Συχνές Ερωτήσεις: MYaegean
Απάντηση

Τι ακριβώς είναι το MYaegean; Θέλω να μάθω περισσότερα.

Η αίσθηση συλλογικού πνεύματος είναι απαραίτητη όχι μόνο σε επίπεδο πανεπιστημίου αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, αφού δύναται να αποβεί ιδιαίτερα προσοδοφόρα. Μέσω της συνεργασίας και του συνδυασμού των διαφορετικών γνώσεων των φοιτητών του κάθε τμήματος, διαμορφώνεται μια πιο συνολική άποψη του επιστητού, εφαρμόζεται στην πράξη η αρχή της διεπιστημονικότητας. Οι φοιτητικές δραστηριότητες (φοιτητικός ραδιοφωνικός σταθμός, φοιτητικές διαδικτυακές κοινότητες, φοιτητικό περιοδικό και άλλα) γίνονται πιο ολοκληρωμένες, η αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων πιο δυναμική. «Καθένας από εμάς είναι μια σταγόνα, όλοι μαζί ένας Ωκεανός», στην προκείμενη περίπτωση, ένα Αρχιπέλαγος, παραφράζοντας τη γνωστή ρήση του Ryunosuke.

(πηγή: άρθρο μελών κοινότητας Ανάγκη για μια κοινή συνείδηση...)


Το ΜyAegean είναι μια ανεξάρτητη αμεσοσυμμετοχική πρωτοβουλία, εθελοντική και μη-κερδοσκοπική, από φοιτητές πρoς φοιτητές (και κάθε ενδιαφερόμενο). Μπορεί οποιοσδήποτε να συμμετέχει, αρκεί να σέβεται και να αποδέχεται τις αξίες και φιλοσοφία της προσπάθειας. Γεννήθηκε το 2003 εξ`ολοκλήρου από φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να φέρει πιο κοντά φοιτητές από κάθε γωνιά του Αρχιπελάγους.

Η αρχική πρόταση από τα μέλη της ιδρυτικής ομάδας του MyAegean ήταν η δημιουργία ενός ιστοτόπου, ο οποίος θα αποτελούνταν από υπηρεσίες και λειτουργίες που να στοχεύουν στο χτίσιμο μιας δικτυακής πύλης-σημείο αναφοράς στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υποστηρίζοντας την επικοινωνία μεταξύ των μελών του, στα 5 (τότε) νησιά / πανεπιστημιακές μονάδες του ιδρύματος (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Σύρος).

Η πρωτοβουλία, με σαφή προσανατολισμό ως διατμηματική / δια-αιγαιακή πολιτιστική ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, απρόσκοπτα από την ίδρυσή της το 2003 ως σήμερα, έχει στο ενεργητικό της δράσεις εντός & εκτός της δικτυακής πύλης του my.aegean.gr που απευθύνονται τόσο στα 6 (πλέον) νησιά του ιδρύματος όσο και εκτός αυτών. Σε αυτές περιλαμβάνονται τοπικές δράσεις όπως: ανοιχτές συζητήσεις, προβολές, αρθρογραφία, video-παραγωγές, εκδρομικές δράσεις με αλληλοφιλοξενία συμφοιτητών μεταξύ νησιών, συναντήσεις και συνεργασίες μεταξύ φοιτητικών ομάδων που λειτουργούν σε κάθε νησί, συμμετοχή σε τοπικά ή διεθνή φεστιβάλ, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις.


Islands - Units Aegean Uni

Η δικτυακή πύλη My.Aegean.gr αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο συνδιαλλαγής και ελεύθερης άποψης και γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, ως μια δυναμική κοινότητα υπό εξέλιξη, αποτελεί έναν χώρο που, με εναρκτήριο σημείο αναφοράς του το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προωθεί την ελεύθερη ανταλλαγή σκέψεων, απόψεων, γνώσεων, εμπειριών και ιδεών εντός κι εκτός Πανεπιστημίου.


