Συνένωση πανεπιστημίων/τμημάτων και κατάργηση άλλων

   
   

 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Θεσμικό-Νομικό Πλαίσιο

 
Συγγραφέας Συνένωση πανεπιστημίων/τμημάτων και κατάργηση άλλων
 
       
Κυρ, 21 Οκτ 2012 1:58 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Ενημέρωση από τη συνάντηση των Προεδρείων
των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και της ΕΕΕ
(Αθήνα, 21.10.2012)

Spoiler:
Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», συγχωνεύσεις στα Ερευνητικά Κέντρα και άλλα επείγοντα θέματα των ακαδημαϊκών λειτουργών και των ερευνητών

(α) Αναδιάρθρωση Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας
  Ο Υπουργός δήλωσε ότι εντός της εβδομάδας θα προχωρήσει στο διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΙΠ και παράλληλα στη σύσταση επιτροπών, οι οποίες θα διαμορφώσουν τα κριτήρια για το χωροταξικό ανασχεδιασμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης και θα παρακολουθήσουν την εξέλιξη του όλου εγχειρήματος. Κάλεσε τις Ομοσπονδίες να ορίσουν τους εκπροσώπους τους σε αυτές τις επιτροπές. Την ίδια πρόσκληση θα απευθύνει και στις άλλες εμπλεκόμενες πλευρές.

  Επίσης, το Υπουργείο θα προβεί σε κατάλληλες δράσεις, ώστε το θέμα να έλθει στο επίκεντρο των ενδιαφερομένων και θα προχωρήσει στην πρόσκληση έγκυρων ακαδημαϊκών από το διεθνή χώρο, οι οποίοι έχουν εμπλακεί με επιτυχία σε ανάλογα εγχειρήματα στις χώρες τους.

  Στόχος του Υπουργείου είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένης πρότασης μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Επίσης πρόσθεσε ότι σε πρώτη φάση θα ζητήσει από τις διοικήσεις των ΑΕΙ και μάλιστα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, να κάνουν προτάσεις για το χωροταξικό των Ιδρυμάτων τους ή για συνεργασίες με άλλα Ιδρύματα.

(β) Συγχωνεύσεις Ερευνητικών Κέντρων
  Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα προσκαλέσει σε νέα συνάντηση την ΕΕΕ, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, εντός της επόμενης εβδομάδας, για να συζητηθούν αναλυτικά όλα τα επείγοντα θέματα που απασχολούν την κοινότητα των ΕΚ της ΓΓΕΤ.

(γ) ΤΑΙΠΕΔ
  Ο Υπουργός μας δήλωσε ότι δεν ήταν στις προθέσεις της Κυβέρνησης η εμπλοκή του ΤΑΙΠΕΔ στην ακίνητη περιουσία των Ιδρυμάτων και των εποπτευομένων από αυτά οργανισμών και για την αποφυγή οποιασδήποτε μελλοντικής παρερμηνείας τη Δευτέρα θα αναδιατυπωθεί το άρθρο 5α από το σχετικό Νομοσχέδιο, ώστε να εξαιρεί τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Παιδείας φορείς.

(δ) Διορισμός των νεοεκλεγμένων καθηγητών ΑΕΙ και ερευνητών
  Ο Υπουργός δήλωσε ότι το 2012 δεν θα γίνουν διορισμοί. Εκτιμά ότι το 2013 θα διορισθούν το πολύ 100 σε μια αναλογία που ίσως να προσεγγίζει το 20 προς 1. Πιθανολόγησε ότι τον επόμενο χρόνο δεν θα υπάρχουν καθόλου πιστώσεις για συμβασιούχους διδάσκοντες.

(ε) Μισθολόγιο των Ακαδημαϊκών Δασκάλων και Ερευνητών
(στ) Διορισμός νεοεκλεγέντων καθηγητών με μεταφορά πίστωσης
(ζ) Χρηματοδότηση της Έρευνας
(η) Θέματα των Σχολών Επιστημών Υγείας και των Λειτουργών τους
(θ) Νέος Νόμος για την Έρευνα - ΕΣΠΕΚ
(ι) Μεταφορά χρονοεπιδόματος και ακαδημαϊκής προϋπηρεσίας
(ια) Κανονιστικές αποφάσεις για εξελίξεις και εκλογές καθηγητών ΑΕΙ
(ιβ) Απόδοση του 15% στους ΕΛΚΕ
(ιγ) Συνυπηρέτηση συζύγων των καθηγητών ΑΕΙ


Έκτακτη σύνοδος πρυτάνεων (Λαύριο, 20.10.2012)

Σχέδιο Νομοθετικής Ρύθμισης σχετικά με την Ακίνητη Περιουσία των ΝΠΔΔ

Spoiler:
Ομόφωνο Ψήφισμα

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων υπογραμμίζει τις δραματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έχουν περιορισθεί να λειτουργούν σήμερα τα Πανεπιστήμια, με την πλήρη κατάλυση της διοικητικής και οικονομικής τους αυτοτέλειας, σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγματος.

