Νόμος-πλαίσιο για τριτοβάθμια εκπαίδευση [2010-2012]

 
  
 
   

 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Θεσμικό-Νομικό Πλαίσιο

 
Συγγραφέας Νόμος-πλαίσιο για τριτοβάθμια εκπαίδευση [2010-2012]
 
       
Τετ, 29 Φεβ 2012 9:04 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Eκλογές για τα νέα Συμβούλια Ιδρύματος μετά το Πάσχα

Aνακοίνωση συνόδου πρυτάνεων (20.02.2012)


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο: Eισήγηση επιτροπής για βελτίωση του νόμου (ανακοίνωση)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο: Αναβολή εκλογών για 20 Μαρτίου (ανακοινώσεις οργανωτικής επιτροπής)

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: Aναβολή εκλογών για 27 Μαρτίου

Οικονομικό Πανεπιστήμιο: Αναβολή εκλογών - Ανακοίνωση συλλόγου ΔΕΠ

     
 
       
Δευ, 12 Μάρ 2012 12:55 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


69η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων
(9-10 Μαρτίου 2012, Ιωάννινα)

Ανακοίνωση ΑΠΘ

Ημερήσια διάταξη

Ψηφίσματα
  Ψήφισμα 1: Για τη Χρηματοδότηση των ΑΕΙ
  Ψήφισμα 2: Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού
  Ψήφισμα 3: Για το Σχέδιο Νόμου « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»
  Ψήφισμα 4: Για τη Φοιτητική Μέριμνα και τις Φοιτητικές Εστίες
  Ψήφισμα 5: Διαδικασία επιλογής Ερευνητικού Προσωπικού στα Πανεπιστήμια (μεταβολή)
  Ψήφισμα 6: Αειφορία
  Ψήφισμα 7: Δαπάνη Μισθοδοσίας των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με επιβάρυνση των προϋπολογισμών των Πανεπιστημίων
  Ψήφισμα 8: Ειδικό Μισθολόγιο μελών ΔΕΠ
  Ψήφισμα 9: PSI στα Πανεπιστήμια
  Ψήφισμα 10: Εκλογικές Διαδικασίες
  Ψήφισμα 11: Συγγράμματα στα Πανεπιστήμια
  Ψήφισμα 12: Παράλειψη του Ιονίου Πανεπιστημίου από την ΚΥΑ διαχείρισης των Φοιτητικών Εστιών
  Ψήφισμα 13: Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
  Ψήφισμα 14: Κινητοποιήσεις φοιτητών και εργαζομένων


     
 
       
Παρ, 30 Μάρ 2012 12:13 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Επιτροπή επανεξέτασης σημείων του νόμου (Δελτίο Τύπου)

Aνακοίνωση Συνόδου Πρυτάνεων

Διεύρυνση επιτροπής επανεξέτασης

Χρηματοδότηση ιδρυμάτων μέχρι τον Ιούλιο


Aποθεματικά ΑΕΙ-ΤΕΙ στην Τράπεζα της Ελλάδας (Συνολικά ποσά):

Aνακοίνωση από Πολυτεχνείο Αθήνας

Aνακοίνωση από Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Aνακοίνωση από Πολυτεχνείο Κρήτης

Διήμερη αναστολή λειτουργίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Διήμερη αναστολή λειτουργίας ΤΕΙ Αθήνας

     
 
       
Σαβ, 30 Ιούν 2012 5:51 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


70η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων
(27 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2012, Ερέτρια - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Γενικό Πρόγραμμα / Ημερήσια διάταξη

Ημερήσια διάταξη Συνόδου Αντιπρυτάνεων

Ψηφίσματα 70ης Συνόδου / Κεντρικά ψηφίσματα

Spoiler:
«Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του Ν. 4009/11 και τη λειτουργία των ΑΕΙ με εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων σύμφωνα με τις επανειλημμένες εγκυκλίους του Υπουργείου, έχει πλέον καταδειχθεί ο αντιακαδημαϊκός χαρακτήρας του νόμου και η αδυναμία εφαρμογής του, που εκφράζονται με πληθώρα προβλημάτων στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία, καθώς και στη διοικητική λειτουργία, ενδεικτικά των οποίων είναι τα παρακάτω:
  »1. Τα Πανεπιστήμια, προκειμένου να λειτουργήσουν, αναγκάζονται να προβούν σε κανονιστικές ρυθμίσεις και αποφάσεις Συγκλήτων, που λόγω των προβλημάτων του Νόμου είναι νομικά μετέωρες, δημιουργώντας κλίμα ανασφάλειας αναφορικά με τις εκλογές, μονιμοποιήσεις και εξελίξεις μελών ΔΕΠ, τις οργανικές θέσεις και θέσεις ευθύνης των εργαζομένων, ακόμη και στη διασφάλιση των τίτλων σπουδών των φοιτητών.