Διαβάστε επίσης τη σελίδα Σχετικά με την ιδέα, τη σελίδα Ιστορικές επισημάνσεις - ορόσημα και τη σελίδα Press-Kit Υλικού.


Δείτε σχετικές πληροφορίες...[ Επιστροφή ]

Ποια η σχέση του MYaegean με κόμματα / παρατάξεις / συλλόγους;

Η Ομάδα Ανάπτυξης του "MYaegean" (που τη συνιστούν και μέλη της ιδρυτικής ομάδας) αποτελείται κυρίως από φοιτητές του ιδρύματος ανεξαρτήτως συλλόγου / τμήματος / νησιού που με ανιδιοτελή δημιουργική συνεισφορά και συμμετοχή το εμπλουτίζουν και διαμορφώνουν με σεβασμό στους σκοπούς και τις αρχές του, όπως εκείνοι αναφέρονται και στο αντίστοιχο Καταστατικό του. Είναι απολύτως ξεκάθαρο πως οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή ρόλος όποιας/όποιου συμμετέχει, δεν είναι αποδεκτό να ενεργεί εις βάρος της πρωτοβουλίας ή εκφράσεων αυτής.

Με βασικό γνώμονα την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, το "MYaegean" είναι ανεξάρτητο οποιουδήποτε εξω-πανεπιστημιακού ή ενδο-πανεπιστημιακού φορέα και καμία κίνηση ή δράση ή ομάδα ή άτομο δεν μπορεί να επιβάλει θέσεις ή απόψεις σε αυτό.

Όλες/-οι όσες/-οι συμφωνούν και ασπάζονται τους ίδιους στόχους και αρχές, είναι ευπρόσδεκτες/-οι και καλοδεχούμενες/-οι στην προσπάθεια αυτήν. Οι δράσεις που διαμορφώνονται είναι ανοιχτές προς όλους και γίνονται με συλλογικότητα και ελεύθερη δημιουργική συνεισφορά.


Δείτε σχετικές πληροφορίες...[ Επιστροφή ]

«Do-Ocracy» και ad-hoc δράσεις

«If you want something done, do it, but remember to be excellent to each other when doing so.»

(πηγή: αναφορά στην Do-ocracy από το Εγχειρίδιο του οργανισμού Noisebridge)

Το MyAegean συνιστά μια πρωτοβουλία / δράση που κινείται σε ένα πλαίσιο συντονισμού μεταξύ ανθρώπων που ισότιμα αποφασίζουν, συμμετέχουν και χτίζουν δράσεις εμπιστευόμενοι το όραμα και τις θεμελιώδεις αρχές και στόχους της προσπάθειας. Σε μεγάλο βαθμό υιοθετούνται αυτόβουλες ενέργειες που συγγενεύουν  και αποδέχονται ως μέθοδο δράσης την «Do-ocracy»  που αναπτύχθηκε σε κοινότητες όπως αυτή του δημοφιλούς  αμερικάνικου οργανισμού Noisebridge ή κοινοτήτων ανοιχτών χώρων και δημιουργικών εργασιών (κοινότητες ανοιχτού λογισμικού, hackerspaces, open-hardware κοινότητες).

Με αμεσοσυμμετοχικά κριτήρια και σεβασμό όλοι & όλες μπορούν να συμμετέχουν στο βαθμό των ικανοτήτων, γνώσεων και θέλησής τους. Ο κύριος πυλώνας του σχήματος της Do-ocracy συνοψίζεται στη φράση «If you want something done, do it, but remember to be excellent to each other when doing so.» υποδηλώνοντας και ενισχύοντας την έννοια της ανάληψης πρωτοβουλιών από ανθρώπους, είτε μεμονωμένα είτε σε πλαίσιο υπο-ομάδων, εις όφελος της ευρύτερης κοινότητας και πάντα με ανοιχτότητα και διάθεση αυτοπροσφοράς. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται επιμέρους δράσεις ή αυτόνομες ενέργειες, περιστασιακές ή τακτικές, με ισότιμη αντιμετώπιση και κοινή συναίνεση, δίχως ιεραρχικές δομές ή περιττή γραφειοκρατική τριβή.