Οι Πρυτανικές Αρχές διοικούν πλέον τα Πανεπιστήμια υπό τη Δαμόκλειο σπάθη της παράβασης καθήκοντος και την προσεπίκληση του Εισαγγελέα κατ’ εντολή των Αρχών. Τα αδιέξοδα στα οποία οδηγούνται οι εκλογικές διαδικασίες αναδεικνύουν τα προβλήματα του ν.4009/11 - 4076/12 και επιβάλλουν την κατάδειξή τους στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Η αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα διατάξεων των ν.4009/11 και 4076/12 υποβάλλεται μετά από αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Πανεπιστημίων και συνοδεύεται με αίτηση ακύρωσης αναφορικά με τις εκλογικές διαδικασίες της ταξινομικής, επιστολικής/ηλεκτρονικής ψήφου και άλλων που στερούνται φερεγγυότητας ως προς την αξιοπιστία τού εκλογικού αποτελέσματος. Με αυτά τα δεδομένα, με Συμβούλια εκλεγμένα ή διορισμένα, τα Πανεπιστήμια δεν μπορούν να επιτελέσουν την αποστολή τους.
  • Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει τη μεταβίβαση της πανεπιστημιακής περιουσίας στο ΤΑΙΠΕΔ (προσθήκη στο άρθρο 5Α του ν3986/11) και την αφαίρεση της διαχείρισης και αξιοποίησης της (αντικατάσταση του άρθρου 27, §25α, του ν1892/90), ουσιαστικά δημεύει τις υποδομές και την περιουσία των Πανεπιστημίων, χάριν κάλυψης του δημοσίου χρέους. Απαιτείται να εξαιρεθεί από το εν λόγω νομοσχέδιο η πάσης φύσεως πανεπιστημιακή περιουσία καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 109 του Συντάγματος.

  • Για τον ίδιο σκοπό, δημεύονται ιδιωτικοί πόροι από ελευθέρια επαγγέλματα, όπως των μηχανικών, που μέσω του ΤΣΜΕΔΕ διανέμονταν σε όλα τα πανεπιστήμια που διαθέτουν Τμήματα και Σχολές Μηχανικών, καθώς και στα Πολυτεχνεία της χώρας, για να ενισχύσουν το εκπαιδευτικό τους έργο. Το σχετικό άρθρο πρέπει να απαλοιφθεί άμεσα πριν την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

  • Η ανυπέρβλητη οικονομική δυσπραγία μέσω της δραματικής συρρίκνωσης της ετήσιας δημόσιας επιχορήγησης καθώς και της απαγόρευσης της ρευστοποίησης και χρήσης των αποθεματικών (που παρέμειναν μετά το αυθαίρετο κούρεμα των ομολόγων), για την κάλυψη των άμεσων αναγκών, απειλεί τη βιωσιμότητα των Πανεπιστημίων.

  • Σχετικά με το σχέδιο “Αθηνά”, απαιτείται η άμεση αλλαγή του προταθέντος χρονοδιαγράμματος των 40 ημερών. Δεν νοείται υλοποίηση οποιασδήποτε διαδικασίας, απουσία ενός οργανωμένου και επιστημονικά τεκμηριωμένου διαλόγου, χωρίς τη συμμετοχή της Συνόδου και χωρίς να ληφθούν υπόψη ακαδημαϊκά, αναπτυξιακά και εθνικά κριτήρια, τα οποία ωστόσο δεν μπορούν να επιμερισθούν περιφερειακά.

  • Όλοι οι εργαζόμενοι των Πανεπιστημίων απειλούνται με εξοντωτική μείωση των μισθών τους και εργασιακή ανασφάλεια, ενώ δεν διορίζονται τα εκλεγμένα μέλη από καμία κατηγορία προσωπικού.

  • Ο περιορισμός της φοιτητικής μέριμνας οδηγεί σε ουσιαστική κατάργησή της, σε μια εποχή που είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία για τις ελληνικές οικογένειες.

Σε σχέση με τα κρίσιμα αυτά ζητήματα καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρόλος και η λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου και να μην καταστραφούν οι θεσμοί, οι δομές και υποδομές του, εξαιτίας της προσπάθειας υλοποίησης του νέου θεσμικού πλαισίου για τα ΑΕΙ και της εφαρμογής τού μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Τα Πανεπιστήμια καλούν σε ενότητα και κοινή δράση όλες τις πανεπιστημιακές δυνάμεις, ώστε να αντεπεξέλθουν στην κρίση που τα απορρυθμίζει και τα οδηγεί στην ουσιαστική διάλυσή τους. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων εκφράζει την αλληλεγγύη της στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που δοκιμάζεται από την οικονομική και θεσμική εξόντωση και βρίσκεται υπό συνεχείς ενέργειες της Πολιτείας για τη διερεύνηση της διαχείρισής του. Η συστηματική επίθεση κατά του ΑΠΘ βάλλει κατά του δημόσιου πανεπιστημίου.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων αναθέτει στο Συντονιστικό όργανό της την κατεπείγουσα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και των συναρμόδιων Υπουργείων για την άμεση επίλυση των θεμάτων αυτών.

