Αποθετήρια Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού (Mirror services)

   
   

 Idea Pool - Ιδέες, Προτάσεις, mini-Projects

 
Συγγραφέας Αποθετήρια Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού (Mirror services)
 
       
Παρ, 15 Φεβ 2019 6:06 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


inertia
Ανεμοδαρμένος
Ανεμοδαρμένος


Dec 14, 2003
5127


Όπως είναι ήδη γνωστό, ήδη από το 2014 ήδη υπάρχει ενεργή μια επικουρική υπηρεσία στην πύλη του MyAegean.

Παράθεση:
Το Αποθετήριο Ελεύθερου & Ανοιχτού Λογισμικού (FOSS) της πύλης της κοινότητας αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου, που παρέχει ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση μέσω φιλοξενίας δημοφιλών πακέτων λογισμικού. Η υπηρεσία είναι ενεργή από το Δεκέμβριο του 2014 και λειτουργεί με τη λογική «καθρεφτισμού» δημοφιλών πακέτων λογισμικού που είναι διαθέσιμα ως Ελεύθερο/Ανοιχτό Λογισμικό. Κάνουμε προσπάθεια ώστε να υπάρχει ορθή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και να υπάρχει άμεση συνεργασία-δικτύωση με τις αντίστοιχες κοινότητες FOSS που παρέχουν το Λογισμικό αυτό, ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση και ορθή αξιοποίηση των mirroring services.Για παράδειγμα, το Δεκέμβριο του 2014 ξεκίνησε η υπηρεσία υποστηρίζοντας όλα τα πακέτα λογισμικού του Apache Software Foundation, και αποτελέσαμε τον 7ο (πλέον, 4ο) mirror server στην Ελλάδα.

Είναι ένα έμπρακτο, συνεχές και εύρωστο πλαίσιο συνεργασίας που προσφέρει ένα μέρος πόρων στις κοινότητες Ελεύθερου-Ανοιχτού Λογισμικού προάγοντας την ιδέα της αλληλοπροσφοράς ώστε να είναι διαθέσιμη η πνευματική δημιουργική δουλειά για άμεση χρήση, για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.


Τί είναι το Αποθετήριο και η έννοια του Mirror (Καθρέφτης);
Spoiler:
Ο όρος Mirror (Καθρέφτης) στην επιστήμη των υπολογιστών χρησιμοποιείται για να δηλώσει πως ένα σύνολο δεδομένων είναι ακριβώς ίδιο με ένα άλλο (το ένα είναι καθρέφτης του άλλου). Στο διαδίκτυο, ένα mirror site είναι ένα ακριβές αντίγραφο κάποιου άλλου site και χρησιμοποιείται ως βοηθητικό ούτως ώστε να μην υπερφορτώνεται το αυθεντικό. Συναντάται κυρίως σε sites που έχουν μεγάλη κίνηση ή προσφέρουν αρκετά αρχεία για κατέβασμα από τους χρήστες. Ένα mirror site λέγεται ότι είναι ζωντανό (live mirror) όταν αναβαθμίζεται αυτόματα στην περίπτωση που αναβαθμιστεί το αυθεντικό site.

Η τεχνική αυτή επιτρέπει στους χρήστες να κατεβάζουν τα αρχεία που περιέχει ένα site πολύ πιο γρήγορα. Εάν για παράδειγμα ένα site που βρίσκεται στην Αγγλία αποφασίσει να εγκαταστήσει έναν mirror του στην Ελλάδα, τότε οι Έλληνες χρήστες θα κατεβάζουν τα αρχεία του site από τον ελληνικό mirror server και όχι από τον αυθεντικό server. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να επιτευχθούν πολύ υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς των αρχείων.