Είναι συνεπώς εφικτό, αναλόγως και με τις ικανότητες, χρόνο, γνώσεις, εμπειρία των ανθρώπων που συμμετέχουν και τη διάθεση ενασχόλησής τους, να πραγματοποιούνται και ad-hoc δράσεις ή πρότζεκτς εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού ή άλλου χαρακτήρα που ενισχύουν, εμπλουτίζουν και εξελίσσουν την όλη προσπάθεια.


Δείτε σχετικές πληροφορίες...[ Επιστροφή ]

Γιατί να συμμετέχω στο MyAegean;

band myaegean

Το να δραστηριοποιηθείς στο MyAegean είναι μια υπέροχη δυνατότητα / ευκαιρία σε νέους-φοιτητές να ασχοληθούν προσωπικά και να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στο να εμπνεύσουν, να πληροφορήσουν και να συμμετέχουν σε διάφορες και ποικίλες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες στα νησιά όπου υπάρχει παρουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κι όχι μόνο).

Η συμμετοχή στο MyAegean παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσεις νέους φίλους και φίλες και να πραγματοποιήσεις όμορφες ομαδικές δραστηριότητες στο νησί / τμήμα / σχολή σου, να συνεργαστείς με ομάδες και πρωτοβουλίες από άλλα νησιά και να ανακαλύψεις πολύ ενδιαφέρουσες δυνατότητες!

Θα έχεις την ευκαιρία να συνεχίσεις ενεργά να συμμετέχεις στην όλη προσπάθεια, να μάθεις πολλά νέα πράγματα, αλλά και να μεταλαμπαδεύσεις σε άλλους τις εμπειρίες και γνώσεις σου, κι άλλες περισσότερες ευκαιρίες δραστηριοποίησης! Οι δεσμοί φιλίας και όλα αυτά που θα αποκομίσεις θα σε συντροφεύουν πάντοτε και θα γευθείς αξέχαστες στιγμές κι ανεπανάληπτες αναμνήσεις!


Για ένα συντριπτικά μεγάλο αριθμό κόσμου η «αλήθεια» αποτυπώνεται μόνο από τα συμβατικά μέσα ενημέρωσης που πλέον λέγονται και καθεστωτικά. Η αλήθεια μου, η αλήθεια σου, η αλήθειας ΜΑΣ δεν προέρχεται τελικά από εμάς. Σιωπούμε μοιρολατρικά χωρίς να ξέρουμε τη δύναμή μας, μια δύναμη που κρύβεται σε όλους εμας μαζί. Είναι η δύναμη του να έχεις συνείδηση και να ανήκεις από επιλογή σε μια κοινότητα μέσα στην οποία επικοινωνείται και αυτοκαθορίζεται η πραγματικότητα. Μέσα από μια ελεύθερη κοινότητα χωρίς αυθεντίες, σχέσεις εξουσίας και επιβολές. Μια κοινότητα που πρωτίστως εξυπηρετεί την ανάγκη του συνυπάρχω και γνωρίζω ότι εκεί που πατάω πατάνε και οι άλλοι, αυτά που βιώνω τα βιώνω αλληλέγγυος.