- Ομόφωνο Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για αναστολή λειτουργίας
(19.10.2012)

( Απολογισμός της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2010-2012 )

- Ομόφωνο Ψήφισμα Συγκλήτου του Παν. Πατρών για την αξιοποίηση της περιουσίας του
(19.10.2012)

- Ανακοίνωση πρυτανείας για συνένωση Πολυτεχνείου και Πανεπιστημίου Κρήτης
https://www.tuc.gr/news.html?tx_mmforum_pi1[action]=list_po...3#pid20191
(19.10.2012)

edit:

- Ενημέρωση για το θέμα της περιουσίας των Πανεπιστημίων (25.10.2012)

     
 
       
Δευ, 19 Νοέ 2012 2:00 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Μελέτες για την αποτύπωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, την αποτύπωσης όλων των στοιχείων των κτιριακών υποδομών που χρησιμοποιούν τα ΑΕΙ και την καταγραφή των οικονομικών στοιχείων τους.


Spoiler:
Μελέτη για την αποτύπωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας
Αντικείμενο της Πράξης είναι η αποτύπωση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της ακαδημαϊκής εκπαιδευσης, καθώς και του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης των τμημάτων.
Προϋπολογισμός: 137760 ευρώ.


Μελέτη για την αποτύπωση κτηριακών υποδομών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντικείμενο της Πράξης είναι η εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης όλων των στοιχείων των κτιριακών υποδομών που χρησιμοποιούν τα ΑΕΙ της χώρας, ενοικιαζόμενες ή ιδιόκτητες. Η μελέτη θα περιλαμβάνει επιπλέον, πορίσματα σχετικά με το βαθμό αξιοποίησης των κτιρίων και την επάρκειά των χώρων των κτιριακών υποδομών σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών και τη χρήση τους. Στην ανάλυση των στοιχείων που θα προηγηθεί, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και κτίρια που ανήκουν στην περιουσία του κάθε Ιδρύματος με βάση το περιουσιολόγιο του και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν είτε στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε στην υποστήριξη των διοικητικών του λειτουργιών. Επιπλέον, θα εντοπιστούν και θα καταγραφούν συγγενείς υποδομές άλλων ΑΕI.
Προϋπολογισμός: 49200 ευρώ.


Μελέτη Οικονομικής Αποτύπωσης ΑΕΙ
Αντικείμενο της ανωτέρω Πράξης είναι η καταγραφή των οικονομικών στοιχείων των ΑΕΙ της χώρας και η αποτύπωση σε αναλυτική λογιστική των στοιχείων δύο ΑΕΙ για το πρώτο εξάμηνο του 2012, ώστε να προκύψει ενδεικτική εικόνα της κατανομής κόστους από τα λογιστικά στοιχεία των ΑΕΙ.
Προϋπολογισμός: 24600 ευρώ.


- Ομόφωνο Ψήφισμα Έκτακτης Συνόδου Πρυτάνεων (Λαύριο, 19/11/2012)

Spoiler:
Λαύριο, 19-11-2012, Ομόφωνο Ψήφισμα έγραψε:
Σχετικά με τη διαδικασία της συγχώνευσης των δομών των ΑΕΙ (σχέδιο “ΑΘΗΝΑ”) όπως δρομολογείται υπό το πρόσχημα του «εξορθολογισμού» από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, η Σύνοδος εκφράζει την έντονη ανησυχία της διότι:

α) Η κατεπείγουσα εντός 40 ημερών διαδικασία λήψης απόφασης προοιωνίζεται προειλημμένες αποφάσεις για την ικανοποίηση του έντονα ελλειμματικού προϋπολογισμού 2013 για τα Πανεπιστήμια.
β) Αγνοείται η θεσμική υποχρέωση σύγκλησης του Συμβουλίου Ανωτάτης Παιδείας, ως του αρμόδιου εισηγητικού οργάνου στο ΕΣΥΠ για τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό και την χωροταξική διάρθρωση των πανεπιστημίων, με αυτόνομη συμμετοχή όλων των Πανεπιστημίων δια των Πρυτανικών Αρχών τους.
γ) Στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων, κάθε Ίδρυμα έχει το αυτονόητο δικαίωμα της διάρθρωσής του σε Σχολές και Τμήματα. Επανειλημμένα η Σύνοδος των Πρυτάνεων έχει ζητήσει την τήρηση των θεσμικών κανόνων για τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό της ανώτατης εκπαίδευσης με ακαδημαϊκά, εθνικά και αναπτυξιακά κριτήρια και ουδέποτε αρνήθηκε να συμμετάσχει σε διάλογο για αυτό το θέμα.


- Ομόφωνο Ψήφισμα Έκτακτης Συνόδου Προέδρων Τ.Ε.Ι. (Αθήνα, 20/11/2012)

Spoiler:
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012, Ομόφωνο Ψήφισμα έγραψε:
Η Σύνοδος Προέδρων-Αντιπροέδρων των Τ.Ε.Ι. θεωρεί ότι οι διατάξεις του ν. 4093/ 2012, για τη 'Διαθεσιμότητα' και την 'Κατάργηση ειδικοτήτων και θέσεων' αντίκεινται στο Σύνταγμα της Χώρας.