  »2. Οι αρμοδιότητες των προβλεπομένων οργάνων μεταφέρονται μεταβατικά σε όργανα, που ήδη λειτουργούν με βάση το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, δημιουργώντας διοικητική σύγχυση και νομικά κενά.

  »3. Ο προβλεπόμενος από το Ν.4009/2011 τρόπος σύνταξης Μητρώων για τη συγκρότηση των επταμελών Επιτροπών Επιλογής Καθηγητών, καθώς και οι κλειστού χαρακτήρα συνεδριάσεις είναι αδιαφανείς, διαβλητές και αντιακαδημαϊκές λειτουργίες, που διακυβεύουν το επιστημονικό περιεχόμενο και το ακαδημαϊκό κύρος των κρίσεων. Οι ολιγομελείς (7-μελείς) Επιτροπές Επιλογής Καθηγητών και η συνεδρίαση αυτών εκτός του πλαισίου του Τμήματος επιτείνουν τα φαινόμενα αδιαφάνειας και αναποτελεσματικότητας.

  »4. Η κατάργηση οργανικών θέσεων και θέσεων ευθύνης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν.4024/11 δεν μπορεί ούτε να εννοηθεί, ούτε να εφαρμοστεί πριν να καταρτιστούν οι Οργανισμοί των Πανεπιστημίων, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε αδυναμία λειτουργίας των Ιδρυμάτων.

  »5. Λόγω της δραματικής μείωσης του προσωπικού και της υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων, απαιτείται άμεση ρύθμιση για τον διορισμό των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, για τη χορήγηση των αναγκαίων πιστώσεων του ΠΔ 407/80, καθώς και για τη μετάταξη προσωπικού, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, σε θέσεις ΕΔΙΠ. Σε αντίθετη περίπτωση, σημαντικός αριθμός Πανεπιστημιακών Τμημάτων θα οδηγηθεί σε αδυναμία λειτουργίας.

  »6. Λόγω των πολλών ασαφειών και νομικών κενών σε πληθώρα επιμέρους διατάξεων του Ν.4009/11, δυσχεραίνεται ή και παρεμποδίζεται το ακαδημαϊκό έργο του προσωπικού των Πανεπιστημίων. Π.χ. το δικαίωμα και η διαδικασία χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και η κινητικότητα των διδασκόντων μεταξύ Α.Ε.Ι. (μετατάξεις, μετακινήσεις).

  »7. Τα Πανεπιστήμια θεωρούν απαράδεκτη την αυτοδίκαιη διαγραφή φοιτητών που εισάγει ο Ν.4009/11 μετά από δύο συνεχόμενα εξάμηνα μη ανανέωσης της εγγραφής τους, ερήμην των συλλογικών οργάνων των Πανεπιστημίων, χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερωθεί οι συγκεκριμένοι φοιτητές και χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα της ακρόασης (άρθρο 20 παρ.2 του Συντάγματος) ιδιαίτερα σήμερα στην κρίσιμη οικονομική και κοινωνική συγκυρία.

  »8. Η ένταξη των δομών της Διά Βίου Μάθησης στο Υπουργείο Εργασίας αποδυναμώνει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου στο πεδίο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, αποκόπτει τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την πραγματική οικονομία και επισφραγίζει την κατάργηση του Ν.4009/11 από την ίδια την Πολιτεία ως προς το σκέλος της Διά Βίου Μάθησης.