(πηγή: άρθρο μελών κοινότητας Η δύναμη του να ανήκεις σε μια ελεύθερη κοινότητα)[ Επιστροφή ]

Είμαι νεοεισαχθείσα/-είς φοιτήτρια/-τής στο Πανεπ. Αιγαίου. Τι μπορώ να κάνω;

Καλωσόρισες :)

Θα χαρούμε αφάνταστα να σε έχουμε στην παρέα μας! Ένα μεγάλο μέρος πληροφορίας υπάρχει στην πύλη του my.aegean.gr που έχουν προσφέρει συμφοιτήτριες και συμφοιτητές σου κατατοπίζοντας νεότερες/νεότερους. Εμπειρίες, μινι-ενημέρωση και χρήσιμες οδηγίες είναι κάτι που σίγουρα μοιράζεται στους χώρους συζητήσεων (forum) της κοινότητας, ενώ οι εμπειρίες που θα θελήσεις να προσφέρεις και εσύ ως "παλαιότερος" αργότερα σε νεότερους μπορεί να σταθούν πολύτιμες σύμβουλοι για τις απορίες τους. Μια μορφή αλληλο-βοήθειας έμπρακτης, αφήνοντας μια "κληρονομιά" ανεκτίμητη.

Μην ξεχνάς πως πίσω από το MYaegean βρίσκονται φοιτητές, όπως κι εσύ!
Το να εκφράζεις τη γνώμη σου, να θέτεις προβληματισμούς, να συνομιλείς με συμφοιτητές σου ακόμη και αν βρίσκεστε σε διαφορετικά τμήματα ή/και νησιά, αυτή είναι η έννοια της κοινότητας!

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα αρκετά σύγχρονο ίδρυμα, που υιοθετεί πλήθος δικτυακών υπηρεσιών και εργαλείων μηχανοργάνωσης που διευκολύνουν φοιτητές και προσωπικό. Είμαστε τυχεροί που έχουμε εξαιρετικές και σύγχρονες δυνατότητες, όπως Online Φοιτητολόγιο, Αιτήσεις Μέριμνας δίχως να χρειάζεται να αναμένουμε (πλέον!) σε ουρές και ταλαιπωρίες. Επίσης, παροχές όπως Προσωπικό Email (βάσει του οποίου παρέχεται πρόσβαση στις διάφορες δικτυακές υπηρεσίες αλλά και δίνονται εξαιρετικά προνόμια επί της ακαδημαϊκής/φοιτητικής μας ιδιότητας) και πολλά ακόμη!

 

Τί δυνατότητες & ευκαιρίες έχεις στην κοινότητα του My.Aegean.gr

Συνοπτικά:

Μοιράσου τις ανησυχίες σου μαζί μας, αλλά και πράγματα της καθημερινότητάς σου... Εδώ όλοι έχουν φωνή και μπορούν να συνεισφέρουν και να δημιουργούν!

 

Πώς ξεκινώ;

 

Θέλω κι άλλα! Γουστάρω και "off-line" πρωτοβουλίες και δραστηριότητες

 • Η φοιτητική ομάδα ανάπτυξης του MyAegean πέρα από την παρούσα ιστοσελίδα, πραγματοποιεί διάφορες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες. Αν θέλεις κι εσύ να μας βοηθήσεις στην όλη προσπάθεια, με μεγάλη μας χαρά! Το όλο εγχείρημα είναι καθαρά εθελοντικό και ανά πάσα στιγμή μπορεί να αναδυθεί μια νέα δράση, μια τοπική πρωτοβουλία σε επίπεδο νησιού/μέρους. Προσδοκία μας είναι να μεγαλώνουμε ολοένα και περισσότερο την προσπάθεια διατηρώντας και εμπλουτίζοντας φυσικά, τα ισχυρά ποιοτικά χαρακτηριστικά και φιλοσοφία της.

  Μην ξεχάσεις να περάσεις κι από τη σελίδα του "MyAegean eXperience", της φιλόδοξης αυτής προσπάθειας "ανταλλαγής φοιτητών" μεταξύ των νησιών! Πρόκειται για μια από τις πρωτοβουλίες της κοινότητας που πρόσφερε εκπληκτικές εμπειρίες σε 3 διαφορετικά νησιά όπου και έλαβε χώρα στην πρώτη φάση υλοποίησης:
  Δες περισσότερα εδώ: http://my.aegean.gr/web/myaegean-experience.html (υπάρχει κι ένα όμορφο video που έχουμε ετοιμάσει!)

