Ψηφίσματα 73ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε.

   
   

 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Θεσμικό-Νομικό Πλαίσιο

 
Συγγραφέας Ψηφίσματα 73ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε.
 
       
Τρι, 03 Σεπ 2013 9:52 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


inertia
Ανεμοδαρμένος
Ανεμοδαρμένος


Dec 14, 2003
5131


Από πρόσφατη ανακοίνωση-κοινοποίηση εκ μέρους της πρυτανείας του ιδρύματος:

Ψηφίσματα 73ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
(Κέρκυρα, 30-31 Αυγούστου 2013)


Παράθεση:
73η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε.
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κέρκυρα, 30-31 Αυγούστου 2013


ΓΕΝΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων διεξήχθη στην Κέρκυρα σε μία κρίσιμη για τη χώρα περίοδο. Η Σύνοδος υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης της ενότητας όλης της Πανεπιστημιακής κοινότητας ιδιαίτερα στην σημερινή κρίσιμη συγκυρία. Κάθε είδους διαθεσιμότητα διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ διακυβεύει τη δυνατότητα λειτουργίας τους, στοχεύοντας έναν από τους πλέον ανταγωνιστικούς και παραγωγικούς θεσμούς της εθνικής ανάπτυξης, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Τα Πανεπιστήμια ενωμένα με κάθε τρόπο για να υπερασπιστούν το δικαίωμα κάλυψης των λειτουργικών αναγκών τους με βάση τα οργανογράμματα που καταθέτουν άμεσα στο πλαίσιο των Οργανισμών των Ιδρυμάτων, δηλώνουν ότι σε περίπτωση κάθε είδους διαθεσιμότητας θα ασκήσουν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Η Σύνοδος καλεί όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με κοινή τους δράση να μην επιτρέψουν τη διάλυση των Πανεπιστημίων και αναλαμβάνει να ενημερώσει την ελληνική κοινωνία.

Η Σύνοδος επισημαίνει τις σημαντικές καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση της διοικητικής μεταρρύθμισης τους από το ΕΣΠΑ σε μια συγκυρία όπου ζητείται επιμόνως η διοικητική αναδιοργάνωση των Ιδρυμάτων.

Σχετικά με έγγραφο που απέστειλε το Υπουργείο, που αναφέρεται στις διαδικασίες εκλογής Κοσμήτορα επισημαίνεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν αφήνει περιθώρια ερμηνείας ως προς τη βάση υπολογισμού της νόμιμης πλειοψηφίας, που είναι το σύνολο των εκλεκτόρων. Κάθε αντίθετη προσέγγιση είναι παράνομη.

Στη σημερινή συγκυρία που τα προβλήματα της ανώτατης εκπαίδευσης είναι κοινά για το σύνολο των Πανεπιστημίων, η Σύνοδος αποφάσισε να προχωρήσει στη θεσμική συγκρότησή της σε ενιαίο φορέα για να αντιμετωπίσει αποφασιστικότερα τα προβλήματα αυτά.

Με δεδομένο ότι οι θέσεις του Π.Δ. 407/80 περιορίζονται λόγω μνημονίου σε 20, η Σύνοδος ζητεί να προβλεφθεί στο άρθρο 39 του σχεδίου νόμου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να ενταχθούν άμεσα οι ΙΔΑΧ με διδακτορικό σε θέσεις ΕΔΙΠ μετά από την προβλεπόμενη κρίση χωρίς την προϋπόθεση δημοσίευσης Οργανισμού.

Σε σχέση με τις επιχειρούμενες αλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η Σύνοδος επισημαίνει ότι αν και βελτιώνουν την υπάρχουσα κατάσταση, παραμένουν προσανατολισμένες στην ίδια αδιέξοδη λογική που μετατρέπει τα Λύκεια σε εξεταστικά κέντρα και στερεί από τα ΑΕΙ κάθε δυνατότητα συμμετοχής στην επιλογή των υποψηφίων.