  »9. Τα Πανεπιστήμια θεωρούν αδιανόητη την εξάρτηση της θεσμοθέτησης και συνέχισης λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών από τις αποφάσεις της Διοικητικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, όπου, με την έγκριση της πολιτικής ηγεσίας, σημειώνονται ακόμη και επεμβάσεις ακαδημαϊκού, οργανωτικού και επιστημονικού χαρακτήρα, απορρίπτοντας αποφάσεις Συγκλήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η έγκριση λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Τμήματα, έχοντας θέσει ως προϋπόθεση να έχει προηγηθεί εξωτερική αξιολόγηση των Τμημάτων αυτών, θέτει τιμωρητικά έναν ακόμη περιορισμό στην λειτουργία τους, ενώ η ευθύνη για την έγκαιρη διενέργεια εξωτερικών αξιολογήσεων δεν ανήκει στα Πανεπιστήμια, αλλά βαραίνει την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

  »10. Πριν την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους στις 31 Αυγούστου, Τομείς, Ακαδημαϊκά Τμήματα, Σχολές και Πανεπιστήμια δεν θα έχουν διοίκηση, καθώς λήγει η θητεία Διευθυντών, Προέδρων, Κοσμητόρων και Πρυτανικών Αρχών με αποτέλεσμα να τίθεται άμεσα τόσο το θέμα της διοικητικής τους λειτουργίας όσο και η δυνατότητα χορήγησης πτυχίων και διπλωμάτων».

«Η διασφάλιση ποιότητας στα Πανεπιστήμια είναι διαδικασία αυτογνωσίας και κοινωνικής λογοδοσίας, που ταυτόχρονα αναδεικνύει και τις ευθύνες της Πολιτείας, και όχι διαδικασία τιμωρίας και αποκλεισμού από τη χρηματοδότησή τους και τη δυνατότητα λειτουργίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων (π.χ. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών).

Για τον λόγο αυτό, τα Πανεπιστήμια προσδιορίζουν τα ακαδημαϊκά κριτήρια ποιότητας με ακαδημαϊκές συμμετοχικές διαδικασίες και, επισημαίνοντας τη χρόνια υπολειτουργία της ΑΔΙΠ, απαιτούν τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της και τη λειτουργία της σύμφωνα με τον κανονισμό της, ο οποίος επιβάλλει να βασίζονται οι εξωτερικές αξιολογήσεις στις εσωτερικές και να λαμβάνουν υπόψη τους τα σχόλια της ακαδημαϊκής μονάδας, πάντα σύμφωνα με το Σύνταγμα και τα διεθνή πρότυπα.

Τα Πανεπιστήμια συγκροτούν στρατηγικές βελτίωσης της ποιότητας με έμφαση στα προγράμματα σπουδών, ώστε τα προσόντα και οι δεξιότητες των αποφοίτων να στηρίζουν την πρόσβασή τους στο επάγγελμα, να συμβάλουν στην καινοτομία και να εξυπηρετούν την επιστημονική υποστήριξη της ανάπτυξης σύμφωνα με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Σύνοδος Πρυτάνεων εκτιμά ως θετική τη συνέχιση των προγραμμάτων που αναφέρονται σε Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Αποφοίτων (ΔΑΣΤΑ) των Πανεπιστημίων, καθώς και στην υποστήριξη σχετικών στοχευμένων δράσεων».


ΠΟΣΔΕΠ

Ημερήσια Διάταξη 6ης ΔΕ - 28 Ιουνίου 2012

Δελτίο Τύπου για επαναφορά ΓΓΕΤ στο υπουργείο Παιδείας (ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ΕΕΕ)

Άραγε τιμά την πολιτεία ο ν. 4009 για τα ΑΕΙ;
(άρθρο της Α. Δημητρακοπούλου)

«Μετά παρρησίας τολμάν» (άρθρο του Ν. Σταυρακάκη)

     
 
       
Τετ, 25 Ιούλ 2012 5:18 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Νομοθεσία για την Ανώτατη Εκπαίδευση (σελίδα του Γ. Τζιρίτα)

Tροπολογίες στον νόμο πλαίσιο

Kansas City shuffle και οι νόμοι για τα ελληνικά πανεπιστήμια (blog του Ι. Πανάρετου)

Επιστολή I. Γρυσπολάκη στους βουλευτές για τις αλλαγές στον νόμο πλαίσιο

Ψήφισμα έκτακτης συνόδου πρυτάνεων (31/7/2012)

Spoiler:
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις

1. Τα νέα Συμβούλια Διοίκησης σε όλα τα Πανεπιστήμια και στα 8 ΤΕΙ θα εκλεγούν μέσα στο Φθινόπωρο. Με ευθύνη του Πρύτανη και του προέδρου του ΤΕΙ όλες οι διαδικασίες εκλογών των Συμβουλίων θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31-12-12.