 • Μαζί με όλα τα παραπάνω (και πολλά ακόμη!) μπορείς να γνωρίσεις τις φοιτητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε μια ολόφρεσκη σελίδα/κατάλογο, που εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται χάρη στη συνεισφορά συμφοιτητών/τριών μας από κάθε νησί και έτος, που μοιράζονται τις πληροφορίες αυτές με την κοινότητα!


Δείτε σχετικές πληροφορίες...[ Επιστροφή ]

Θέλω να συμμετέχω ενεργά στην ανάπτυξη του MYaegean! Τι να κάνω;

Η συμμετοχή σε μια παρέα / διατμηματική ομάδα διαμορφώνει επίσης μια ιδιαίτερα όμορφη εμπειρία, αλληλεπιδρώντας και ανταλλάσσοντας νέα, απόψεις και ιδέες με νέους ανθρώπους, ανθρώπους με μεράκι και φαντασία, που χαίρονται τη ζωή και αποτελούν δημιουργικοί φορείς αλλαγών, πρωτοβουλιών, εκδηλώσεων, τόσο στο σήμερα όσο και στο αύριο.

Υπενθυμίζουμε πως αρκεί η συμμετοχή σου στις συζητήσεις, στα άρθρα και στις άλλες υπηρεσίες της κοινότητας, ώστε με αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζεις με τις εμπειρίες και απόψεις σου, μεγαλώνεις και εξελίσεις το MYaegean.


Μερικές δυνατότητες ενδεικτικά, όπου μπορείς να συμμετέχεις:

 • στην κύρια ροή Συντακτών της κοινότητας (μπορείς να γράφεις άρθρα & σχολιασμούς, να συζητάς στο Forum, να ανεβάζεις σχετικές φωτογραφίες στη ΦωτοGallery)
 • σε αναζήτηση ενδιαφέροντων θεμάτων για να αναδύονται συζητήσεις-θέματα, επιμέλεια ύλης για newsletters και γενικά εμπλουτισμό του περιεχομένου της πύλης
 • ως Ανταποκριτής-Ρεπόρτερ με εξτρά κάλυψη εκδηλώσεων ή ομιλιών, συνεντεύξεων κ.λ.π. στην ύλη του e-Περιοδικού

aboutusWhatDo_emag

 • στις επιπλέον δυνατότητες του Site (συμμετοχή στις Συζητήσεις-Forum, ενημέρωση για τοπικές εκδηλώσεις κ.ά.)
 • ως Συντονιστής Συζήτησης σε συγκεκριμένες ενότητες του Forum, ανάλογα με το κάθε νησί ή άλλη θεματική ενότητα, διατηρώντας τάξη και καλή οργάνωση στις συζητήσεις
 • σε αναζήτηση και παράθεση ενδιαφέροντος περιεχομένου από εξωτερικές πηγές (θέματα επικαιρότητας, τοπικά νέα, πρωτοβουλίες και δράσεις, ειδήσεις & ανταποκρίσεις από το μέρος όπου ζεις / σπουδάζεις / εργάζεσαι)

aboutusWhatDo_forum

 • σε υλοποίηση δράσεων προώθησης και διαφήμισης-ανάδειξης του MyAegean σε ανθρώπους εντός κι εκτός Πανεπιστημίου (νέα μέλη, διοργάνωση εκθέσεων, επικοινωνία με όργανα-φορείς του ιδρύματος, συνεργασίες με φορείς κ.ά.)
 • σε συμμετοχή και διοργάνωση-συντονισμό κινήσεων για την υλοποίηση κινήσεων ανταλλαγής φοιτητών & συντονισμό παράλληλων εκδηλώσεων κ.ά. (π.χ. "eXperience")
 • άλλες επιμέρους εργασίες που προκύπτουν ανάλογα με την εποχή και τις ανάγκες

