Συχνές Ερωτήσεις: Services-Pithos-Repository
Απάντηση

Τι είναι ο ΠΙΘΟΣ;

Το Αποθετήριο «Πίθος» της πύλης της κοινότητας My.Aegean.gr αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου, που παρέχει ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση σε υλικό που παράγεται μέσα από δράσεις που αφορούν την κοινότητα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συνδεόμενες ή συνεργαζόμενες δράσεις & ομάδες. Το αποθετήριο συμβάλλει στη συστηματική συλλογή, οργανωμένη διαχείριση και ηλεκτρονική διάθεση ανοικτού περιεχομένου, ενώ παράλληλα, συνεισφέρει στην αποθήκευση και μακροχρόνια διατήρησή του. Ο σκοπός του αποθετηρίου είναι να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο σχετικό περιεχόμενο προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Συνιστά μια ενοποιημένη προσπάθεια διαμόρφωσης δομών ελεύθερης πρόσβασης για υποστήριξη και αρχείο υλικού. Βασικοί στόχοι των δομών αυτών είναι η πρόθεση για ανεξάρτητους (χωρίς την ανάγκη να βασιζόμαστε σε τρίτες εμπορικές υπηρεσίες-λύσεις) ανοιχτούς χώρους πρόσβασης και διατήρησης των αρχείων.

 

PITHOS.myaegean.gr Repository cover photo


[ Επιστροφή ]

Περιεχόμενο και Χρήση

Το Αποθετήριο «Πίθος» της πύλης της κοινότητας My.Aegean.gr περιέχει υλικό που παράγεται μέσα από δράσεις της κοινότητας, τα μέλη της, τις φοιτητικές ομάδες του ιδρύματος ή παράλληλες δράσεις, άλλα και μεμονωμένους δημιουργούς. Με γνώμονα την αρχή της ανοικτής πρόσβασης, όλο το περιεχόμενο του αποθετηρίου είναι ελεύθερα προσβάσιμο, διευκολύνοντας την παρουσίαση του υλικού. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω διάχυσης, προβολής και αξιοποίησής του από όσους ενδιαφέρονται να μελετήσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό.

Στο νεοσύστατο χώρο με το όνομα - διακριτικό τίτλο "Πίθος" (προσοχή: μην μπερδευτείτε με την ομώνυμη υπηρεσία της ΕΔΕΤ) θα βρείτε χώρους όπου ανεβαίνουν αρχεία μεγάλου όγκου συνήθως, δίχως να επιβαρύνονται άλλες δομές της πύλης. Οι χώροι αυτοί περιλαμβάνουν ήδη αρκετά αρχεία όπως υψηλής ανάλυσης βίντεο από θεατρικές παραστάσεις, συνθέσεις εκδηλώσεων ή υλικό από φεστιβάλς, είτε ομιλίες.


[ Επιστροφή ]

Σε ποιους απευθύνεται;

Το αποθετήριο «Πίθος» της πύλης της κοινότητας My.Aegean.gr απευθύνεται σε όλα τα μέλη της κοινότητας, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αναζητήσει ή να ανατρέξει σε υλικό δράσεων μες στην πορεία του χρόνου. Το ανέβασμα-συλλογή υλικού γίνεται μέσω προ-συνεννόησης και με συντονισμό μεταξύ των άμεσα εμπλεκόμενων πλευρών-ανθρώπων ή ομάδων/συλλογικοτήτων που επιθυμούν κάτι τέτοιο.

 

Το περιεχόμενο που φιλοξενείται, παρέχεται με τη σύμφωνη γνώμη των δημιουργών του για λόγους διάσωσης, διαφύλαξης και απρόσκοπτης διαθεσιμότητάς του, χωρίς κερδοσκοπικό όφελος. Αξιώνουμε το σεβασμό και ορθή τεκμηρίωση όλων των εμπλεκόμενων προσώπων/φορέων.


[ Επιστροφή ]

Πληροφορίες και πόροι

Στον χώρο της ΦωτοGallery γνωρίζουμε ήδη πως από τη χρονιά 2007 διατηρούμε ένα πολύ πλούσιο αρχείο φωτογραφιών, που συνάμα τροφοδοτεί και υποστηρίζει φοιτητικές δράσεις & εκδηλώσεις του ιδρύματος με ειδικά άλμπουμς όπως αυτά των φοιτητικών ομάδων, ή της Πολιτιστικής Εβδομάδας ή άλλα π.χ. Ορκομωσίες ως λευκώματα διαχρονικής αξίας. Οι δομές αυτές εξελίσσονται και ανα-τακτοποιούνται εδώ και λίγο καιρό.