2. Την ευθύνη των εκλογών έχουν οι Πρυτάνεις και οι πρόεδροι των ΤΕΙ. Σε περίπτωση κωλυσιεργίας οι Πρυτάνεις και οι πρόεδροι των ΤΕΙ θα παραπέμπονται για «παράβαση καθήκοντος» που σημαίνει παύση καθηκόντων.

3. Οι Πρυτάνεις έχουν ευθύνη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής.

4. Παρατείνεται η θητεία (θα έληγε στις 31 Αυγούστου) των Πρυτάνεων και προέδρων ΤΕΙ μέχρι και 31-12-12 και από 1-1-13 αναλαμβάνουν τα νέα Συμβούλια Διοίκησης.

5. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με επιστολική ψήφο ή κάλπες.

6. Η Σύγκλητος έχει την ευθύνη των ακαδημαϊκών θεμάτων και τα Συμβούλια Διοίκησης τα οικονομικά και διοικητικά.

7. Δικαίωμα υποψηφιότητας για τη θέση του Πρύτανη ή προέδρου ΤΕΙ έχουν και οι νυν διοικούντες.

8. Μέχρι 31-12-12 θα πρέπει να εκλεγούν οι κοσμήτορες και οι προϊστάμενοι των τμημάτων των ΤΕΙ με το νέο νόμο πλαίσιο.


Το σχέδιο «Αθηνά» για ΑΕΙ και ΤΕΙ

Διάλογος για συγχωνεύσεις τμημάτων - Νέο Συμβούλιο ΑΔΙΠ

Spoiler:
Το σχέδιο «Αθηνά» στην παιδεία εκτιμάται ότι θα προσφέρει εξορθολογισμό του αριθμού των σχολών, αλλά και «λογική και ευαισθησία», προς τους φοιτητές, το διδακτικό προσωπικό και τις τοπικές κοινωνίες.

Εντός του Αυγούστου, αναλαμβάνει τα ηνία της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) ο νέος πρόεδρός της, κι αμέσως η ομάδα εργασίας για την αναδιοργάνωση των ΑΕΙ-ΤΕΙ πιάνει δουλειά. Ενα από τα κρίσιμα θέματα που θα διαχειριστεί η ΑΔΙΠ είναι η σύνταξη μελέτης για τη νέα «γεωγραφία» της ανώτατης εκπαίδευσης, για την οποία θα γίνει διάλογος με τους εκπροσώπους των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.

Με βάση προηγούμενα πορίσματα για τα συμβαίνοντα στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης η ΑΔΙΠ θα προτείνει τα κριτήρια...για το «κούρεμα» των σχολών. Κριτήρια, ακαδημαϊκά, κοινωνικά και οικονομικά. Στόχος θα είναι η συσπείρωση των δυνάμεων των πανεπιστημίων, καθώς και το σταμάτημα της πανσπερμίας και του κατακερματισμού των σχολών.

Ο ανασχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που είναι προ των πυλών, θα περικόψει δραστικά το πλήθος των ΑΕΙ και των ΤΕΙ. Σήμερα λειτουργούν 24 ΑΕΙ σε 36 διαφορετικές πόλεις και 16 ΤΕΙ σε 40 πόλεις και κωμοπόλεις. Συνολικά υπάρχουν περισσότερα από 590 τμήματα. Από το 1999 έως το 2009 ιδρύθηκαν περίπου 100 νέα Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, λόγω της χρηματοδότησης από την ΕΕ. Πολλά εξ αυτών δεν έχουν σαφές γνωστικό αντικείμενο.

Από τα πανεπιστήμια, όσα βρίσκονται σε Αττική, Πάτρα, Iωάννινα, Κέρκυρα και Χανιά λειτουργούν σε μία πόλη, ενώ τα υπόλοιπα «απλώνονται» σε δύο έως έξι πόλεις. Η αποτίμηση του χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης που έγινε από το Υπουργείο Παιδείας κατέδειξε αλληλοεπικαλύψεις επιστημονικών αντικειμένων και κατακερματισμό που ξεπερνά το 60% των σχολών!
Συμφωνα με τα στοιχεία των Εκθέσεων της ΑΔΙΠ και του ΟΟΣΑ, είναι δεκάδες οι όμοιες σχολές. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν 22 Παιδαγωγικά τμήματα, 32 σχολές Πληροφορικής, 14 Γεωπονίας, 14 Θεάτρου, 21 σχολές Αρχιτεκτονικής, 36 Οικονομικά τμήματα και 50 τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων!