Ένα πολύ δημοφιλές site μπορεί να δημιουργήσει καθρέφτες του (mirror sites) για σωστότερη κατανομή φορτίου. Για παράδειγμα, εάν μία διανομή Linux διατίθεται για κατέβασμα σαν ένα μεγάλο αρχείο iso, τότε συμφέρει να δημιουργηθούν διάφορα mirror sites σε πολλές χώρες ούτως ώστε ο κεντρικός server να μην καταστεί μή διαθέσιμος από τις εκατοντάδες αιτήσεις που θα δεχθεί, αλλά το φορτίο αυτό να κατανεμηθεί κατάλληλα.Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα;
Spoiler:
Ο όρος «Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα» (ΕΛ/ΛΑΚ) ομαδοποιεί το Ελεύθερο Λογισμικό (ΕΛ) και το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΛΑΚ). Ως σύνολο περιγράφει λογισμικό το οποίο διατίθεται με ειδικές άδειες οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να μελετήσουν, να τροποποιήσουν και να βελτιώσουν το λογισμικό. Ο τεχνικός τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό είναι η διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα από αποθετήρια (source code repositories). Οι αντίστοιχοι αγγλικοί όροι είναι Free Software και Open Source Software ενώ η ομαδοποίηση αναφέρεται συνήθως ως FOSS (Free and Open Source Software) ή FLOSS (Free/Libre/Open Source software).

Οι όροι αυτοί δεν αναφέρονται σε λογισμικό που διατίθεται δωρεάν (freeware) καθώς το ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα μπορεί να έχει (μεγάλη) τιμή πώλησης, ενώ αντίθετα υπάρχουν πολλά πακέτα «δωρεάν» λογισμικού των οποίων ο πηγαίος κώδικας είναι μη προσβάσιμος σε άτομα εκτός της εταιρείας παραγωγής. Στον αντίποδα βρίσκεται το «κλειστό» (closed source) ή «ιδιοταγές» (proprietary) λογισμικό, του οποίο ο πηγαίος κώδικας παραμένει κρυφός σε τρίτα άτομα (συμπεριλαμβανομένων των χρηστών του λογισμικού).

Οι δύο αυτές ομάδες (Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα) περιγράφουν λογισμικό με παρόμοια μοντέλα ανάπτυξης και διάθεσης. Η κύρια διαφορά είναι ότι ο όρος Ελεύθερο Λογισμικό εστιάζει στις ελευθερίες που παρέχονται στο χρήστη μέσω της αδειοδότησης, ενώ το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα δίνει έμφαση στο τεχνικό σημείο της διαθεσιμότητας του πηγαίου κώδικα και της δυνατότητας συνεργατικής ανάπτυξης. Από νομική άποψη, αυτές οι διαφορετικές προτεραιότητες εκφράζονται με χρήση αντίστοιχων αδειών χρήσης του λογισμικού. Για παράδειγμα, το Ελεύθερο Λογισμικό διατίθεται με άδεια που εξασφαλίζει τις ελευθερίες προς το χρήστη και απαγορεύει τον περιορισμό τους.

Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι διατυπώνουν στους όρους «Ελεύθερο» και «Ανοικτό» λογισμικό αναφερόμενοι στο ίδιο πράγμα, υπάρχει μια μικρή ιδεολογική διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Σύμφωνα με το Free Software Foundation, οι ελευθερίες που δίνει μια άδεια χρήσης λογισμικού είναι οι εξής:

  • Η ελευθερία να τρέξεις το πρόγραμμα, για οποιονδήποτε σκοπό (freedom 0)
  • Η ελευθερία να διαβάσεις ή να τροποποιήσεις τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος (και κατά συνέπεια και το ίδιο το πρόγραμμα) για ιδιωτική χρήση (freedom 1)
  • Η ελευθερία του να αντιγράψεις το αρχικό πρόγραμμα και να το δώσεις σε κάποιον τρίτο (freedom 2)
  • Η ελευθερία του να μπορείς να δημοσιοποιείς τροποποιημένες και βελτιωμένες εκδόσεις του προγράμματος σε τρίτα άτομα (freedom 3)