Τα Ιδρύματά μας λειτουργούν σε ένα μεγάλο βαθμό, για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας, με ελλιπές διοικητικό προσωπικό, σημαντικό ποσοστό του οποίου είναι υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Η απόλυσή τους οδηγεί στην αδυναμία προσφοράς των απαραίτητων υπηρεσιών προς τους φοιτητές και στο κλείσιμο Τμημάτων που στηρίζονται λειτουργικά στους υπαλλήλους αυτούς. Η Σύνοδος διαφωνεί κάθετα με την απόλυσή τους. Επισημαίνεται ότι το προσωπικό αυτό απολύεται μετά από τουλάχιστον μία δεκαετία υπηρεσίας σε σημαντικές διοικητικές θέσεις στα ΤΕΙ, ενώ έχει προσληφθεί, όπως αναφέρεται στο νόμο 4093/2012 με 'διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας' υπό την εποπτεία και πιστοποίηση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ή και με δικαστικές αποφάσεις.

Σχετικά με τη διαδικασία της αναδιάταξης των δομών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας (σχέδιο "ΑΘΗΝΑ") η Σύνοδος στο παρελθόν επανειλημμένα πήρε θετική στάση. Θεώρησε βέβαια απαραίτητο να δοθεί επαρκής χρόνος διαβούλευσης στο πλαίσιο θεσμικών οργάνων (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας, Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας) αλλά και των οργάνων των Ιδρυμάτων, δηλ. του Συμβουλίου Ιδρύματος και της Συνέλευσης, όπως προβλέπεται από την πρόσφατη νομοθεσία (ν. 4009/2011 και ν. 4076/2012). Με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας, η οποία μόλις χθες γνωστοποιήθηκε στα Ιδρύματα, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2012, ως προθεσμία υποβολής προτάσεων των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ για δομικές αλλαγές. Η Σύνοδος εκφράζει την έντονη διαφωνία της για τα ασφυκτικά χρονικά όρια, για μια διαδικασία καθοριστικής σημασίας για τη Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση της Χώρας. Η 10-ήμερη προθεσμία υποβολής των προτάσεων εξυπηρετεί προειλημμένες αποφάσεις για την ικανοποίηση μόνο του έντονα ελλειμματικού Προϋπολογισμού 2013.

Η Σύνοδος κρίνει ότι προϋποθέσεις για την αποστολή των προτάσεών μας είναι η επάρκεια χρόνου και η διασφάλιση του θεσμού, της ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης των Ιδρυμάτων, αλλά και του Εκπαιδευτικού, του Ειδικού Τεχνικού και του Διοικητικού Προσωπικού μας.

Οι απολύσεις διοικητικού προσωπικού και οι απειλούμενες δραστικές περικοπές των προϋπολογισμών και του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού αποδυναμώνουν δραματικά τα Ιδρύματα της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη χθεσινή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την ισοτίμηση των Πτυχίων των Κολλεγίων με τα Πτυχία των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ αναπόδραστα οδηγεί τα Ιδρύματά μας σε διαμελισμό και τα μετατρέπει σε βορά ιδιωτικών συμφερόντων.


     
 
       
Τετ, 28 Νοέ 2012 11:03 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Ενημέρωση για το σχέδιο «Αθηνά» (Πανεπιστήμιο Πατρών, 27.11.2012)
  Σύμφωνα με την επιστολή που στάλθηκε από τον Υπουργό (η οποία παραλήφθηκε στις 19/11 -- επισυνάπτεται), τα Πανεπιστήμια καλούνται να διατυπώσουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο του «εξορθολογισμού» του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  Στη συνέχεια θα υπάρξει διαβούλευση από 15/12 έως 15/2 και το σχέδιο θα οριστικοποιηθεί προκειμένου να είναι έτοιμες οι αλλαγές για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δηλώσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

  Ημερήσια διάταξη τακτικής συνόδου πρυτάνεων (30/11-1/12)

  Α. Προτάσεις των Πανεπιστημίων για το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»
  Β. Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των «Κολλεγίων»
  Γ. Διαθεσιμότητα (απολύσεις) των υπαλλήλων ΙΔΑΧ
  Δ. Προϋπολογισμοί και χρήση ταμειακών υπολοίπων
  Ε. «Κούρεμα» των ομολόγων των Πανεπιστημίων
  Ζ. Μεταφορά Φοιτητικών Εστιών στα ΑΕΙ
  Η. Νέο μοντέλο διοίκησης των Πανεπιστημίων
  Θ. Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες
  Ι. Στάση του προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ έναντι της Συνόδου


  - Επιστολή υπουργού σε πρυτάνεις/προέδρους για το σχέδιο «Αθηνά» (12.11.2012)


     
 
       
Παρ, 30 Νοέ 2012 1:29 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Απόψε, στις 23:00, θα προβληθεί εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης με θέμα την κατάσταση στα πανεπιστήμια.

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2012 (23.00) - ΣΤΑ ΑΚΡΑ

  Το νέο τοπίο στα Πανεπιστήμια της χώρας με την ανάδειξη Συμβουλίων, χάρις στο σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, τα οικονομικά ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς και ο επανασχεδιασμός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», πραγματεύεται η εκπομπή ΣΤΑ ΑΚΡΑ με τη Βίκυ Φλέσσα.  Στη συζήτηση μετέχουν οι:

  Νίκος Σταυρακάκης, καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π)

  Θεόδωρος Φορτσάκης, καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  Γιάννης Καλογήρου, καθηγητής Τεχνολογικής, Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

  Λίλιαν Μήτρου, αν.καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Παν. Αιγαίου)

  Μάνος Ματσαγγάνης, αν.καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Επίσης, παρεμβαίνει ο υπουργός Παιδείας και δυο νεολαίοι νέοι επιστήμονες, η Δάφνη Αργύρη και ο Κλεάνθης Νόου (Υ.Α.Π.).