Η κίνηση γίνεται με μή-κερδοσκοπικά κριτήρια και με εθελοντική εργασία των ενδιαφερόμενων, σε μια αμεσοσυμμετοχική λογική δράσης, σεβόμενη τη θεμελιώδη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας MyAegean.TL;DR  (εν συντομία)

Ο νεοσύστατος χώρος του Αποθετηρίου Υλικού ΠΙΘΟΣ: http://pithos.myaegean.gr/ της κοινότητας MyAegean είναι ανοιχτός δίχως περιορισμούς.

Το υλικό διατίθεται για απευθείας download και δρα σαν μια "βιβλιοθήκη" ή όπως λέει κι η λέξη, "αποθετήριο" υλικού. Στόχος είναι η διατήρηση (preservation) & αρχειοθέτηση (archiving) υλικού ομάδων, δράσεων, εκδηλώσεων, ανεξάρτητη από τρίτους φορείς ή εμπορικές υπηρεσίες.Το Αποθετήριο οπωσδήποτε μπορεί να διαμορφωθεί ακόμη καλύτερα όσο προχωρά ο καιρός, αλλά αποτελεί μια άμεσης χρήσης λειτουργική δομή που προσφέρεται εδώ και καιρό πιλοτικά, για όλους. Προτάσεις, ιδέες και άλλες σκέψεις προς την βελτίωση των δράσεων & υπηρεσιών είναι πάντα καλοδεχούμενες και -φυσικά- όποιοι θέλουν μπορούν να βοηθήσουν άμεσα![ Επιστροφή ]

Ποιά η σχέση με την ομώνυμη υπηρεσία της ΕΔΕΤ (GRNET);

Σύντομη απάντηση: Αυτήν τη στιγμή, καμία.


Μια εισαγωγή:

PITHOS_GRnet

Στα πλαίσια της διεύρυνσης των υπηρεσιών της κοινότητας, ξεκινήσαμε πιλοτικά να προσφέρουμε δημόσια προσβάσιμο αποθηκευτικό χώρο μέσω της υπηρεσίας του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Η ΕΔΕΤ ΑΕ (GRNET S.A.) από το 1998 αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών & Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες, με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ισότιμη συμμετοχή των μελών της στην παγκόσμια Κοινωνία της Γνώσης. Παράλληλα, αναπτύσσει εφαρμογές που εξοικονομούν πολύτιμους πόρους στην ελληνική πολιτεία, εκσυγχρονίζουν τις δημόσιες λειτουργικές δομές και εισάγουν νέα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων οργανισμών, των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών κοινοτήτων, των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.

Η υπηρεσία Pithos της ΕΔΕΤ έχει σταματήσει την λειτουργία της από τις 11/07/2014. Διάδοχος της υπηρεσίας είναι το pithos+ που αποτελεί μέρος της υπηρεσίας ~okeanos.


Η συνέχεια-εξέλιξη:

Στα πλαίσια μιας συγκυρίας αναβάθμισης και ενίσχυσης του εξοπλισμού της πρωτοβουλίας MyAegean τη χρονιά 2014 όλη η παροχή που πιλοτικά προσφερόταν από την υπηρεσία της ΕΔΕΤ πλέον εντάχθηκε οργανικά στην πανεπιστημιακή υποδομή μας και παρέχεται από την ίδια την πύλη όπως και οι περισσότερες υπηρεσίες. Μαζί με αυτήν την εξέλιξη, προσφέρεται περισσότερη ευελιξία και δυνατότητες, με ελάχιστους περιορισμούς και περισσότερα προνόμια για τους ενδιαφερόμενους.

Η υπηρεσία «ΠΙΘΟΣ» της πύλης My.Aegean.gr διατήρησε την ονομασία (που αντλεί η ίδια εν μέρει έμπνευση από τη μυθολογία και παράδοση), για να τιμήσει την αρχική ιστορική παροχή (που μας ενέπνευσε να εκκινήσουμε αυτήν την υπηρεσία).
Και για έναν επίσης λόγο: μας φάνηκε εξαιρετικό όνομα, υποδηλώνοντας την έννοια του Αποθετηρίου, ως ένα «δοχείο» μεγάλου όγκου και χρηστικότητας, όπου μπορούμε να διατηρήσουμε, διασώσουμε και παρέχουμε αξιόλογο και πολύτιμης αξίας υλικό.


[ Επιστροφή ]

Σου φάνηκε χρήσιμο; Μοιράσου το!