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στον εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, καθώς αυτό επιβάλλεται από την οικονομική συγκυρία, την τρόικα, αλλά και από τις ακαδημαϊκές συνθήκες, που φαίνονται ώριμες για κάτι τέτοιο.

Ο εξορθολογισμός των ΑΕΙ-ΤΕΙ θα βασιστεί σε τρεις συνιστώσες:
  - Στη Θεματική, όπου θα συγχωνευθούν τμήματα για να αποτελέσουν στη συνέχεια διευρυμένες ακαδημαϊκές μονάδες.
  - Στη Χωροταξική, που θα σημάνει μετακινήσεις πολλών «αδύναμων» σχολών προς σχολές ελκυστικότερες, σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.
  - Στη Διοικητική, όπου ολόκληρα ΑΕΙ θα ενσωματωθούν σε άλλα με παρόμοια θεματική κατεύθυνση.

Στο μηχανογραφικό δελτίο του 2013, θα αποτυπωθούν οι ριζικές μεταρρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση.

Στο «μικροσκόπιο των προτεραιοτήτων» φαίνεται να εισέρχονται άμεσα τα πανεπιστήμια: Στερεάς Ελλάδος, Δυτικής Ελλάδος, Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, ενώ θα χρειαστεί να συγχωνευθούν σχολές και στα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου, Αιγαίου, Θράκης και Θεσσαλίας.


     
 
       
Παρ, 03 Αύγ 2012 9:52 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Όροι και διαδικασία για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.

Περικοπές στη σίτιση των φοιτητών από το 2012-2013

  Περικοπές στη σίτιση των φοιτητών από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση, που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη φοιτητική μέριμνα. Σύμφωνα με την απόφαση, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ. Πρακτικά η υπουργική απόφαση μειώνει τον αριθμό των δικαιούχων, καθώς έως τώρα δεν υπήρχε όριο ή, κατά περίπτωση, τα ιδρύματα είχαν βάλει όριο τα 60.000 ευρώ.

  Παρέχει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των δικαιούχων σίτισης, τη στιγμή μάλιστα που η Σύνοδος των Πρυτάνεων έχει ήδη επισημάνει το σχετικό κίνδυνο. Όπως έχει ανακοινώσει «τα ιδρύματα βρίσκονται σε αδυναμία να καλύψουν τη σίτιση μεγάλου αριθμού φοιτητών, αφού το κόστος υπερβαίνει την αντίστοιχη επιχορήγηση».

  Σημειώνεται ότι από το Σεπτέμβριο την αρμοδιότητα της φοιτητικής μέριμνας αναλαμβάνουν τα ΑΕΙ, χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής, να έχουν ακόμη μεταφερθεί στα ιδρύματα οι πόροι που αναλογούσαν στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, το οποίο ήταν έως το τέλος του 2011 αρμόδιο για τη φοιτητική μέριμνα.


     
 
       
Πεμ, 16 Αύγ 2012 2:44 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Χρηματοδότηση (2012)

Spoiler:
4η Χρηματοδότηση Τ.Ε.Ι. οικ. έτους 2012

Χρηματοδότηση άλλων οργανισμών

Χρηματοδότηση Πανεπιστημίων

Έγκριση προϋπολογισμού ΑΕΙ οικ. έτους 2012


     
 
       
Τετ, 05 Σεπ 2012 1:14 am
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Σχετικά με την ανάδειξη των οργάνων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (04.09.2012)
(Ενημερωτικό Σημείωμα)
Spoiler:
Το έγγραφο περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά και καταγραφή των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούν οι αρμόδιοι φορείς για την ανάδειξη των νέων οργάνων των Α.Ε.Ι., καθώς και υποδείγματα εγγράφων πρόσκλησης για τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε αυτές να ολοκληρωθούν εντός των αποκλειστικών προθεσμιών που θέτει το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο, ήτοι 25.10.2012 για την ανάδειξη του Συμβουλίου και 30.11.2012 για την ανάδειξη του Πρύτανη, όπου αυτό απαιτείται, καθώς τυχόν καθυστερήσεις θα έχουν άμεση επίπτωση στην οικονομική βιωσιμότητα του Ιδρύματος (προϋπολογισμός 2013) και τη διοικητική και συνακόλουθα, ακαδημαϊκή - εκπαιδευτική ευρυθμία του.

