, διατηρώντας την εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκονταν προ της συγχώνευσης.

  7. Τα μαθήματα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των συγχωνευόμενων με το παρόν διάταγμα τμημάτων, συνεχίζονται κανονικά.

  8. Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών του διδακτικού προσωπικού των συγχωνευόμενων τμημάτων συνεχίζονται κανονικά και με τα ίδια εκλεκτορικά σώματα, όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν τη συγχώνευση.

  9. Κανονικά συνεχίζονται επίσης και οι διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

  10. Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στα συγχωνευόμενα τμήματα, συνεχίζονται όπως είχαν ξεκινήσει.

  11. Με πράξη του Πρύτανη διαπιστώνεται ο αριθμός των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των υποψηφίων διδακτόρων καθώς και του διδακτικού και λοιπού προσωπικού του Τμήματος Μαθηματικών και η εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

  12. Η διαδικασία ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του νέου τμήματος όπως προκύπτει από τη συγχώνευση, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30−11−2013. Σε περίπτωση που τούτο δεν είναι εφικτό, η διοίκησή του ασκείται από τα όργανα διοίκησης του αρχικού Τμήματος Μαθηματικών.

  13. Η εκπαιδευτική λειτουργία του νέου Τμήματος ξεκινά από το ακαδ. έτος 2013−2014.

In other news…

  Άρθρο 2. Κατάργηση Τμήματος / Άρθρο 3. Ίδρυση Κατεύθυνσης

  Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καταργείται.

  Στις ήδη υφιστάμενες κατά τις διατάξεις του π.δ 83/1984 (Α΄72) ειδικεύσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προστίθεται κατεύθυνση Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού.


     
 
       
Δευ, 10 Ιούν 2013 1:50 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Ερώτημα για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων του Τμ. Μαθηματικών
μετά την έκδοση του ΠΔ93/2013
(10 Ιουνίου 2013)

  Προς την πρυτανική Αρχή
  του Πανεπιστημίου Αιγαίου

  Με την παρούσα επιστολή ζητάμε να μας ενημερώσετε εάν οι απόφοιτοι του νέου Τμήματος Μαθηματικών θα έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα που είχαν οι απόφοιτοι των δύο Τμημάτων πριν τη συγχώνευσή τους.

  Συγκεκριμένα, εάν οι απόφοιτοι του Τμήματος Μαθηματικών της κατεύθυνσης των Μαθηματικών θα εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ03 Μαθηματικών και εάν οι απόφοιτοι του Τμήματος Μαθηματικών της κατεύθυνσης Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών θα εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ09 Οικονομολόγων.

  Γενικότερα θα θέλαμε μια ενημέρωση σχετική με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του νέου Τμήματος Μαθηματικών.

  Το Κεντρικό Συμβούλιο Συλλόγου ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου


Νομίζω θα έπρεπε να είναι προφανές ότι από κανένα τμήμα Μαθηματικών δε βγαίνουν "οικονομολόγοι", ανεξαρτήτως των εσωτερικών κατευθύνσεων που έχουν αναπτυχθεί σε όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα (πανεπιστήμιο Πατρών, πανεπιστήμιο Κρήτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

Η ρύθμιση για τα επαγγελματικά δικαιώματα αναφέρεται μόνο στα παιδιά με έτος εισαγωγής μέχρι το 2012, κάτι λογικό και δίκαιο για όλους. Από το 2013-2014 όμως το τμήμα θα είναι ένα ενιαίο "κανονικό" τμήμα Μαθηματικών, χωρίς δηλαδή να γίνεται εισαγωγή των νέων φοιτητών στις δύο κατευθύνσεις με διαφορετικούς κωδικούς στο μηχανογραφικό δελτίο.

     
 
       
Τετ, 12 Ιούν 2013 3:49 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων για το 2013–2014

Υπάρχει ένα θέμα, μετά τις ανακοινώσεις των εισακτέων 2013 φαίνεται ότι μπορεί τελικά να είναι ξεχωριστοί κωδικοί στο μηχανογραφικό:
  τμ. Μαθηματικών (Κατεύθυνση: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ) __ 160 από 190 (2012)
  τμ. Μαθηματικών (Κατεύθυνση: ΣΑΧΜ) __ 160 από 120 (2012)

  τμ. Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων __ 190 από 175 (2012)

Λίγους θα στείλουν στη Σάμο, σίγουρα χωρούν κι άλλοι.

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση
για το ακαδημαϊκό έτος 2013–2014
(edit)

Spoiler:
Στα άλλα νησιά (δεν έχει αναρτηθεί ακόμη στο site του υπουργείου):

11.06.2013 έγραψε:
τμ. Περιβάλλοντος __ 80
τμ. Επιστημών της Θάλασσας __ 80
τμ. Γεωγραφίας __ 170
τμ. Πολιτισμικής Τεχνολογίας __ 115
τμ. Κοινωνιολογίας __ 95
τμ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας __ 140

τμ. Τροφίμων και Διατροφής __ 110

τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων __ 230
τμ. Ναυτιλίας __ 130
τμ. Οικονομίας και Διοίκησης __ 115

τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης __ 160
τμ. Προσχολικής Αγωγής __ 210
τμ. Μεσογειακών Σπουδών __ 130

τμ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων __ 105


Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση
για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013


Spoiler:
10-05-12 έγραψε:
τμ. Περιβάλλοντος __ 70
τμ. Επιστημών της Θάλασσας __ 70
τμ. Γεωγραφίας __ 160
τμ. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας __ 135
τμ. Κοινωνιολογίας __ 100
τμ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας __ 170

τμ. Τροφίμων και Διατροφής __ 100

τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων __ 220
τμ. Ναυτιλίας __ 115
τμ. Οικονομίας και Διοίκησης __ 90

τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης __ 210
τμ. Προσχολικής Αγωγής __ 200
τμ. Μεσογειακών Σπουδών __ 130

τμ. Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων __ 80


     
   
Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες (ώρα Ελλάδας) 
Μετάβαση στη:  
 

Σχετικές συζητήσεις - topics

Θεματική Ενότητα Πληροφορίες Δημοσιεύθηκε
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις ΑΘΗΝΑ: Open Science Fair: 6-8 Σεπτεμβ...

Συζήτηση: Ημερίδες - Συνέδρια - Ακαδημαϊκές Εκδηλώσεις Απαντήσεις: 0

Δευ, 24 Ιούλ 2017 8:41 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις ΑΘΗΝΑ: Διημερίδα "Tεχνοεπιστημον...

Συζήτηση: Ημερίδες - Συνέδρια - Ακαδημαϊκές Εκδηλώσεις Απαντήσεις: 0

Παρ, 17 Φεβ 2017 3:28 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις (ΑΘΗΝΑ): Πωλείται η εικονιζόμενη Κιθά...

Συζήτηση: Αγγελίες - Προσφορές Απαντήσεις: 0

Σαβ, 18 Απρ 2015 8:21 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» - Παρουσίαση υπουργείο...

από sgep
Συζήτηση: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Θεσμικό-Νομικό Πλαίσιο Απαντήσεις: 16

Πεμ, 31 Ιαν 2013 3:47 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις ΑΘΗΝΑ: Συνέδριο από το Βιομηχανικό Ορ...

από inertia
Συζήτηση: Ημερίδες - Συνέδρια - Ακαδημαϊκές Εκδηλώσεις Απαντήσεις: 0

Δευ, 03 Δεκ 2012 4:51 pm Τελευταίο Μήνυμα


Πρόσφατες συζητήσεις - topics