  Σχόλιο μέλους ΔΕΠ(Δ. Νταής, καθηγητής Μαθηματικών)

  Spoiler:
  fb, 01.12.2012 έγραψε:
  [...] Οι μετά το 1982 κυβερνώντες υλοποίησαν πράγματι το «κάθε πόλις και πανεπιστήμιο, κάθε κωμόπολις και Τ.Ε.Ι.», διασπείροντας ανά την επικράτεια εκατοντάδες Τμήματα αμφιβόλου αξίας και στοχεύσεως, με μόνη επιδίωξή τους την «άσκηση τοπικών πολιτικών» (γκαρσονιεράδες, ταβερνιάρηδες, σουβλατζήδες, καφετέριες, φωτοτυπάδες, κέντρα ψυχαγωγίας κ.λπ.)

  Πεντακόσια τμήματα και άνω των 35 Πανεπιστημίων σε μια χώρα του μεγέθους -και των οικονομικών- της Ελλάδος με την ανοχή, αν όχι τη συμπόρευση, της γνώμης των πανεπιστημιακών, για ευνόητους συντεχνιακούς λόγους! Ήμαρτον!

  Μόνον ο φοιτητικός πληθυσμός Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. του Ηρακλείου Κρήτης αποφέρει στην τοπική αγορά/κοινωνία, με τους μετριοπαθέστερους των υπολογισμών, περί τα 120 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Και καλά η Κρήτη που, εν πάση περιπτώσει, δικαιολογεί ως απόμακρη μεγαλόνησος εν μέρει την ύπαρξη τριτοβαθμίων ιδρυμάτων.
  Εκείνη η Πελοπόννησος; Τί τα χρειάζεται τα 3 Πανεπιστήμια (Πατρών, Πελοποννήσου και Ανοικτό); Το Αιγαίου; Με κάθε νησάκι και δύο Τμήματα; Η Μακεδονία, με 4 Πανεπιστήμια;

  Αποτέλεσμα: Τεράστια λειτουργικά κόστη και διασπάθιση δημοσίου χρήματος!
  Κάθε νέο Τμήμα δε χρειάζεται μόνον μέλη Δ.Ε.Π. και φοιτητές αλλά και διοικητικούς υπαλλήλους (γραμματείς, τεχνικούς κ.ά.), καθαρίστριες, φύλακες, κηπουρούς (ενδεχομένως), ενοίκιο για τα κτήρια ή κατασκευή νέων κτηρίων, φως, νερό, τηλέφωνο κ.ά. Για να μη θίξουμε το αμαρτωλό θέμα των εργολαβιών/αναθέσεων έργων…

  Τάσσομαι λοιπόν ανεπιφύλακτα υπέρ της συγχωνεύσεως/καταργήσεως Τμημάτων ή και ολοκλήρων Πανεπιστημίων, ακολουθώντας ό,τι επιτάσσει (υπό τις παρούσες συνθήκες) η κοινή λογική (σε ένα υπό πτώχευση κράτος).

  Το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ" πρέπει (σταδιακώς και ύστερα από συστηματική μελέτη των δεδομένων) να υλοποιηθεί, ακόμη και αν συναντήσει ποικίλες αντιδράσεις από τις "θιγόμενες" τοπικές κοινωνίες.
  Ας το συνειδητοποιήσουμε: ΠΡΩΤΕΥΕΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΓΩΝ.

  - Αρχείο Εκπομπής
  Α’ μέρος / Β’ μέρος


     
 
       
Δευ, 03 Δεκ 2012 1:45 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Ενημέρωση από 71η Σύνοδο Πρυτάνεων (Πάτρα, 30/11-1/12/2012)
  Θέσεις εσωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών

  Σας ενημερώνουμε ότι από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προσήλθε το απόγευμα του Σαββάτου, ο Υφυπουργός κ. Θ. Παπαθεοδώρου. Ο Υπουργός, κ. Κ. Αρβανιτόπουλος, ενημέρωσε την Παρασκευή το απόγευμα τον προεδρεύοντα της Συνόδου, Πρύτανη κ. Γ. Παναγιωτάκη, ότι θα εκπροσωπηθεί από τον κ. Παπαθεοδώρου. Η πρόσκληση για τη Σύνοδο είχε σταλεί στον κ. Υπουργό, κ. Υφυπουργό και τον κ. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου.

  Σχετικά με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, ο κ. Παπαθεοδώρου, ανέφερε ότι ο χρόνος υλοποίησης του σχεδίου καθορίστηκε με βάση την ημερομηνία των μηχανογραφικών δελτίων εισαγωγής στα ΑΕΙ. Η επιλογή αυτού του χρονικού ορόσημου αποτέλεσε "πολιτική επιλογή" του Υπουργείου. Τα Πανεπιστήμια αναμένεται να καταθέσουν τις προτάσεις τους άμεσα (ωστόσο δεν έγινε ενημέρωση σχετικά με τα κριτήρια τα οποία θα ακολουθηθούν στον "εξορθολογισμό" του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης).