Για την εξειδίκευση της διενέργειας εκλογικών διαδικασιών μέσω επιστολικής και ηλεκτρονικής ψήφου θα εκδοθεί άμεσα σχετική Υπουργική Απόφαση, κατ’ επιταγή του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4076/2012 (Α’ 159) οι ρυθμίσεις για τα Πανεπιστήμια εφαρμόζονται αναλογικά και για τα Τ.Ε.Ι., εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με ρητή διάταξη νόμου.

Ψήφισμα έκτακτης συνόδου πρυτάνεων (Λαύριο, 05.09.2012)

Επιστολή στον υπουργό με 12 προτάσεις (του Σ.Καπλάνη)

Πρόταση του ΤΕΙ Πειραιά για τις συγχωνεύσεις των ΑΕΙ-TEI (Λ.Βρυζίδης)

Νέες οδηγίες στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για την εφαρμογή του νόμου πλαισίου

ΑΔΙΠ: Σχέδιο αναδιάρθρωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

     
 
       
Παρ, 21 Σεπ 2012 11:12 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


Εγκύκλιος εφαρμογής του ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4076/2012 (19.09.2012)

Εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική και επιστολική ψήφο για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. (25.09.2012) (ΦΕΚ 2564 Β`/21-9-2012)


Αποφάσεις 1ης Συνόδου Προέδρων-Αντιπροέδρων 2012-2013 (29.09.2012)
Θετικός ο υπουργός σε εθελούσιες συνενώσεις Πανεπιστημίων-ΤΕΙ (02.10.2012)

Επιστολή Α. Διαμαντοπούλου στο ΤΕΙ Καβάλας για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου (27.09.2012)

Εκλογές σε έξι πανεπιστήμια (27.09.2012)

     
 
       
Παρ, 19 Οκτ 2012 9:33 pm
Φατσοβιβλίο  Τουίταρε  μοιράσου το...  
  Δημοσίευσηlink παραπομπής 


sgep
Γκουρού
Γκουρού


Feb 06, 2011
1400


zeus.minedu.gov.gr (Ενημέρωση από Π.Τσανάκα (ΕΔΕΤ)


edit:

Αναβολή των εκλογών της 24ης Οκτωβρίου 2012, μέσω ηλεκτρονικής ψήφου (Δ.Π.Θ.) (24.10.2012)

     
   
Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες (ώρα Ελλάδας)


 
  
 


 
Μετάβαση στη:  
 

Σχετικές συζητήσεις - topics

Θεματική Ενότητα Πληροφορίες Δημοσιεύθηκε
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Ερωτηματολόγιο για την εξ'αποστάσεως ...

από Mary_00
Συζήτηση: Ερωτηματολόγια-Questionnaires - Επιστημονική έρευνα Απαντήσεις: 0

Δευ, 19 Απρ 2021 12:42 pm Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Ψήφισμα (9/2/2021) του ΤΜΣΠΣ σχετικά ...

Συζήτηση: τμ. Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Απαντήσεις: 0

Τετ, 10 Φεβ 2021 8:31 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Ερωτηματολόγιο για το Πλαίσιο.

από sofia28
Συζήτηση: Ερωτηματολόγια-Questionnaires - Επιστημονική έρευνα Απαντήσεις: 0

Δευ, 16 Νοέ 2020 9:59 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις Ερωτηματολογιο: STEAM στην εκπαίδευση...

από giagia
Συζήτηση: Ερωτηματολόγια-Questionnaires - Επιστημονική έρευνα Απαντήσεις: 0

Κυρ, 01 Σεπ 2019 1:37 am Τελευταίο Μήνυμα
Δεν υπάρχουν νέες δημοσιεύσεις ΡΟΔΟΣ: Ημερίδα «Θεωρητικές προσεγγίσε...

Συζήτηση: Ημερίδες - Συνέδρια - Ακαδημαϊκές Εκδηλώσεις Απαντήσεις: 0

Παρ, 10 Μάϊ 2019 4:58 pm Τελευταίο Μήνυμα


Πρόσφατες συζητήσεις - topics