aboutusWhatDo_events


Αν έχεις κάποιες παραπάνω γνώσεις ή έχεις ασχοληθεί λίγο περισσότερο με παρόμοια συτήματατα, τότε επικοινώνησε μαζί μας στο Email της ομάδας. Εσύ θα μας πεις όμως πώς και τί μπορείς να προσφέρεις! Η εθελούσια συμβολή στη δραστηριότητα αυτή είναι ανοιχτή σε νεες ιδέες κι οποιαδήποτε συμβολή. Χαρά μας να επικοινωνήσουμε και να συνεργαστούμε μαζί σου!

Θα ξεκινήσουμε άμεσα την επικοινωνία, ωστόσο, μην αποθαρρυνθείς αν αργήσουμε λίγο να σου στείλουμε μια απάντηση. Μερικές φορές είναι ιδιαίτερα δύσκολο να οργανωθούμε, τόσο τοπικά (μέλη σε ένα τμήμα) όσο και συλλογικα (όλα τα μέλη από τα διάφορα τμήματα). Αλλοτε υπάρχουν εργασίες και τρεξίματα για τους μεν κι άλλοτε για τους δε. Το μεγαλύτερο πείραμα στην ουσία για δια-τμηματική φοιτητική συνεργασία ίσως εκτελείται εδώ.[ Επιστροφή ]

Δεν είμαι φοιτητής-τρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά θέλω να βοηθήσω!

Το MYaegean ξεκίνησε για να υποστηρίξει την επικοινωνία μεταξύ των μελών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γι'αυτό κι οι δραστηριότητες εδώ σχετίζονται κυρίως με αυτό. Το MYaegean ωστόσο αποτελεί ένα ανοιχτό μέσο και εξελίσσεται όσο εξελισσόμαστε όλοι μας! Μας τιμά το ενδιαφέρον σου για την προσπάθειά μας και είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση ή επικοινωνία! Προτάσεις γνώμες κι άλλα είναι όπως πάντα ευπρόσδεκτα.

Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας, μελετάμε δυνατότητες για επικοινωνία και συνεργασία και με άλλες ακαδημαϊκές κοινότητες ή φορείς, πρόσωπα που θα ήθελαν να προσφέρουν βοήθεια, τεχνογνωσία, υλικούς ή ανθρώπινους πόρους κ.λ.π. πάντα εις όφελος της ίδιας της κοινότητας. Κάθε συμβολή είναι δεκτή, αρκεί να μην προωθεί οικονομικά/εμπορικά, κομματικά συμφέροντα ή προπαγάνδα. Η πολιτική μας κι η ιδέα μας στηρίζεται στον ανοιχτό κι ελεύθερο διάλογο. Δεν στοχεύουμε σε προσβολή αλλά ούτε και σε αθέμιτη προώθηση-προβολή ανθρώπων ή φορέων που δεν έχουν θέση εδώ βάσει της ακαδημαϊκής δεοντολογίας ή των Αρχών και Ταυτότητας της πρωτοβουλίας.

Ο στόχος μας αρχικά ήταν να αποτελέσει το MYaegean ένα μέσο οριζόντιας κι άμεσης επικοινωνίας, προωθώντας παράλληλα το σεβασμό στην αξιοπρέπεια και την ύπαρξη του άλλου, με διάθεση να συμμετέχει ο καθένας και να βοηθεί τον άλλο.

Αν λοιπόν είσαι σύμφωνος-η με αυτές τις αρχές, είτε ανήκεις στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είτε ενδιαφέρεσαι να ενταχθείς είτε ακόμη κι όχι, είσαι ευπρόσεκτος-η! Επικοινώνησε μαζί μας και πες μας τι ακριβώς επιθυμείς!


[ Επιστροφή ]

Σου φάνηκε χρήσιμο; Μοιράσου το!