  Σχετικά με τη "διαθεσιμότητα-κινητικότητα" του διοικητικού προσωπικού ΙΔΑΧ (ΔΕ), επεσήμανε ότι όπου προβλέπεται διαθεσιμότητα, οι υπάλληλοι αυτοί θα τοποθετηθούν σε κοινωνικούς φορείς ιδιαίτερα φορείς εποπτευόμενους από τα Πανεπιστήμια.

  Ανέφερε επίσης ότι σε πρόσφατο πολυνομοσχέδιο υπάρχουν τροπολογίες αναφορικά με τις διαδικασίες εκλογής-εξέλιξης μελών ΔΕΠ (ενδεικτικά: η παρουσία μέλους της αλλοδαπής δεν είναι υποχρεωτική υπό προϋποθέσεις, προβλέπεται η δυνατότητα μετακίνησης μελών ΔΕΠ, και η διαδικασία εκλογής-εξέλιξης δεν αποκλείει τη Γ.Σ. του Τμήματος).

  Τέλος, σχετικά με τη αναγνώριση των πτυχίων των Κολλεγίων, διευκρίνισε ότι αυτό δε συνεπάγεται αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

  Παρά τις επεξηγήσεις πολλά ερωτήματα εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά και αδιευκρίνιστα.

  Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Πατρών


  - Ψήφισμα
  - Επιστολή πρύτανη ΕΜΠ


     
 
       
Τετ, 05 Δεκ 2012 10:51 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Ανοιχτή επιστολή καθηγητών επιτροπής αξιολόγησης τμήματος (30.11.2012)
  Επικοινωνώ μαζί σας ως πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης (ΑΔΙΠ) του Τμήματος Φιλολογίας του Παν. Πατρών. Με μεγάλη έκπληξη, εγώ και οι συνάδελφοι της επιτροπής (καθ. Στάθης Γουργουρής (καθ. Συγκριτικής Γραμματολογίας, Columbia University) και καθ. Γιώργος Ξενής (καθ. Κλασσικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου), διαβάσαμε σε πρόσφατο άρθρο (26.11.2012) της εφημερίδας Το Βήμα τη φήμη ότι το Τμήμα Φιλολογίας που αξιολογήσαμε (έκθεση ΑΔΙΠ, Δεκέμβριος 2011) πρόκειται να συγχωνευτεί με το Τμήμα Φιλολογίας του Παν. Πελοποννήσου και να μεταφερθεί στην Καλαμάτα. Έχοντας πολύ σαφή και θετική εικόνα του συγκεκριμένου τμήματος θεωρήσαμε αναγκαίο να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε τη δική μας εκτίμηση ως εμπειρογνωμόνων, και να προλάβουμε, εάν αληθεύει η φήμη, μια τέτοια δυσάρεστη εξέλιξη…

  Η έκθεση είναι προς όλα θετική, και διαπιστώνει ότι το συγκεκριμένο τμήμα είναι εξαιρετικό, ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα, με διεθνή ακτινοβολία και κύρος, καθόλα ανταγωνιστικό και δυναμικό.
  Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μας έκαναν εντύπωση είναι (α) η υψηλής ποιότητας έρευνα που χαρακτηρίζει και τους τρεις τομείς/ειδικεύσεις του Τμήματος, (β) η υψηλή αίσθηση ευθύνης των μελών ΔΕΠ όσον αφορά τον εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό τους ρόλο, και (γ) το ισχυρό πνεύμα συνεργασίας και σύμπνοιας μεταξύ των μελών ΔΕΠ. Τα χαρακτηριστικά αυτά, κατά τη γνώμη και εμπειρία μας, αποτελούν μοναδικά στοιχεία συγκριτικά με συναφή Τμήματα της Ελλάδας, γεγονός που τονίσαμε ιδιαιτέρως στην εισήγησή μας.


  - Αντιδράσεις για τη συγχώνευση Τμημάτων Φιλολογίας

  - Petition: Keep the Dep. of Philology in Patras


     
 
       
Δευ, 10 Δεκ 2012 1:24 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


«Όλοι έχουν να κερδίσουν από τις αλλαγές»
(συνέντευξη υπουργού Παιδείας, 09.12.2012)
  – Με ποια κριτήρια θα γίνουν οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις;

  Κριτήρια επιστημονικά, λειτουργικά, αναπτυξιακά.

  Πρέπει να θεραπεύσουμε την υπερεξειδίκευση των γνωστικών αντικειμένων και να δούμε δυνατότητες συγχώνευσης Τμημάτων με παρεμφερή αντικείμενα. Να δούμε το μέγεθος και τη διάρθρωση των ΑΕΙ, τις αναλογίες διδακτικού και διοικητικού προσωπικού με τους φοιτητές και το κόστος ανά φοιτητή. Να δούμε την απορρόφηση των αποφοίτων στον επαγγελματικό στίβο, τη συμβολή των Ιδρυμάτων και των γνωστικών αντικειμένων στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Όλα αυτά θα συζητήσουμε με στόχο τη δημιουργία επιστημονικών μονάδων με διεθνές κύρος, βιωσιμότητα και συμβολή στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Θέλω να τονίσω ότι μελετάμε την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους ΤΕΙ, που συντεχνιακές λογικές επί σειρά ετών τους τα αρνούνται.