___________

πηγή: https://forum.aegean.gr/download/file.php?id=12388


Παράθεση:

73η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε.
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κέρκυρα, 30-31 Αυγούστου 2013


ΨΗΦΙΣΜΑ
Διαθεσιμότητα Διοικητικών Υπαλλήλων ΑΕΙΗ Σύνοδος των Πρυτάνεων θεωρεί ότι η εφαρμογή του “σχεδίου μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης” στην Ανώτατη Εκπαίδευση, εκτός των σοβαρών ζητημάτων νομιμότητας που εγείρει, θα οδηγήσει σε διαθεσιμότητα έως και απόλυση εργαζομένων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του παραγόμενου εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου των ΑΕΙ , καθώς και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των Ιδρυμάτων. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων, θεωρεί νομικά έωλη και λειτουργικά επικίνδυνη την ανταπόκριση των ΑΕΙ στο περιεχόμενο τού από 14/8/2013 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Μεταρρυθμιστικές Δράσεις ΥΠΑΙΘ-ΑΕΙ) σχετικά με νέα οργανογράμματα.

Η σύνταξη οργανογραμμάτων σε πολυεπίπεδα ΝΠΔΔ όπως τα ΑΕΙ απαιτεί μία
συγκροτημένη και στοχευμένη προσέγγιση προς όφελος των Ιδρυμάτων και του δημοσίου συμφέροντος, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος του Οργανισμού κάθε Πανεπιστημίου. Πρότυπο σχέδιο Οργανισμού έχει προετοιμαστεί από τη συσταθείσα προς τούτο Επιτροπή της Συνόδου. Το σχέδιο αυτό πρόκειται σε εύλογο χρονικό διάστημα να τεθεί προς τελική επεξεργασία στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και στη συνέχεια να διατεθεί στα ΑΕΙ για εξειδικευμένη προσαρμογή.

O αριθμός των Διοικητικών Υπαλλήλων των Πανεπιστημίων (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) της χώρας δεν υπερβαίνει τους 6.213 (αντίθετα με τα στοιχεία περί 10.200). Η ενδεχόμενη δε μείωσή του κατά 1.500 άτομα μέσω της διαθεσιμότητας, θα ενισχύσει τα αρνητικά αποτελέσματα: (α) του ραγδαία αυξανόμενου ρυθμού συνταξιοδότησης των υπηρετούντων, (β) του μη διορισμού μέχρι σήμερα των επιτυχόντων του πρώτου διαγωνισμού ΑΣΕΠ για ΑΕΙ, έτους 2009, (γ) των ήδη σοβαρών απωλειών προσωπικού που υπέστησαν τα ΑΕΙ κατά το πρώτο κύμα διαθεσιμότητας.

Τα ελληνικά ΑΕΙ είναι διαχρονικά υποστελεχωμένα σε όλα τα επίπεδα και οποιαδήποτε μείωση μέσω διαθεσιμότητας μονίμων υπαλλήλων και ΙΔΑΧ θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των ιδρυμάτων.

H Σύνοδος καλεί την πολιτική ηγεσία να αναλογιστεί τη σημασία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της παραγωγής και αξιοποίησης του επιστημονικού έργου για την ελληνική κοινωνία και οικονομία καθώς και τις άκρως αρνητικές συνέπειες τέτοιων επιλογών. Επίσης καλεί όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε κοινή δράση για την αποτροπή των μέτρων της διαθεσιμότητας

___________

πηγή: https://forum.aegean.gr/download/file.php?id=12389### πηγή ανακοίνωσης: https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=28&t=13236

     
   
Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες (ώρα Ελλάδας)


   


 
Μετάβαση στη:  
 

Σχετικές συζητήσεις - topics

Θεματική Ενότητα Πληροφορίες Δημοσιεύθηκε
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Παρατήρηση της συνόδου των πλανητών (...

από maximos
Συζήτηση: [ΛΕΣΒΟΣ] (ΠΑΛΑΙΑ) Αστρονομική Ομάδα Απαντήσεις: 0

Σαβ, 25 Μάϊ 2013 1:24 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Διημερίδα της Συνόδου Πρυτάνεων Ελλην...

από e3iswsi
Συζήτηση: Ημερίδες - Συνέδρια - Ακαδημαϊκές Εκδηλώσεις Απαντήσεις: 0

Παρ, 30 Μάρ 2012 9:48 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Σχολιασμός Απόφασης Συνόδου Πρυτάνεων...

από axos
Συζήτηση: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Θεσμικό-Νομικό Πλαίσιο Απαντήσεις: 0

Κυρ, 03 Ιούλ 2011 6:48 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Ενημέρωση για τις Αποφάσεις της 15ης ...

από inertia
Συζήτηση: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Θεσμικό-Νομικό Πλαίσιο Απαντήσεις: 1

Δευ, 07 Ιούν 2010 3:46 pm Τελευταίο Μήνυμα


Πρόσφατες συζητήσεις - topics