Οι περισσότερες EULA (End-User Licence Agreement) των ιδιοταγών προγραμμάτων δίδουν μόνο την ελευθερία (0) και απαγορεύουν ρητά ως ποινικό αδίκημα κατά πνευματικής ιδιοκτησίας τις υπόλοιπες. Θεωρητικά, οποιοδήποτε πρόγραμμα δίδει και την ελευθερία (1) θεωρείται ότι εμπίπτει στην κατηγορία του ανοικτού λογισμικού (ή λογισμικού ανοικτού κώδικα, open source software), άσχετα με το εάν επιτρέπει τις ελευθερίες (2) και (3). Τα προγράμματα τα οποία δίνουν και τις τέσσερις ελευθερίες χρήσης ανήκουν στο ελεύθερο λογισμικό (free software). Στην πράξη τώρα, η συντριπτική πλειονότητα των προγραμμάτων ανοικτού κώδικα είναι και ελεύθερα, δηλαδή επιτρέπουν (υπό κάποιους όρους) στον χρήστη να τροποποιήσει τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος και να τον δώσει σε τρίτα άτομα. Ελάχιστα είναι τα προγράμματα που παρέχουν μεν τον πηγαίο τους κώδικα, απαγορεύουν δε τη δημοσίευσή του (αυτούσιου ή τροποποιημένου) σε τρίτους. Για τον λόγο αυτό, οι όροι «ελεύθερο» και «ανοικτό» λογισμικό έχουν γίνει πλέον σχεδόν συνώνυμοι.


Πληροφορίες επίσης:
http://my.aegean.gr/web/faq-12-Services-FOSS-Mirrors-Repository.html


Η προσφορά αυτή γίνεται -προφανώς- χωρίς κανένα χρηματικό / κερδοσκοπικό όφελος. Απαιτεί όμως ένα σύνολο πόρων και την ανάγκη μιας εύρωστης υποδομής και υπηρεσιών, για τις οποίες μοχθούμε άοκνα ώστε να προσφέρονται απρόσκοπτα και απλόχερα, προς όλους.

Στο νήμα συζήτησης εδώ θα προσθέτουμε μερικές πληροφορίες ή προτάσεις καθώς και εξελίξεις (τύπου changelogs) για την εξέλιξη των ενεργειών. Προσκαλούμε όλες και όλους να μας βοηθήσουν με τυχόν προτάσεις τους για προσθήκη νέων πακέτων/αποθετηρίων καθώς και όποια στοιχεία κρίνουν πως μπορούν να σταθούν βοηθητικά! Καλοδεχούμενη κάθε υποστήριξη προς την πρωτοβουλία!

Cool

     
 
       
Παρ, 15 Φεβ 2019 6:26 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


inertia
Ανεμοδαρμένος
Ανεμοδαρμένος


Dec 14, 2003
5127


Για να βοηθήσουμε, ανοίξαμε ένα μικρό (ανεπίσημο) pad για
Idea ιδέες-σημειώσεις-προτάσεις εδώ: http://pad.myaegean.gr/p/mirrorsuggestions

Υπενθυμίζουμε: να έχετε υπόψη σας ότι συνιστά όλο αυτό μια εθελοντική πρωτοβουλία, οπότε δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε κάθε αίτημα εγκαίρως, καθώς υπάρχουν πολλές μέρες για μας για άλλα υποχρεωτικά θέματα που προκύπτουν, και προσπαθούμε να δώσουμε προτεραιότητα στις προσπάθειές μας σε πολλά πράγματα. Επιπλέον σε αυτό το πλαίσιο, οι πόροι είναι περιορισμένοι, αλλά ελπίζουμε να υπάρξει κλιμάκωση όσο υπάρχει ανάγκη και γίνονται περισσότερο δημοφιλείς αυτές οι κινήσεις. Πιθανότατα, θα υπάρξουν πιθανότητες να προστεθούν περισσότερα πράγματα στο εγγύς μέλλον.

Για να μας βοηθήσετε, συμπεριλάβετε ένα σύνδεσμο από έναν επίσημο φορέα-πάροχο (ομάδα-ιδιοκτήτης του έργου, ή ίδρυμα) που εξηγεί λεπτομερώς ποια είναι τα βήματα για την προσθήκη. Χρειαζόμαστε τις απαιτήσεις αποθήκευσης και συχνότητας, ώστε να υπολογίσουμε πόσο απόθεμα από τους πόρους θα διατεθούν πιθανώς για κάθε έργο. Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία εκτιμάται πολύ.
(Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει λεπτομέρειες σχετικά με τον αποθηκευτικό χώρο, ώστε να ξέρουμε και να προσφέρουμε και προηγούμενες εκδόσεις για μακροχρόνια παροχή)

Φυσικά, εδώ το παρόν νήμα είναι επίσης κατάλληλο (και προτείνεται!) για όσες/όσους συμμετέχουν, ώστε να είναι πλουσιότερη η τεκμηρίωση και όποιες πληροφορίες.