  – Τί θα γίνει με τους φοιτητές των Τμημάτων που θα καταργηθούν; Υπάρχει περίπτωση να αναγκαστούν να αλλάξουν πόλη;

  Οι φοιτητές θα συνεχίσουν, όπου υπάρχουν συγχωνεύσεις, σε ισχυρότερα Τμήματα με αναβαθμισμένο πτυχίο.

  – Με βάση το σχέδιο «Αθηνά», θα μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ;

  Στόχος είναι να διατηρηθεί ο αριθμός των εισακτέων στα ίδια επίπεδα. Αλλά με ένα μηχανογραφικό που δεν θα περιλαμβάνει Τμήματα που οδηγούν a priori στην ανεργία.

  – Πολλοί, από το προσωπικό στα Τμήματα που θα καταργηθούν, φοβούνται τον κίνδυνο της απόλυσης ή της μετεγκατάστασης σε άλλη πόλη.

  Δεν υπάρχει καμία περίπτωση απόλυσης. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι όλες οι θέσεις των πανεπιστημιακών και των διοικητικών υπαλλήλων διασφαλίζονται πλήρως. Διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα των Ιδρυμάτων, τις θέσεις εργασίας και δεν αναμένω, παρά σε οριακές περιπτώσεις, ανάγκη μετεγκατάστασης σε γειτονική πόλη.

  – Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να εφαρμόσετε όσα σχεδιάζετε;

  Έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι εφαρμόζουμε όσα νομοθετούμε. Απόδειξη οι εκλογές ανάδειξης των Συμβουλίων στα ΑΕΙ που έγιναν εφικτές με τις τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν στη Βουλή το καλοκαίρι.

  - Μετεγγραφές και Σχέδιο ΑΘΗΝΑ στη σημερινή συνάντηση Πρυτάνεων – υπουργού Παιδείας (Καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολών μέχρι τον Φεβρουάριο)


     
 
       
Πεμ, 13 Δεκ 2012 3:45 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Δηλώσεις υπ. Παιδείας σχετικά με το σχέδιο «Αθηνά» (13.12.2012)
  Πρώτον, ζητήσαμε από τα ιδρύματα να μας καταθέσουν τις προτάσεις τους για τον εσωτερικό εξορθολογισμό. Και αυτό συνέβη. Τα 2/3 των ιδρυμάτων κατέθεσαν προτάσεις και όσον αφορά τα του οίκου τους, αλλά και όσον αφορά τα κριτήρια πάνω στα οποία θα βασιστούμε για να πάρουμε αποφάσεις για τον εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Άρα, το πρώτο βήμα έχει ήδη γίνει.

  Κάναμε συναντήσεις με τους φορείς, δηλαδή με τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, με τη Σύνοδο των Προέδρων των ΤΕΙ, με την ΠΟΣΔΕΠ και εκθέσαμε ένα πρώτο πλαίσιο κριτηρίων. Και εκεί υπήρξε μία συζήτηση όσον αφορά τα κριτήρια αυτά.

  Όσον αφορά την ΑΔΙΠ, ορίσαμε Πρόεδρο και ένα μέλος συνταξιοδοτήθηκε. Τυπικά, λοιπόν, η Ολομέλεια δεν έχει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων. Αυτό, λοιπόν, το διορθώνουμε σήμερα με μια τροπολογία που καταθέτουμε στο νομοσχέδιο το οποίο εισάγεται προς συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Όμως, η ΑΔΙΠ υπάρχει και λειτουργεί.

  Επιπλέον, έγινε μια καταγραφή δεδομένων, δηλαδή καταγραφή και αποτύπωση όλων των πληροφοριών που βρίσκονται διάσπαρτες εδώ και εκεί (οικονομικά ζητήματα, κτηριολογικά ζητήματα, κληροδοτήματα, καταγραφή των γνωστικών αντικειμένων των μελών ΔΕΠ, καταγραφή των τμημάτων και της νομικής λειτουργίας τμημάτων και ιδρυμάτων), δημιουργήθηκε μια τεράστια βάση την οποία και δείξαμε στη Σύνοδο των Πρυτάνεων και στη Σύνοδο των Προέδρων ΤΕΙ και στην ΠΟΣΔΕΠ.
  Διότι πρέπει να υπάρξει μια ταύτιση όσον αφορά τα στοιχεία, τη βάση δηλαδή για να μπορέσουμε να κινηθούμε στα επόμενα βήματα.

  Από αυτές τις αλλαγές όλοι θα κερδίσουν. Οι φοιτητές θα κερδίσουν. Γιατί; Διότι θα αναβαθμιστούν τα πτυχία τους. Οι συνάδελφοι θα κερδίσουν. Γιατί; Διότι θα λειτουργήσουν μέσα σε αναβαθμισμένα ιδρύματα. Οι διοικητικοί θα κερδίσουν. Γιατί; Διότι θα βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας τους. Τα ιδρύματά μας θα κερδίσουν.

  Το εκπαιδευτικό μας προϊόν θα κερδίσει, και, αν θέλετε, θα θέσουμε και μια πορεία αναπτυξιακή, γιατί ο μεγαλύτερος μοχλός ανάπτυξης είναι η παιδεία. Άρα, λοιπόν, ουδείς θα χάσει - καμία απώλεια θέσης εργασίας, ούτε σε επίπεδο μελών ΔΕΠ ούτε σε επίπεδο διοικητικών.
Έγινε επεξεργασία από τον/την sgep στις Κυρ, 13 Ιαν 2013 4:43 pm, 1 φορά
     
 
       
Σαβ, 22 Δεκ 2012 5:07 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Ψήφισμα Συγκλήτου για το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» (Πανεπιστήμιο Πατρών, 21.12.2012)

Spoiler:
Παρ, 21/12/2012 - 20:10 από Γραμματεία Πρυτανείας έγραψε:
«Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθ. 491/20.12.2012 έκτακτη συνεδρίασή της συζήτησε το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» και δηλώνει:

1. Οποιαδήποτε αναδιάρθρωση του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του εξορθολογισμού, θα πρέπει να γίνει με βάση ακαδημαϊκά, αναπτυξιακά και εθνικά κριτήρια, προκειμένου να οδηγήσει στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης από το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας.

2. Η επιχειρούμενη αναδιάρθρωση από το Υπουργείο Παιδείας, με βιαστικό τρόπο και χωρίς συζήτηση των κριτηρίων και συμφωνία με τα Πανεπιστήμια, αλλά και με διαδικασίες έξω από αυτές που το ίδιο έχει νομοθετήσει (π.χ., ΑΔΙΠ, ΕΣΥΠ), φαίνεται να έχει ως πραγματικό στόχο τον περιορισμό των δαπανών της Πολιτείας για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

3. Οποιαδήποτε συζήτηση προϋποθέτει τον ορισμό ενός πλαισίου, με σεβασμό στο αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων. Ταυτόχρονα, οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις εργασιακές σχέσεις όλων των κατηγοριών εργαζομένων (μέλη ΔΕΠ, διοικητικοί και τεχνικοί υπάλληλοι, επιστημονικό προσωπικό) αλλά και τα δικαιώματα των φοιτητών.

4. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε και λειτουργεί με γνώμονα την προαγωγή της γνώσης, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής. Πρόκειται για ένα Ίδρυμα, το οποίο καλύπτει πλήρως τον χαρακτηρισμό του ως «Πανεπιστήμιο», καθώς θεραπεύει ένα εύρος γνωστικών αντικειμένων. Η ίδρυση της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, συμπληρωματικά με τις Σχολές Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικής, συνέβαλε στην ολοκλήρωση του Πανεπιστημίου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς του.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών ζητά από το Υπουργείο να ξεκινήσει έναν ουσιαστικό και οργανωμένο διάλογο, με την πανεπιστημιακή κοινότητα, χωρίς ασφυκτικές προθεσμίες, μέσα από τον οποίο θα προκύψει ο εξορθολογισμός του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης».
Έγινε επεξεργασία από τον/την sgep στις Σαβ, 22 Δεκ 2012 7:28 pm, 1 φορά
     
 
       
Σαβ, 22 Δεκ 2012 7:08 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


inertia
Ανεμοδαρμένος
Ανεμοδαρμένος


Dec 14, 2003
5131


..του Πανεπιστημίου Πατρών
(καλό είναι να διευκρινίζεται, για σαφήνεια, η προέλευση κάθε ανακοίνωσης, προτιμώτερα, από το να έχουμε ένα απλό "αράδιασμα" links). Smile -- thnx 4 sharing, anyway!
sgep έγραψε:
Ψήφισμα Συγκλήτου για το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» (21.12.2012)


     
   
Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες (ώρα Ελλάδας)


   


 
Μετάβαση στη:  
 

Σχετικές συζητήσεις - topics

Θεματική Ενότητα Πληροφορίες Δημοσιεύθηκε
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις ΡΟΔΟΣ: 2ο Συνέδριο «EduTopia» προπτυχ...

Συζήτηση: Ημερίδες - Συνέδρια - Ακαδημαϊκές Εκδηλώσεις Απαντήσεις: 0

Παρ, 10 Μάϊ 2019 4:32 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Αποτελέσματα εκλογών Τμημάτων Παν. Αι...

από sgep
Συζήτηση: Το Χρονοντούλαπο Απαντήσεις: 1

Τετ, 19 Δεκ 2012 2:53 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις [Χίος] Δημιουργία Θεατρικής Ομάδας - ...

από sevi_chios
Συζήτηση: ΧΙΟΣ - Φοιτητικές Ομάδες Απαντήσεις: 11

Πεμ, 08 Νοέ 2012 9:36 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Διαδικτυακή Παρουσία Ελληνικών Πανεπι...

από sgep
Συζήτηση: Παιδεία & Εκπαιδευτικά γενικά θέματα Απαντήσεις: 3

Τετ, 29 Αύγ 2012 11:55 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Iδρυτικά Φ.Ε.Κ. Τμημάτων και Σχολών

από slide
Συζήτηση: Idea Pool - Ιδέες, Προτάσεις, mini-Projects Απαντήσεις: 1

Παρ, 22 Ιούλ 2011 7:35 am Τελευταίο Μήνυμα


Πρόσφατες συζητήσεις - topics