Αν έχετε την καλοσύνη λοιπόν, δώστε ιδέες και feedback! Το χρειαζόμαστε και μακάρι να έχουμε καλά νέα σύντομα!


Παράθεση:
On the mirrors repository infrastructure we support some various opensource software. This includes projects of the Apache Software Foundation as well as some Linux distros. In this document here, we offer a feedback option for people who like to join our initiative and suggest us ideas for including some more projects. We all need people like you to create and participate actively into FLOSS projects! Please, bare in mind that we are a voluntary initiative, so we cannot answer to every request on time, as there are a lot of busy days for us for other mandatory issues that come up.

We should also note that we do not offer any "official" way for others to make requests for our mirror service, at this moment, that's why you may not yet find an appropriate communication channel for that.
That is on purpose, because we try to prioritize our efforts on lots of stuff. In additional to that context, we slowly integrate mirror repositories as we expect some scaling on our infrastucture on the forthcoming months. Probably, there would be more chances to add some more stuff, in the near future.

Please add your ideas below!
For helping us out, include a URI from official build owner (team, project owner or foundation) that explaigns in detail which are the steps for the addition.
We need the storage and frequency requirements so to calculate how much of resources would probably be allocated for every project. Any additional info is very much appreciated.
(Make sure to add details on storage space, as we may offer previous versions as well, for a long-term preservation).

That could probably be all! Smile Thank you!


===========================
ADDING MORE REPOSITORIES
SUGGESSTIONS FOR MIRRORS
===========================APACHE SF: https://www.apache.org/info/how-to-mirror.html

LINUX - ArchLinux: https://wiki.archlinux.org/index.php/DeveloperWiki:NewMirrors

LINUX - LinuxMint: https://www.linuxmint.com/mirrors.php

LINUX - Ubuntu: https://wiki.ubuntu.com/Mirrors

LINUX - MX/antiX: https://mxlinux.org/wiki/rsync-server/mirroring-mxantix-linux

LINUX - Dynebolic: https://www.dyne.org/software/dynebolic/ [?]

CPAN: https://www.cpan.org/misc/how-to-mirror.html

PHP: https://secure.php.net/mirroring.php

MariaDB: https://mariadb.com/kb/en/library/mirror-sites-for-mariadb/

MySQL: https://dev.mysql.com/downloads/how-to-mirror.html

VLC player: https://wiki.videolan.org/Mirrors

LibreOffice: https://wiki.documentfoundation.org/Infra/Mirroring( ... continue below this line )


...

..


     
   
Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες (ώρα Ελλάδας)


   


 
Μετάβαση στη:  
 

Σχετικές συζητήσεις - topics

Θεματική Ενότητα Πληροφορίες Δημοσιεύθηκε
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Swifters (Ομάδα λογισμικού Apple)

από johnmast
Συζήτηση: [ΣΑΜΟΣ] Swifters Απαντήσεις: 0

Τρι, 03 Οκτ 2017 9:42 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις ΑΘΗΝΑ: Open Science Fair: 6-8 Σεπτεμβ...

Συζήτηση: Ημερίδες - Συνέδρια - Ακαδημαϊκές Εκδηλώσεις Απαντήσεις: 0

Δευ, 24 Ιούλ 2017 8:41 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις ΧΙΟΣ: Ανοιχτό - Διαδικτυακό σεμινάριο...

Συζήτηση: Ημερίδες - Συνέδρια - Ακαδημαϊκές Εκδηλώσεις Απαντήσεις: 0

Κυρ, 04 Μάϊ 2014 5:45 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις ΣΑΜΟΣ: 2ο Θερινό Σχολείο στη Ανοιχτή ...

από Nito
Συζήτηση: Ημερίδες - Συνέδρια - Ακαδημαϊκές Εκδηλώσεις Απαντήσεις: 0

Παρ, 28 Μάρ 2014 12:46 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις [Wishlist] (web-)services για τα τμήμ...

από tzorvas
Συζήτηση: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ακαδημαϊκή Κοινότητα Απαντήσεις: 5

Παρ, 17 Μάϊ 2013 4:13 pm Τελευταίο Μήνυμα


Πρόσφατες συζητήσεις - topics